Sezen Aksu
Uzaklarda Bir ␢izgide

Bir martı uçuyordu maviliklerde
Ellerim içindeydi ellerinin
Güneş bembeyaz bir kordu yakıyordu yeryuzünü
Saçlarım dağılmıştı göğsüne
Buram buram bir buhar yükseliyordu topraktan
Yanağım yanağına değiyordu
Uzak bir garip çizgide birleşiyordu gökle deniz
Kızgın kumlar tenimizi dağlıyordu
Ve biz ikimiz gölgesindeydik bir salkım söğüdün
Ölümsüz bir sevgi parlıyordu gözlerinde
Yüreğimdeydi yüreğin tutuşuyorduk
Bir yangın büyüyordu içimde


Mirror lyrics:

Bir yangın büyüyordu içimde
Yüreğimdeydi yüreğin tutuşuyorduk
Ölümsüz bir sevgi parlıyordu gözlerinde
Ve biz ikimiz gölgesindeydik bir salkım söğüdün
Kızgın kumlar tenimizi dağlıyordu
Uzak bir garip çizgide birleşiyordu gökle deniz
Yanağım yanağına değiyordu
Buram buram bir buhar yükseliyordu topraktan
Saçlarım dağılmıştı göğsüne
Güneş bembeyaz bir kordu yakıyordu yeryuzünü
Ellerim içindeydi ellerinin
Bir martı uçuyordu maviliklerde


Relevant Tags:
UUzaklarda BBir ␢izgide zaklarda ir ␢izgide zUaklarda iBr ␢izgide hzaklarda vir ッ␢izgide hUzaklarda vBir ␢izgide
Uhzaklarda Bvir ⃐izgide 7zaklarda gir ␢izgide 7Uzaklarda gBir バizgide U7zaklarda Bgir バizgide kzaklarda nir ␐izgide
kUzaklarda nBir izgide Ukzaklarda Bnir ⢐izgide izaklarda hir ␢izgide iUzaklarda hBir izgide Uizaklarda Bhir izgide
8zaklarda Biir ␢iizgide 8Uzaklarda Br ␢zgide U8zaklarda Bri ␢zigide jzaklarda Bjr ␢jzgide jUzaklarda Bjir ␢jizgide
Ujzaklarda Bijr ␢ijzgide yzaklarda B9r ␢9zgide yUzaklarda B9ir ␢9izgide Uyzaklarda Bi9r ␢i9zgide Uzzaklarda Blr ␢lzgide
Uaklarda Blir ␢lizgide Uazklarda Bilr ␢ilzgide Uaaklarda Bor ␢ozgide Uazaklarda Boir ␢oizgide Uzaaklarda Bior ␢iozgide
Usaklarda Bkr ␢kzgide Uszaklarda Bkir ␢kizgide Uzsaklarda Bikr ␢ikzgide Uxaklarda B8r ␢8zgide Uxzaklarda B8ir ␢8izgide
Uzxaklarda Bi8r ␢i8zgide Bur ␢uzgide Uzklarda Buir ␢uizgide Uzkalarda Biur ␢iuzgide Uzzklarda Birr ␢izzgide
Bi ␢igide Uzazklarda Bir ␢igzide Uzqklarda Bid ␢iagide Uzqaklarda Bidr ␢iazgide Uzaqklarda Bird ␢izagide
Uzsklarda Bi4 ␢isgide Bi4r ␢iszgide Uzasklarda Bir4 ␢izsgide Uzwklarda Big ␢ixgide Uzwaklarda Bigr ␢ixzgide
Uzawklarda Birg ␢izxgide Uzxklarda Bit ␢izggide Bitr ␢izide Uzaxklarda Birt ␢izigde Uzakklarda Bi5 ␢izhide
Uzalarda Bi5r ␢izhgide Uzalkarda Bir5 ␢izghide Uzallarda Bif ␢izyide Uzalklarda Bifr ␢izygide Uzakllarda Birf ␢izgyide
Uzaolarda Bie ␢izbide Uzaoklarda Bier ␢izbgide Uzakolarda Bire ␢izgbide Uzamlarda ␢izvide Uzamklarda ␢izvgide
Uzakmlarda ␢izgvide Uzajlarda ␢izfide Uzajklarda ␢izfgide Uzakjlarda ␢izgfide Uzailarda ␢iztide
Uzaiklarda ␢iztgide Uzakilarda ␢izgtide ␢izgiide Uzakarda ␢izgde Uzakalrda ␢izgdie
Uzakkarda ␢izgjdeHOME
Popular Songs:
without you

la lune

losing patience

kizza me

qualunquesia

miles don't mean anything

i wonder how the old folks are at home

i like to

like statues in the garden of dreaming

walk the rockway

yang kumau

theme song of my life

maa ei kerro

fei yu (flying fish)

les yeux revolver

jingle bells

recognize

the banjo man

only for you

no american starship (looking for the next world)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us