Postgirobygget
Hva Er Bedre Da

Postgirobygget - Hva er bedre da

Sommer endelig sommer
bli her jeg lover
har en bolle i ovnen
du som gir meg presanger
ligger og sover
på en luftmadrass ved min side

Si det, hva er bedre

Fredag endelig fredag
lenge til mandag
vi har for mange planer
nå som tiden står stille
hva skal vi gjøre
kanskje bade og grille og elske

Hva er bedre da
hva er bedre da

Mandag lenge til fredag
bakrus fra lørdag
må på arbeid og streve
ennå en uke til ferie
til vi kan leve
hva med ferie resten av året

Si meg, hva er bedre
si meg, hva er bedre da
jeg håper jeg aldri får svar
jeg håper jeg aldri får svar


Mirror lyrics:

jeg håper jeg aldri får svar
jeg håper jeg aldri får svar
si meg, hva er bedre da
Si meg, hva er bedre

hva med ferie resten av året
til vi kan leve
ennå en uke til ferie
må på arbeid og streve
bakrus fra lørdag
Mandag lenge til fredag

hva er bedre da
Hva er bedre da

kanskje bade og grille og elske
hva skal vi gjøre
nå som tiden står stille
vi har for mange planer
lenge til mandag
Fredag endelig fredag

Si det, hva er bedre

på en luftmadrass ved min side
ligger og sover
du som gir meg presanger
har en bolle i ovnen
bli her jeg lover
Sommer endelig sommer

Postgirobygget - Hva er bedre da


Relevant Tags:
HHva EEr BBedre DDa va r edre a vHa rE eBdre aD jva sr vedre xa jHva sEr vBedre xDa Hjva Esr Bvedre Dxa uva 3r gedre ea
uHva 3Er gBedre eDa Huva E3r Bgedre Dea nva fr nedre fa nHva fEr nBedre fDa Hnva Efr Bnedre Dfa bva rr hedre ra bHva rEr hBedre rDa
Hbva Err Bhedre Dra gva 4r Beedre ca gHva 4Er Bdre cDa Hgva E4r Bdere Dca yva dr Bsdre sa yHva dEr Bsedre sDa Hyva Edr Besdre Dsa
Hvva wr B3dre Daa Ha wEr B3edre D Hav Ewr Be3dre Da Hba Bfdre Dz E Bfedre Dza Hvba Er Befdre Daz Hca Ed Brdre Dq
Hcva Bredre Dqa Hvca Erd Berdre Daq Hga E4 B4dre Ds B4edre Hvga Er4 Be4dre Das Hfa Eg Bddre Dw Hfva Egr Bdedre Dwa
Hvfa Erg Beddre Daw Hvaa Et Bwdre Dx Hv Etr Bwedre Hva Ert Bewdre Dax Hvz E5 Hvza E5r Bere Hvaz Er5 Berde
Hvq Ef Bexre Hvqa Bexdre Hvaq Erf Bedxre Hvs Ee Beere Hvsa EerHOME
Popular Songs:
heart of gold

multinationals

la balade des goste

le chanteur abandonn

all night long

where i landed

love of the common people

grand parade

eres

ennui

levoton

over old hills

queen of dreams

lost in the light

california dreamin'

johnny b goode

loulou doux

hga berg, djupa hav

estar a tu lado

i am

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us