Sezen Aksu
Kalbim Ege'de Kald

Cigaramı sardım karsı sahile
Yaktım ucunda acıları
Ağları attım anılar doldu
Ağlar hasretimin kıyıları
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek sahidim aydı aman aman
Bir elimde defne bir elimde sevdan
Kalbim Ege'de kaldı
Aman efendim ayrılık ölümden beter
Aman efendim yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim bana bir merhaba gönder
Canım efendim canım efendim
Kadehimi vurdum Karsıyaka'ya
Efeler kalktı serefe
Sevgimi attım dostlar tuttu
Bir ağıt yaktık kadere
Mirror lyrics:Bir ağıt yaktık kadere
Sevgimi attım dostlar tuttu
Efeler kalktı serefe
Kadehimi vurdum Karsıyaka'ya
Canım efendim canım efendim
Aman efendim bana bir merhaba gönder
Aman efendim yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim ayrılık ölümden beter
Kalbim Ege'de kaldı
Bir elimde defne bir elimde sevdan
Tek sahidim aydı aman aman
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Ağlar hasretimin kıyıları
Ağları attım anılar doldu
Yaktım ucunda acıları
Cigaramı sardım karsı sahile


Relevant Tags:
KKalbim EEge'de KKald albim ge'de ald aKlbim gEe'de aKld lalbim sge'de lald lKalbim sEge'de lKald Klalbim Esge'de Klald
oalbim 3ge'de oald oKalbim 3Ege'de oKald Koalbim E3ge'de Koald malbim fge'de mald mKalbim fEge'de mKald Kmalbim Efge'de Kmald
jalbim rge'de jald jKalbim rEge'de jKald Kjalbim Erge'de Kjald ialbim 4ge'de iald iKalbim 4Ege'de iKald Kialbim E4ge'de Kiald
Kaalbim dge'de Kaald Klbim dEge'de Kld Klabim Edge'de Klad Kzlbim wge'de Kzld Kzalbim wEge'de Kzald Kazlbim Ewge'de Kazld
Kqlbim Egge'de Kqld Kqalbim Ee'de Kqald Kaqlbim Eeg'de Kaqld Kslbim Ehe'de Ksld Ksalbim Ehge'de Ksald Kaslbim Eghe'de Kasld
Kwlbim Eye'de Kwld Kwalbim Eyge'de Kwald Kawlbim Egye'de Kawld Kxlbim Ebe'de Kxld Kxalbim Ebge'de Kxald Kaxlbim Egbe'de Kaxld
Kallbim Eve'de Kalld Kabim Evge'de Kad Kablim Egve'de Kadl Kakbim Efe'de Kakd Kaklbim Kakld Kalkbim Egfe'de Kalkd
Kaobim Ete'de Kaod Kaolbim Etge'de Kaold Kalobim Egte'de Kalod Kapbim Egee'de Kapd Kaplbim Eg'de Kapld Kalpbim Eg'ede Kalpd
Kalbbim Egs'de Kaldd Kalim Egse'de Kal Kalibm Eges'de Kald Kalvim Eg3'de Kalx Kalvbim Eg3e'de Kalxd Kalbvim Ege3'de Kaldx
Kalgim Egf'de KaleHOME
Popular Songs:
play with fire

circonstanciel

shirin

i'll be around

sweet green fields

mon ami (where do i go )

flying on the ground is wrong

micah no. 5 (mambo no. 5)

i feel for you

i like

just my imagination (running away with me)

where dragons fly

remember

sister demon

sonic boom (start version, long version)

tamalou

she painted fire across the skyline i

waiting for green

consequences

everything's all right

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us