Pink Blacks
Mor Har Ei Tse P Loftet

Mor har ei tøse på loftet
ho tøsar so tårane fel
Ho høyrar på jazz
og vaskar min dass
men overlegen er ho likavel.

Graset det grønar mot sumar
som augane hennar let
Ho vattnar sin kropp
och frir den frå sopp
so blunder ho i karet, ho er tret

*spel*

Ho angrar tøseri
och elskovs-sløseri
Ho kjem ikkj opp frå karet, ho er met


Mirror lyrics:

Ho kjem ikkj opp frå karet, ho er met
och elskovs-sløseri
Ho angrar tøseri

*spel*

so blunder ho i karet, ho er tret
och frir den frå sopp
Ho vattnar sin kropp
som augane hennar let
Graset det grønar mot sumar

men overlegen er ho likavel.
og vaskar min dass
Ho høyrar på jazz
ho tøsar so tårane fel
Mor har ei tøse på loftet


Relevant Tags:
MMor HHar EEi TTse PP LLoftet or ar i se oftet oMr aHr iE Tse P oLftet jor jar si fse 0 koftet jMor jHar sEi fTse 0P kLoftet
Mjor Hjar Esi Tfse P0 Lkoftet kor uar 3i 5se l ooftet kMor uHar 3Ei 5Tse lP oLoftet Mkor Huar E3i T5se Pl Looftet nor nar fi hse o poftet
nMor nHar fEi hTse oP pLoftet Mnor Hnar Efi Thse Po Lpoftet Moor bar ri yse P Mr bHar rEi yTse P Lftet Mro Hbar Eri Tyse P Lfotet
Mkr gar 4i 6se P㴴 Lkftet gHar 4Ei 6Tse P Mokr Hgar E4i T6se P Lokftet M9r yar di gse L9ftet M9or yHar dEi gTse L9oftet
Mo9r Hyar Edi Tgse Lo9ftet M0r Haar wi rse L0ftet M0or Hr wEi rTse L0oftet Mo0r Hra Ewi Trse Lo0ftet Mlr Hzr Eii Tse Llftet
Mlor Hzar E Tse Lloftet Molr Hazr Ei Tse Lolftet Mir Hqr Ej T㸸se Liftet Mior Hqar Eji Tse Lioftet Moir Haqr Eij Tse Loiftet
Morr Hsr E9 Tsse Lofftet Mo Hsar E9i Te Lotet Mor Hasr Ei9 Tes Lotfet Mod Hwr El Tze Loctet Modr Hwar Eli Tzse Locftet
Mord Hawr Eil Tsze Lofctet Mo4 Hxr Eo Twe Lortet Mo4r Hxar Eoi Twse Lorftet Mor4 Haxr Eio Tswe Lofrtet Mog Harr Ek Tde Logtet
Mogr Ha Eki Tdse Logftet Morg Har Eik Tsde Lofgtet Mot Had E8 Tee Lottet Motr Hadr E8i Tese Lotftet Mort Hard Ei8 Tsee Lofttet
Mo5 Ha4 Eu Txe Lovtet Mo5r Ha4r Eui Txse Lovftet Mor5 Har4 Eiu Tsxe Lofvtet Mof Hag Tae Lodtet Mofr Hagr Tase Lodftet
Morf Harg Tsae Lofdtet Moe Hat Moer Hatr Ts Lofet More Hart Tse Lofett Ha5 Tss Loffet
Ha5r Har5 Tses LoftfetHOME
Popular Songs:
prayer

turn out my lights

hungah

mickey

the morning after

il n'y a pas que l'amour

too late

lucky

when your body is talking

corazón de fiesta

stand and deliver

emociones rotas

darby's castle

tender

valley of the kings

s.␞.n.k.i.

like rubies

shattered

bego mano kam dari

theme for an imaginary western

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us