Sezen Aksu
Tanr stemezse

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş
Tanrı istemezse insan ölmezmiş (x 2)

Sen Tanrı mısın beni öldürdün
Eşime dostuma beni güldürdün (x 2)

Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can gidiyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can ölüyor

Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın (x2)

Cehennem ateÅŸi ahirette olur

Sen beni dünyada ateşe attın (x3)


Senin için herkes kötü söylüyor
Söylemesi kolay bir de bana sor (x2)

Seninle yaşamak güzel şey ama
Senden ayrılmayı gel de bana sor (x2)

Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can gidiyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can ölüyor

Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın (x2)

Cehennem ateÅŸi ahirette olur

Sen beni dünyada ateşe attın (x4)

Mirror lyrics:
Sen beni dünyada ateşe attın (x4)

Cehennem ateÅŸi ahirette olur

Sen beni öldürdün hayatta bıraktın (x2)
Allah öldürür dünyadan alır

Senin için bir can, bir can ölüyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can gidiyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor

Senden ayrılmayı gel de bana sor (x2)
Seninle yaşamak güzel şey ama

Söylemesi kolay bir de bana sor (x2)
Senin için herkes kötü söylüyor


Sen beni dünyada ateşe attın (x3)

Cehennem ateÅŸi ahirette olur

Sen beni öldürdün hayatta bıraktın (x2)
Allah öldürür dünyadan alır

Senin için bir can, bir can ölüyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can gidiyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor

Eşime dostuma beni güldürdün (x 2)
Sen Tanrı mısın beni öldürdün

Tanrı istemezse insan ölmezmiş (x 2)
Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş


Relevant Tags:
TTanr stemezse anr stemezse aTnr stemezse fanr ㄄stemezse fTanr stemezse Tfanr ℰstemezse
5anr stemezse 5Tanr ㄰stemezse T5anr ㄰stemezse hanr ⰰstemezse hTanr stemezse Thanr stemezse
yanr sstemezse yTanr temezse Tyanr tsemezse 6anr ztemezse 6Tanr zstemezse T6anr sztemezse
ganr wtemezse gTanr wstemezse Tganr swtemezse ranr dtemezse rTanr dstemezse Tranr sdtemezse
Taanr etemezse Tnr estemezse Tnar setemezse Tznr xtemezse Tzanr xstemezse Taznr sxtemezse
Tqnr atemezse Tqanr astemezse Taqnr satemezse Tsnr sttemezse Tsanr semezse Tasnr setmezse
Twnr sfemezse Twanr sftemezse Tawnr stfemezse Txnr s5emezse Txanr s5temezse Taxnr st5emezse
Tannr shemezse Tar shtemezse Tarn sthemezse Tamr syemezse Tamnr sytemezse Tanmr styemezse
Tahr s6emezse Tahnr s6temezse Tanhr st6emezse Tajr sgemezse Tajnr sgtemezse Tanjr stgemezse
Tabr sremezse Tabnr srtemezse Tanbr stremezse Tanrr steemezse Tan stmezse Tanr stmeezse
Tand stsmezse Tandr stsemezse Tanrd stesmezse Tan4 st3mezse Tan4r st3emezse Tanr4 ste3mezse
Tang stfmezse Tangr Tanrg stefmezse Tant strmezse Tantr Tanrt stermezse
Tan5 st4mezse Tan5r st4emezse Tanr5 ste4mezse Tanf stdmezse Tanfr stdemezse Tanrf stedmezse
Tane stwmezse Taner stwemezse Tanre stewmezse Tanr stemmezseHOME
Popular Songs:
yesterday

dismember

kemppainen

te quiero de colores

textile schizophrnie

i've been delivered

the secret is love

eye confide

rantevu sta onira su

i need a mother

les ␰ternelles

no importa

hajde reci mi

those magic changes

miss you

le cimetire des arlequins

please don't send me away

jurkova pesem

good night baby

i don't hurt anymore

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us