Sezen Aksu
Deli Kzn Trks

Yağmur yağar akasyalar ıslanır
Ben yaÄŸmura deli buluta deli
Bir büyük oyun bu yaşamak dediğin
Beni ya sevmeli ya öldürmeli
Yitirmeli ne varsa
Başlamalı yeniden
Bu Allahsız bu yağmur
İşlemez karanlıkta
Garipliğine yan yan yürek yan
Gitti giden gitti giden
Sana büyük caddelerin birinde rastlasam
Elimi uzatsam tutsam götürsem
Gözlerine baksam gözlerine
KonuÅŸmasak ah anlasan
Elimi uzatsam tutamasam
Olanca sevgimi yalnızlığımı
Düşünsem hayır hayır düşünmesem
Senin hiç hiç hiç haberin olmasa


Mirror lyrics:

Senin hiç hiç hiç haberin olmasa
Düşünsem hayır hayır düşünmesem
Olanca sevgimi yalnızlığımı
Elimi uzatsam tutamasam
KonuÅŸmasak ah anlasan
Gözlerine baksam gözlerine
Elimi uzatsam tutsam götürsem
Sana büyük caddelerin birinde rastlasam
Gitti giden gitti giden
Garipliğine yan yan yürek yan
İşlemez karanlıkta
Bu Allahsız bu yağmur
Başlamalı yeniden
Yitirmeli ne varsa
Beni ya sevmeli ya öldürmeli
Bir büyük oyun bu yaşamak dediğin
Ben yaÄŸmura deli buluta deli
Yağmur yağar akasyalar ıslanır


Relevant Tags:
DDeli KKzn TTrks eli zn rks eDli Kzn Trks xeli lzn frks xDeli lKzn fTrks
Dxeli Klzn Tfrks eeli ozn 5rks eDeli oKzn 5Trks Deeli Kozn T5rks feli mzn hrks
fDeli mKzn hTrks Dfeli Kmzn Thrks reli jzn yrks rDeli jKzn yTrks Dreli Kjzn Tyrks
celi izn 6rks cDeli iKzn 6Trks Dceli Kizn T6rks seli Kzn grks sDeli Kzn gTrks
Dseli Kzn Tgrks K㄄zn rrks Dli Kzn rTrks Dlei Kℱzn Trrks Dsli Kzn Trks
Kㄱzn Trks Desli Kㄱzn Trks D3li Kⱱzn Tッrks D3eli Kzn Trks De3li Kzn T⃼rks
Dfli Kzzn Trks Kn Tーrks Defli Kzn Tーrks Drli Kan T⼼rks Kazn Trks
Derli Kzan Trks D4li Ksn Trrks D4eli Kszn Tks De4li Kzsn Tkrs Ddli Kxn Tdks
Ddeli Kxzn Tdrks Dedli Kzxn Trdks Dwli Kzn T4ks Dweli Kzn T4rks Dewli Kzn Tr4ks
Delli Kz㄄n Tgks Dei Kzn Tgrks Deil Kzℱn Trgks Deki Kzn Ttks Dekli Kzㄱn Ttrks
Delki Kzㄱn Trtks Deoi Kzⱱn T5ks Deoli Kzn T5rks Deloi Kzn Tr5ks Depi Kznn Tfks
Depli Kz Tfrks Delpi Kzn Trfks Delii Kzm Teks Del Kzmn Terks Deli Kznm Treks
Delj Kzh Trkks Delji Kzhn TrsHOME
Popular Songs:
eating pie

regresa con el

water is wide

from this moment on

tu opcin

show me the way

next year, baby

otra oportunidad

autumn leaves

sei un miracolo

breakin' up is breakin' my heart

happy

don't forget lock the door

the navajo know

know my name

hasta que te conoc

qui ritorner

all we are

best of me

volver a empezar

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us