Peter Koelewijn
Kom Van Dat Dak Af

Hé, Hé, Hé,
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.

Janne Janssen zijn vrouw, was een koorddanseres,
Maar bij gebrek aan een touw, klom ze op het bordes,
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet,
En in de straat weerklonk zijn kreet:

Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.

Janne Jansen werd kwaad en zei je aan is de boot,
Kom van dat dak af of je gaat in de goote,
Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad,
Weerklonk het in de straat:

Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.

Jééé,

Janne Janssen zijn vrouwe, was een koordanseres,
Maar bij gebrek aan een touwe, klom ze op het bordes,
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet,
En in de straat weerklonk zijn kreet:

Komme van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
'K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.

Jeah, van dat dak af, hohohohoheh, van dat dak af,
Van dat dak af, hé kom van dat dak af!
Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer!


Mirror lyrics:

Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer!
Van dat dak af, hé kom van dat dak af!
Jeah, van dat dak af, hohohohoheh, van dat dak af,

Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
'K waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
Komme van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,

En in de straat weerklonk zijn kreet:
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet,
Maar bij gebrek aan een touwe, klom ze op het bordes,
Janne Janssen zijn vrouwe, was een koordanseres,

Jééé,

Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
'K waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,

Weerklonk het in de straat:
Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad,
Kom van dat dak af of je gaat in de goote,
Janne Jansen werd kwaad en zei je aan is de boot,

Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
'K waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,

En in de straat weerklonk zijn kreet:
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet,
Maar bij gebrek aan een touw, klom ze op het bordes,
Janne Janssen zijn vrouw, was een koorddanseres,

Kom van dat dak af, dat was de laatste keer.
'K waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh, van dat dak af,
Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer,
Hé, Hé, Hé,


Relevant Tags:
KKom VVan DDat DDak AAf om an at ak f oKm aVn aDt aDk fA lom ban xat xak zf lKom bVan xDat xDak zAf Klom Vban Dxat Dxak Azf
oom can eat eak qf oKom cVan eDat eDak qAf Koom Vcan Deat Deak Aqf mom gan fat fak sf mKom gVan fDat fDak sAf Kmom Vgan Dfat Dfak Asf
jom fan rat rak wf jKom fVan rDat rDak wAf Kjom Vfan Drat Drak Awf iom Vaan cat cak xf iKom Vn cDat cDak xAf Kiom Vna Dcat Dcak Axf
Vzn sat sak Aff Km Vzan sDat sDak A Kmo Vazn Dsat Dsak Af Kkm Vqn Daat Daak Ac Kkom Vqan Dt Dk Acf Kokm Vaqn Dta Dka Afc
K9m Vsn Dzt Dzk Ar K9om Vsan Dzat Dzak Arf Ko9m Vasn Dazt Dazk Afr K0m Vwn Dqt Dqk Ag K0om Vwan Dqat Dqak Agf Ko0m Vawn Daqt Daqk Afg
Klm Vxn Dst Dsk AtHOME
Popular Songs:
pretty baby

day of judgement

lopeta

makin' hay

llame ya !

quiero ms de ti

see the sun

me beside you

is he the one

does anybody know

the little drummer boy

lifesaver

women who love too much

mistaken

valokuvia

amigo mo (otra botella)

i'm a fool too

stay

prose combat

hey oh part ii

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us