Pocahontas
Savages (norwegian Version)

Part 1:
(Ratcliffe)
Nå har dere sett hva hedningene klarer,
At rasen har verdi er bare skryt!
En usling som er rød, er best når han er død,
Og nå skal de få blø, så skyt!

(English Settlers)
Mot ville dyr, ville dyr!

(Ratcliffe)
Vi har alt å vinne.

(English Settlers)
Ville dyr, ville dyr!

(Ratcliffe)
Blodet er i sig.

De ligner ikke oss, da må de være onde.
Trommer kaller oss til krig!

(English Settlers)
Å, ville dyr, ville dyr!
Skitne, røde djevler.
Trommer kaller oss til krig!

(Powhatan)
Nå har dere sett, de hvite er demoner,
som hengir deg til grådighetens tro!

(Kekata)
For under melkehud,
Er havesyken gud.

(Native American)
Vi føler alle hatets glo!

Mot ville dyr, ville dyr!
Vi har alt å vinne!
Ville dyr, ville dyr!

(Powhatan)
Hevnen er i sig.

(Kekata)
Forskjellige fra oss, da kan vi ikke tro dem.

(Powhatan)
Trommer kaller oss til krig!

(Native American)
Mot ville dyr, ville dyr!
Fangen blir den første.
Trommer kaller oss til krig!

(English Settlers)
Ville dyr, ville dyr!

(Ben)
La oss drepe flere!

(Native Americans)
Ville dyr, ville dyr!

(Ratcliffe)
Det er opp til dere.

(Everyone)
Ville dyr, ville dyr!
Vi har alt å vinne,
Trommer kaller oss til krig!

Part 2:
(Talking)

(Pocahontas)
Kompasset!
Og pilen snurrer!

(Grandmother Willow)
Det må være pilen i fra drømmen!

(Pocahontas)
Jeg hadde rett, den pekte virkelig på ham!
Daggry...

(Grandmother Willow)
Det er ikke for sent, barn,
La åndene i jorden lede deg!
Du kjenner din sti, barn,
Følg den videre!

(Ratcliffe)
Dette blir vår dag.
Gå på, karer!

(Powhatan)
Dette blir vår morgen.
Før fangen hit ut!

(English Settlers and Native Americans)
Døden venter med sin skarpe klo.

(Pocahontas)
Jeg vet ikke hva jeg gjør
Hvis han dør når solen gryr!

(English Settlers)
Vi er klar til slag.

(Pocahontas)
Hjelp, så mine føtter flyr!

(Native Americans)
Vi skal hevne sorgen.

(Pocahontas)
Bær meg hvis det er fortjent!

(English Settlers and Native Americans)
De vil alle drukne i sitt blod.

(Pocahontas)
Hjelp meg, alle skogens dyr!
La det ikke bli for sent!

(English Settlers and Native Americans)
Vi skal ta dem,
De ville menn, er alle sammen
Ville dyr, ville dyr!
Djevler, ville, drep dem!
Ville dyr, ville dyr!

(Ratcliffe)
Få skrotten din i sig!

(Everyone)
Den rasen den må dø,
Du vet hvordan det gjøres!

(Pocahontas)
Hvert slag kaller dem til krig...

(Ratcliffe)
Slik går det med en kloss,
Han ville ikke sloss!

(Pocahontas)
Nå tar de, knuser hva de vil,
trommene som kaller til... krig!


Mirror lyrics:

trommene som kaller til... krig!
Nå tar de, knuser hva de vil,
(Pocahontas)

Han ville ikke sloss!
Slik går det med en kloss,
(Ratcliffe)

Hvert slag kaller dem til krig...
(Pocahontas)

Du vet hvordan det gjøres!
Den rasen den må dø,
(Everyone)

Få skrotten din i sig!
(Ratcliffe)

Ville dyr, ville dyr!
Djevler, ville, drep dem!
Ville dyr, ville dyr!
De ville menn, er alle sammen
Vi skal ta dem,
(English Settlers and Native Americans)

La det ikke bli for sent!
Hjelp meg, alle skogens dyr!
(Pocahontas)

De vil alle drukne i sitt blod.
(English Settlers and Native Americans)

Bær meg hvis det er fortjent!
(Pocahontas)

Vi skal hevne sorgen.
(Native Americans)

Hjelp, så mine føtter flyr!
(Pocahontas)

Vi er klar til slag.
(English Settlers)

Hvis han dør når solen gryr!
Jeg vet ikke hva jeg gjør
(Pocahontas)

Døden venter med sin skarpe klo.
(English Settlers and Native Americans)

Før fangen hit ut!
Dette blir vår morgen.
(Powhatan)

Gå på, karer!
Dette blir vår dag.
(Ratcliffe)

Følg den videre!
Du kjenner din sti, barn,
La åndene i jorden lede deg!
Det er ikke for sent, barn,
(Grandmother Willow)

Daggry...
Jeg hadde rett, den pekte virkelig på ham!
(Pocahontas)

Det må være pilen i fra drømmen!
(Grandmother Willow)

Og pilen snurrer!
Kompasset!
(Pocahontas)

(Talking)
Part 2:

Trommer kaller oss til krig!
Vi har alt å vinne,
Ville dyr, ville dyr!
(Everyone)

Det er opp til dere.
(Ratcliffe)

Ville dyr, ville dyr!
(Native Americans)

La oss drepe flere!
(Ben)

Ville dyr, ville dyr!
(English Settlers)

Trommer kaller oss til krig!
Fangen blir den første.
Mot ville dyr, ville dyr!
(Native American)

Trommer kaller oss til krig!
(Powhatan)

Forskjellige fra oss, da kan vi ikke tro dem.
(Kekata)

Hevnen er i sig.
(Powhatan)

Ville dyr, ville dyr!
Vi har alt å vinne!
Mot ville dyr, ville dyr!

Vi føler alle hatets glo!
(Native American)

Er havesyken gud.
For under melkehud,
(Kekata)

som hengir deg til grådighetens tro!
Nå har dere sett, de hvite er demoner,
(Powhatan)

Trommer kaller oss til krig!
Skitne, røde djevler.
Å, ville dyr, ville dyr!
(English Settlers)

Trommer kaller oss til krig!
De ligner ikke oss, da må de være onde.

Blodet er i sig.
(Ratcliffe)

Ville dyr, ville dyr!
(English Settlers)

Vi har alt å vinne.
(Ratcliffe)

Mot ville dyr, ville dyr!
(English Settlers)

Og nå skal de få blø, så skyt!
En usling som er rød, er best når han er død,
At rasen har verdi er bare skryt!
Nå har dere sett hva hedningene klarer,
(Ratcliffe)
Part 1:


Relevant Tags:
SSavages ((norwegian VVersion) avages norwegian ersion) aSvages n(orwegian eVrsion) zavages (nnorwegian bersion) zSavages (orwegian bVersion)
Szavages (onrwegian Vbersion) wavages (morwegian cersion) wSavages (mnorwegian cVersion) Swavages (nmorwegian Vcersion) davages (horwegian gersion)
dSavages (hnorwegian gVersion) Sdavages (nhorwegian Vgersion) eavages (jorwegian fersion) eSavages (jnorwegian fVersion) Seavages (njorwegian Vfersion)
xavages (borwegian Veersion) xSavages (bnorwegian Vrsion) Sxavages (nborwegian Vresion) aavages (noorwegian Vsrsion) aSavages (nrwegian Vsersion)
Saavages (nrowegian Vesrsion) (nkrwegian V3rsion) Svages (nkorwegian V3ersion) Svaages (nokrwegian Ve3rsion) Szvages (n9rwegian Vfrsion)
(n9orwegian Sazvages (no9rwegian Vefrsion) Sqvages (n0rwegian Vrrsion) Sqavages (n0orwegian Vrersion) Saqvages (no0rwegian Verrsion)
Ssvages (nlrwegian V4rsion) Ssavages (nlorwegian V4ersion) Sasvages (nolrwegian Ve4rsion) Swvages (nirwegian Vdrsion) (niorwegian Vdersion)
Sawvages (noirwegian Vedrsion) Sxvages (norrwegian Vwrsion) (nowegian Vwersion) Saxvages (nowregian Vewrsion) Savvages (nodwegian
Saages (nodrwegian Vesion) Saavges (nordwegian Vesrion) Sabages (no4wegian Vedsion) Sabvages (no4rwegian Savbages (nor4wegian Verdsion)
Sacages (nogwegian Ve4sion) Sacvages (nogrwegian Savcages (norgwegian Ver4sion) Sagages (notwegian Vegsion) Sagvages (notrwegian Vegrsion)
Savgages (nortwegian Vergsion) Safages (no5wegian Vetsion) Safvages (no5rwegian Vetrsion) Savfages (nor5wegian Vertsion) Savaages (nofwegian Ve5sion)
Savges (nofrwegian Ve5rsion) Savgaes (norfwegian Ver5sion) Savzges (noewegian Vefsion) Savzages (noerwegian Savazges (norewegian Verfsion)
Savqges (norwwegian Veesion) Savqages (noregian Savaqges (norewgian Veresion) Savsges (noraegian Verssion) Savsages (norawegian Verion)
Savasges (norwaegian Verison) Savwges (nor3egian Verzion) Savwages (nor3wegian Verzsion) Savawges (norw3egian Verszion) Savxges (nordegian Verwion)
Savxages Verwsion) Savaxges (norwdegian Verswion) Savagges (noreegian Verdion) Savaes Savaegs (norweegian Versdion)
Savahes (norsegian Vereion) Savahges (norswegian Savaghes (norwsegian Verseion) Savayes (nor2egian Verxion) Savayges (nor2wegian Verxsion)
Savagyes (norw2egian Versxion) Savabes (norqegian Veraion) Savabges (norqwegian Verasion) Savagbes (norwqegian Versaion) Savaves Versiion)
Savavges (norwgian Verson) Savagves (norwgeian Versoin) Savafes (norwsgian Versjon) Savafges Versjion)HOME
Popular Songs:
on the brink of total destruction

dip it low

slow marching band

love calling

sooner or later

i'm going home

ramona moraga

tallahassee

penge

volver

cecilia vennersten det vackraste

under the influence

hey ya

og min sang grt

sailor moon theme reprise

mine you'll be mine

best imitation of myself

under the water

invisible tears

the cold, the dark, & the silence

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us