Postgirobygget
Forført

Jeg har hørt noen ømme ord om kjærlighet
Kan tro dem
Jeg har glemt all min tvil all forsiktighet
Jeg vil tro det
Heller hennes fravær
Enn alle andres nærvær
Forsiktig berørt
Henført forført forelsket
Sånn er det bare
Hun har rørt meg til tårer gjort meg sint
for så å få meg til å le
Det hadde sikkert blitt en vanesak
hvis det ikke gikk litt opp og ned
Jeg tror nå det
Heller hennes nærvær

Og alle andres fravær
Fordi jeg er berørt
Henført forført forelsket
Forelsket
Sånn er det bare
Heller hennes nærvær
Og alle andres fravær
Fordi jeg er berørt
Henført forført forelsket
Forelsket
Sånn er det bare


Mirror lyrics:

Sånn er det bare
Forelsket
Henført forført forelsket
Fordi jeg er berørt
Og alle andres fravær
Heller hennes nærvær
Sånn er det bare
Forelsket
Henført forført forelsket
Fordi jeg er berørt
Og alle andres fravær

Heller hennes nærvær
Jeg tror nå det
hvis det ikke gikk litt opp og ned
Det hadde sikkert blitt en vanesak
for så å få meg til å le
Hun har rørt meg til tårer gjort meg sint
Sånn er det bare
Henført forført forelsket
Forsiktig berørt
Enn alle andres nærvær
Heller hennes fravær
Jeg vil tro det
Jeg har glemt all min tvil all forsiktighet
Kan tro dem
Jeg har hørt noen ømme ord om kjærlighet


Relevant Tags:
FForført orført oFrført corført cForført Fcorført rorført rForført
Frorført gorført gForført Fgorført torført tForført Ftorført vorført
vForført Fvorført dorført dForført Fdorført Foorført Frført Froført
Fkrført Fkorført Fokrført F9rført F9orført Fo9rført F0rført F0orført
Fo0rført Flrført Florført Folrført Firført Fiorført Foirført Forrført
Foført Fofrørt Fodført Fodrført Fordført Fo4ført Fo4rført For4ført
Fogført Fogrført Forgført Fotført Fotrført Fortført Fo5ført Fo5rført
For5ført Fofført Fofrført Forfført Foeført Foerført Foreført Forørt
For&foslash;rt Forcørt Forcført Forfcørt Forrørt Forfrørt Forgørt Forfgørt
Fortørt Forftørt Forvørt Forvført Forfvørt Fordørt Forfdørt Forf&ørt
Forfoslash;rt Forfo&slash;rt Forf&ooslash;rt Forf&slash;rt Forf&solash;rt Forf&kslash;rt Forf&koslash;rt Forf&okslash;rt
Forf&9slash;rt Forf&9oslash;rt Forf&o9slash;rt Forf&0slash;rt Forf&0oslash;rt Forf&o0slash;rt Forf&lslash;rt Forf&loslash;rt
Forf&olslash;rt Forf&islash;rt Forf&ioslash;rt Forf&oislash;rt Forf&osslash;rt Forf&olash;rt Forf&olsash;rt Forf&ozlash;rt
Forf&ozslash;rt Forf&oszlash;rt Forf&owlash;rt Forf&owslash;rt Forf&oswlash;rt Forf&odlash;rt Forf&odslash;rt Forf&osdlash;rtHOME
Popular Songs:
maybe this time

get out of town

platz an der sonne

u.s.a.

you made me the thief of your heart

esa chica

slovakia marcel palonder kym ns m

serenata huasteca

soft revolution

with you

excavador de tumbas

poeter i romantik

i think i like it

el unico espectador

poema

mockingbirds

i'll remember

place out on the ocean

back and forth

until i couldn't have you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us