Peter Lemarc
Mellan Dej Och Mej

Jag kan inte viska, mycket högre än så här
Jag kan inte visa dej, mera tydligt än så här
Så om du inte hör mej nu, om du inte vill förstå,
då får du aldrig nånsin höra alla ord som jag sparat,
tänkte viska i ditt öra bara tillfället dök upp

Mellan dej och mej, bara dej och mej

Lägg ner dina vapen, kom upp från din skyttegrav
Jag kommer till dej naken, utan förbehåll och krav
Jag behöver kärlek, lika desperat som du,
så se in i dessa ögon, ser du barnet ser du mannen,
ser du molnet här i famnen, ett förtroende jag ger

Mellan dej och mej, bara dej och mej

Mellan dej och mej, bara dej och mej
Jag är lika sårbar som du, lika desperat som du
Säg nå´t till mej älskling, säg nå´t till mej älskling

Mellan dej och mej, bara dej och mej
Mellan dej och mej, bara mellan dej och mej
Säg nå´t till mej älskling, så jag vet att jag finns till


Mirror lyrics:

Säg nå´t till mej älskling, så jag vet att jag finns till
Mellan dej och mej, bara mellan dej och mej
Mellan dej och mej, bara dej och mej

Säg nå´t till mej älskling, säg nå´t till mej älskling
Jag är lika sårbar som du, lika desperat som du
Mellan dej och mej, bara dej och mej

Mellan dej och mej, bara dej och mej

ser du molnet här i famnen, ett förtroende jag ger
så se in i dessa ögon, ser du barnet ser du mannen,
Jag behöver kärlek, lika desperat som du,
Jag kommer till dej naken, utan förbehåll och krav
Lägg ner dina vapen, kom upp från din skyttegrav

Mellan dej och mej, bara dej och mej

tänkte viska i ditt öra bara tillfället dök upp
då får du aldrig nånsin höra alla ord som jag sparat,
Så om du inte hör mej nu, om du inte vill förstå,
Jag kan inte visa dej, mera tydligt än så här
Jag kan inte viska, mycket högre än så här


Relevant Tags:
MMellan DDej OOch MMej ellan ej ch ej eMllan eDj cOh eMj jellan xej kch jej jMellan xDej kOch jMej Mjellan Dxej Okch Mjej
kellan eej 9ch kej kMellan eDej 9Och kMej Mkellan Deej O9ch Mkej nellan fej 0ch nej nMellan fDej 0Och nMej Mnellan Dfej O0ch Mnej
Meellan rej lch Meej Mllan rDej lOch Mj Mlelan Drej Olch Mje Msllan cej ich Msj Msellan cDej iOch Msej Mesllan Dcej Oich Mesj
M3llan sej Occh M3j M3ellan sDej Oh M3ej Me3llan Dsej Ohc Me3j Mfllan Ofh Mfj Mfellan Dj Ofch Mfej Mefllan Dje Ocfh Mefj
Mrllan Dsj Oxh Mrj Mrellan Oxch Mrej Merllan Desj Ocxh Merj M4llan D3j Ovh M4j M4ellan D3ej Ovch M4ej Me4llan De3j Ocvh Me4j
Mdllan Dfj Odh Mdj Mdellan Odch Mdej Medllan Defj Ocdh Medj Mwllan Drj Ochh Mwj Mwellan Oc Mwej Mewllan Derj Och Mewj
Melllan D4j Ocj Mejj Melan D4ej Ocjh Me Mellan De4j Ochj Mej Meklan Ddj Ocu Mek Mekllan Ddej Ocuh Mekj Melklan Dedj Ochu Mejk
Meolan Dwj Ocn Mei Meollan Dwej Ocnh MeijHOME
Popular Songs:
raining in september

midnight sun

diecisis

i watch you sleeping

i am music feat. aaliyah and static from playa

trophy

invention

ville fugla flyg

tang

love your disease

the grass is greener

dream tomorrow

viaje a ninguna parte

cry cry darling

time

the oath

soleil (sunshine)

falt imellom stolene igjen

the innocent

prophecy fulfilled

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us