Simon Norrsveden
Hur Fan Knns Det Egentligen

Nu mitt hjärta är det dagar tills du åker
och du måste nog snart veta vart jag står
Om det pirrar i min mage när jag ser dig
Om min värld vänds ut och in den stund du går
Om jag kommer sakna ha nån som jämt bryr sig
Nån som väger upp för allt jag inte kan
Nån som flyr med mig när staden står i lågor
Varje gata som vill bränna upp mitt namn

Ja, hur fan känns det,
Ja, hur fan känns det egentligen?
Ja, hur fan känns det,
Ja, hur fan känns det egentligen?
Åh, känn efter hjärtat bränns det?

Med dig när jag aldrig matchar hur du känner
När mitt hjärta slår rätt långsamt, slår ditt fort
Och jag letar desperat med stetoskopet
Efter orytmiska slag på din nivå
Eller ställa in min hjärna på frekvenser
Ta emot allting jag aldrig annars får
Alla viskningar från dig som finns i rymden
Alla löften ifrån Gud om att det går

Ja, hur fan känns det,
Ja, hur fan känns det egentligen?
Ja, hur fan känns det,
Ja, hur fan känns det egentligen?
Åh, känn efter hjärtat bränns det?

Som en vibration i munnen när min tunga möter din,
Nåt som säger allting osagt, allt jag aldrig släpper in
Säg nu ärligt hjärtat, bränns det?
Säg nu ärligt hjärtat, bränns det?
Ja, hur fan känns det,
Ja, hur fan känns det egentligen?


Mirror lyrics:

Ja, hur fan känns det egentligen?
Ja, hur fan känns det,
Säg nu ärligt hjärtat, bränns det?
Säg nu ärligt hjärtat, bränns det?
Nåt som säger allting osagt, allt jag aldrig släpper in
Som en vibration i munnen när min tunga möter din,

Åh, känn efter hjärtat bränns det?
Ja, hur fan känns det egentligen?
Ja, hur fan känns det,
Ja, hur fan känns det egentligen?
Ja, hur fan känns det,

Alla löften ifrån Gud om att det går
Alla viskningar från dig som finns i rymden
Ta emot allting jag aldrig annars får
Eller ställa in min hjärna på frekvenser
Efter orytmiska slag på din nivå
Och jag letar desperat med stetoskopet
När mitt hjärta slår rätt långsamt, slår ditt fort
Med dig när jag aldrig matchar hur du känner

Åh, känn efter hjärtat bränns det?
Ja, hur fan känns det egentligen?
Ja, hur fan känns det,
Ja, hur fan känns det egentligen?
Ja, hur fan känns det,

Varje gata som vill bränna upp mitt namn
Nån som flyr med mig när staden står i lågor
Nån som väger upp för allt jag inte kan
Om jag kommer sakna ha nån som jämt bryr sig
Om min värld vänds ut och in den stund du går
Om det pirrar i min mage när jag ser dig
och du måste nog snart veta vart jag står
Nu mitt hjärta är det dagar tills du åker


Relevant Tags:
HHur FFan KKnns DDet EEgentligen ur an nns et gentligen uHr aFn Knns eDt gEentligen jur can lnns xet sgentligen jHur cFan lKnns xDet sEgentligen
Hjur Fcan Klnns Dxet Esgentligen uur ran onns eet 3gentligen uHur rFan oKnns eDet 3Egentligen Huur Fran Konns Deet E3gentligen nur gan mnns fet fgentligen
nHur gFan mKnns fDet fEgentligen Hnur Fgan Kmnns Dfet Efgentligen bur tan jnns ret rgentligen bHur tFan jKnns rDet rEgentligen Hbur Ftan Kjnns Dret Ergentligen
gur van inns cet 4gentligen gHur vFan iKnns cDet 4Egentligen Hgur Fvan Kinns Dcet E4gentligen yur dan Knns set dgentligen yHur dFan Knns sDet dEgentligen
Hyur Fdan Knns Dset Edgentligen Faan Kッnns wgentligen Hr Fn Knns Dt wEgentligen Hru Fna K⃤nns Dte Ewgentligen Hhr Fzn Knns Dst Eggentligen
Hhur Fzan Kヤnns Eentligen Huhr Fazn Kヤnns Dest Eegntligen H7r Fqn K⤤nns D3t Ehentligen H7ur Fqan Knns D3et Ehgentligen Hu7r Faqn Knns De3t Eghentligen
Hkr Fsn Knnns Dft Eyentligen Hkur Fsan Kns Eygentligen Hukr Fasn Knns Deft Egyentligen Hir Fwn Kmns Drt Ebentligen Hiur Fwan Kmnns Ebgentligen
Huir Fawn Knmns Dert Egbentligen H8r Fxn Khns D4t Eventligen H8ur Fxan Khnns D4et Evgentligen Hu8r Faxn Knhns De4t Egventligen Hjr Fann Kjns Ddt Efentligen
Fa Kjnns Ddet Hujr Fan Knjns Dedt Egfentligen Hyr Fam Kbns Dwt Etentligen Famn Kbnns Dwet Etgentligen Huyr Fanm Knbns Dewt Egtentligen
Hurr Fah Dett Egeentligen Hu Fahn De Egntligen Hur Fanh Knsn Det Egnetligen Hud Faj Knms Def Egsntligen Hudr Fajn Egsentligen
Hurd Fanj Knnms Detf Egesntligen Hu4 Fab Knhs De5 Eg3ntligen Hu4r Fabn De5t Eg3entligen Hur4 Fanb Knnhs Det5 Ege3ntligen Hug Knjs Deh Egfntligen
Hugr Deht Hurg Knnjs Deth Egefntligen Hut Knbs Dey Egrntligen Hutr Deyt Egrentligen Hurt Knnbs Dety Egerntligen
Hu5 Knnss De6 Eg4ntligen Hu5r Knn De6t Eg4entligen Hur5 Det6 Ege4ntligen Huf Knnz Deg Egdntligen Hufr Knnzs Degt Egdentligen
Hurf Knnsz Detg Egedntligen Hue Knnw Der Egwntligen Huer Knnws Egwentligen Hure Knnsw Detr Egewntligen Knnd Egenntligen
Knnds Egetligen Knnsd Egetnligen Knne Egemtligen Knnes Egemntligen Knnse Egenmtligen
Knnx Egehtligen Knnxs Egehntligen Knnsx Egenhtligen Knna Egejtligen Knnas Egejntligen
Knnsa Egenjtligen Egebtligen Egebntligen Egenbtligen Egenttligen
Egenligen Egenltigen Egenfligen Egenftligen Egentfligen
Egen5ligen Egen5tligen Egent5ligen Egenhligen Egenthligen
Egenyligen Egenytligen EgentyligenHOME
Popular Songs:
take me back

larut

minus one

j.swallow

rakkauden maa

heaven

breakdown more

syrah

b.c.

we can stop the hurtin'

marie bergman och roger pontare stjrnorna

minuit moins dix

tchiki boum

disturbed(glass shatters) 4th stone cold theme

shot me at sunrise

learning the game

hey jimmy

the colour of love

more than invisible

linda

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us