Pontus Och Amerikanarna
Godmorgon Columbus

Godmorgon magistern. Jag vet att jag är sen,
men jag blev kvar i en dröm.
Det händer, magistern, att drömmar tar mig med;
försöker lära mig hur.
Jag vill förstå mig på din drömgeografi;
-Låna mig din tid, o all din tid!


REFR:
Jag ser mig omkring när jag drömmer,
o sover gott med kartan i hand.
Just som Christoffer Columbus,
så vaknar jag vid drömmarnas land.

Jag drömmer mig bort...


Godmorgon Columbus, är du här i min dröm?
Det här är vänner till mig:

Rebecca, Fredrika, och han där heter Jim.
Jag slumrar till så vi sågs.


REFR:
Jag ser mig omkring när jag drömmer,
o sover gott med kartan i hand.
Just som Christoffer Columbus,
så vaknar jag vid drömmarnas land.

Jag drömmer mig bort...


Godmorgon magistern, det är jag nu igen!
Kvar i drömmen. Lär mig behärska din geografi,
drömmer vise.


REFR x2:
Jag ser mig omkring när jag drömmer,
o sover gott med kartan i hand.
Just som Christoffer Columbus,
så vaknar jag vid drömmarnas land.

Jag drömmer mig bort...
Är kvar i en dröm...
Jag ser mig omkring...


Mirror lyrics:

Jag ser mig omkring...
Är kvar i en dröm...
Jag drömmer mig bort...

så vaknar jag vid drömmarnas land.
Just som Christoffer Columbus,
o sover gott med kartan i hand.
Jag ser mig omkring när jag drömmer,
REFR x2:


drömmer vise.
Kvar i drömmen. Lär mig behärska din geografi,
Godmorgon magistern, det är jag nu igen!


Jag drömmer mig bort...

så vaknar jag vid drömmarnas land.
Just som Christoffer Columbus,
o sover gott med kartan i hand.
Jag ser mig omkring när jag drömmer,
REFR:


Jag slumrar till så vi sågs.
Rebecca, Fredrika, och han där heter Jim.

Det här är vänner till mig:
Godmorgon Columbus, är du här i min dröm?


Jag drömmer mig bort...

så vaknar jag vid drömmarnas land.
Just som Christoffer Columbus,
o sover gott med kartan i hand.
Jag ser mig omkring när jag drömmer,
REFR:


-Låna mig din tid, o all din tid!
Jag vill förstå mig på din drömgeografi;
försöker lära mig hur.
Det händer, magistern, att drömmar tar mig med;
men jag blev kvar i en dröm.
Godmorgon magistern. Jag vet att jag är sen,


Relevant Tags:
GGodmorgon CColumbus odmorgon olumbus oGdmorgon oClumbus hodmorgon folumbus hGodmorgon fColumbus Ghodmorgon Cfolumbus
yodmorgon xolumbus yGodmorgon xColumbus Gyodmorgon Cxolumbus bodmorgon volumbus bGodmorgon vColumbus Gbodmorgon Cvolumbus
vodmorgon dolumbus vGodmorgon dColumbus Gvodmorgon Cdolumbus fodmorgon Coolumbus fGodmorgon Clumbus Gfodmorgon Cloumbus
todmorgon Cklumbus tGodmorgon Ckolumbus Gtodmorgon Coklumbus Goodmorgon C9lumbus Gdmorgon C9olumbus Gdomorgon Co9lumbus
Gkdmorgon C0lumbus Gkodmorgon C0olumbus Gokdmorgon Co0lumbus G9dmorgon Cllumbus G9odmorgon Clolumbus Go9dmorgon Collumbus
G0dmorgon Cilumbus G0odmorgon Ciolumbus Go0dmorgon Coilumbus Gldmorgon Glodmorgon Coumbus Goldmorgon Coulmbus
Gidmorgon Cokumbus Giodmorgon Goidmorgon Colkumbus Goddmorgon Cooumbus Gomorgon Gomdorgon Coloumbus
Goxmorgon Copumbus Goxdmorgon Coplumbus Godxmorgon Colpumbus Goemorgon Coluumbus Goedmorgon Colmbus Godemorgon Colmubus
Gofmorgon Colhmbus Gofdmorgon Colhumbus Godfmorgon Coluhmbus Gormorgon Col7mbus Gordmorgon Col7umbus Godrmorgon Colu7mbus
Gocmorgon Colkmbus Gocdmorgon Godcmorgon Colukmbus Gosmorgon Colimbus Gosdmorgon Coliumbus Godsmorgon Coluimbus
Godmmorgon Col8mbus Godorgon Col8umbus Godomrgon Colu8mbus Godjorgon Coljmbus Godjmorgon Coljumbus Godmjorgon Colujmbus
Godkorgon Colymbus Godkmorgon Colyumbus Godmkorgon Coluymbus Godnorgon Colummbus Godnmorgon Colubus Godmnorgon Colubmus
Godmoorgon Colujbus Godmrgon Godmrogon Columjbus Godmkrgon Colukbus Godmokrgon Columkbus Godm9rgon Colunbus
Godm9orgon Colunmbus Godmo9rgon Columnbus Godm0rgon ColumbbusHOME
Popular Songs:
s de passagem

holding on

les villes de solitude

overkill

that's the way god planned it

just a closer walk with thee

miss the mississippi and you

johnny

dbil

busca un amor

synaestasia (fly away)

let it be me

greyhound

kalteritango

handcuffed (did you pay for this )

my one and only

baby got goin'

48 stunden

we are tomorrow

jose

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us