Sigvart Dagsland
Kj„É‚¶rlighet

(T: Sigvart Dagsland/Erik Hillestad, M: Sigvart Dagsland)
Det va'kje alt det du fortalte meg
det va'kje det at eg fekk f√ɬłlga deg
hjem då det gjekk mot soloppgang
eller veien me gjor så lang
Det va'kje duggens glans i håret ditt
det va'kje sangen her i brystet mitt
alt det som ingen av oss sa
Det va någe med koss du va
Kjærlighet
komme bag min rygg og liste seg
gribe med ein klo som riste meg
l√ɬłfte meg opp som ein unge
Kjærlighet
trekke meg te bunns i dr√ɬłmmene
gir meg te de sterke str√ɬłmmene
og ingen vett når det skjer
Ooo - lalala...
Det va'kje varmen ifra pusten din
det va'kje leppene mod halsen min
hender som str√ɬłyg meg taus og glad
Men det va någe med koss du va
Kjærlighet...
Ooo - lalala...


Mirror lyrics:

Ooo - lalala...
Kjærlighet...
Men det va någe med koss du va
hender som str√ɬłyg meg taus og glad
det va'kje leppene mod halsen min
Det va'kje varmen ifra pusten din
Ooo - lalala...
og ingen vett når det skjer
gir meg te de sterke str√ɬłmmene
trekke meg te bunns i dr√ɬłmmene
Kjærlighet
l√ɬłfte meg opp som ein unge
gribe med ein klo som riste meg
komme bag min rygg og liste seg
Kjærlighet
Det va någe med koss du va
alt det som ingen av oss sa
det va'kje sangen her i brystet mitt
Det va'kje duggens glans i håret ditt
eller veien me gjor så lang
hjem då det gjekk mot soloppgang
det va'kje det at eg fekk f√ɬłlga deg
Det va'kje alt det du fortalte meg
(T: Sigvart Dagsland/Erik Hillestad, M: Sigvart Dagsland)


Relevant Tags:
KKj„É‚¶rlighet j„É‚¶rlighet jK„É‚¶rlighet lj„É‚¶rlighet lKj„É‚¶rlighet Klj„É‚¶rlighet oj„É‚¶rlighet oKj„É‚¶rlighet Koj„É‚¶rlighet
mj„É‚¶rlighet mKj„É‚¶rlighet Kmj„É‚¶rlighet jj„É‚¶rlighet jKj„É‚¶rlighet Kjj„É‚¶rlighet ij„É‚¶rlighet iKj„É‚¶rlighet Kij„É‚¶rlighet
K„É‚¶rlighet K„jÉ‚¶rlighet Kk„É‚¶rlighet Kkj„É‚¶rlighet Kjk„É‚¶rlighet Ki„É‚¶rlighet Kji„É‚¶rlighet Km„É‚¶rlighet Kjm„É‚¶rlighet
Kn„É‚¶rlighet Knj„É‚¶rlighet Kjn„É‚¶rlighet Kh„É‚¶rlighet Khj„É‚¶rlighet Kjh„É‚¶rlighet Ku„É‚¶rlighet Kuj„É‚¶rlighet Kju„É‚¶rlighet
Kj„„É‚¶rlighet KjÉ‚¶rlighet KjÉ„‚¶rlighet Kj„ÉÉ‚¶rlighet Kj„‚¶rlighet Kj„‚ɶrlighet Kj„É‚‚¶rlighet Kj„ɶrlighet Kj„ɶ‚rlighet
Kj„É‚¶¶rlighet Kj„É‚rlighet Kj„É‚r¶lighet Kj„É‚¶rrlighet Kj„É‚¶lighet Kj„É‚¶lrighet Kj„É‚¶dlighet Kj„É‚¶drlighet Kj„É‚¶rdlighet
Kj„É‚¶4lighet Kj„É‚¶4rlighet Kj„É‚¶r4lighet Kj„É‚¶glighet Kj„É‚¶grlighet Kj„É‚¶rglighet Kj„É‚¶tlighet Kj„É‚¶trlighet Kj„É‚¶rtlighet
Kj„É‚¶5lighet Kj„É‚¶5rlighet Kj„É‚¶r5lighet Kj„É‚¶flighet Kj„É‚¶frlighet Kj„É‚¶rflighet Kj„É‚¶elighet Kj„É‚¶erlighet Kj„É‚¶relighet
Kj„É‚¶rllighet Kj„É‚¶righet Kj„É‚¶rilghet Kj„É‚¶rkighet Kj„É‚¶rklighet Kj„É‚¶rlkighet Kj„É‚¶roighet Kj„É‚¶rolighet Kj„É‚¶rloighet
Kj„É‚¶rpighet Kj„É‚¶rplighet Kj„É‚¶rlpighet Kj„É‚¶rliighet Kj„É‚¶rlghet Kj„É‚¶rlgihet Kj„É‚¶rljghet Kj„É‚¶rljighet Kj„É‚¶rlijghet
Kj„É‚¶rl9ghet Kj„É‚¶rl9ighetHOME
Popular Songs:
rocket

simpatico

institutional man

face amour face am„łre

visit me

voy a olvidarme de mi (balada)

drunk kid catholic

ilonpilaaja

the twelfth of never

adios

ser„Ę porque te amo

cruel world

all about the love

abba father

cracking new ground

put together

american baby

uncle pat

entre aspas

a different corner [wham!] [7'' version]

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us