Peter Lemarc
r Det Drfr Jag lskar Dej S

du ta mej till himmelen och sen lika snart därifrån
du ger mej en evighet sen sänker du ner ridån
ja, du är mitt mysterium som jag i tolv år försökt att förstå
är det därför jag älskar dej så?

du drog mej ur skuggorna du såg detta barn som jag var
men du lockar fram en best, en vålnad jag inte vill va´
men när jag faller värdelös kan du kyssa min panna ändå
är det därför jag älskar dej så?

allt vi gjort ihop, allt skratt och all gråt
som ekade mot väggarna
för många minnen för att vi nångonsin ska kunna skiljas åt

vi dansa i amsterdam till ett dragspel, jag hör det än
jag minns alla vaknätter, alla gräl i vår återvändsgränd
vi har vandrat vardagen visa ovanligt bleka och grå
är det därför jag älskar dej så?

jag älskar dej så
jag älskar dej så
jag älskar dej så
ja, jag älskar dej så


Mirror lyrics:

ja, jag älskar dej så
jag älskar dej så
jag älskar dej så
jag älskar dej så

är det därför jag älskar dej så?
vi har vandrat vardagen visa ovanligt bleka och grå
jag minns alla vaknätter, alla gräl i vår återvändsgränd
vi dansa i amsterdam till ett dragspel, jag hör det än

för många minnen för att vi nångonsin ska kunna skiljas åt
som ekade mot väggarna
allt vi gjort ihop, allt skratt och all gråt

är det därför jag älskar dej så?
men när jag faller värdelös kan du kyssa min panna ändå
men du lockar fram en best, en vålnad jag inte vill va´
du drog mej ur skuggorna du såg detta barn som jag var

är det därför jag älskar dej så?
ja, du är mitt mysterium som jag i tolv år försökt att förstå
du ger mej en evighet sen sänker du ner ridån
du ta mej till himmelen och sen lika snart därifrån


Relevant Tags:
r DDet DDrfr JJag lskar DDej SS r et rfr ag lskar ej r eDt Drfr aJg lskar eDj S ㄄r xet xrfr kag ㄄lskar xej z
r xDet xDrfr kJag lskar xDej zS r Dxet Dxrfr Jkag lskar Dxej Sz rr eet erfr iag llskar eej w eDet eDrfr iJag skar eDej wS
r Deet Derfr Jiag slkar Deej Sw d fet frfr mag kskar fej d dr fDet fDrfr mJag klskar fDej dS rd Dfet Dfrfr Jmag lkskar Dfej Sd
4 ret rrfr nag oskar rej e 4r rDet rDrfr nJag olskar rDej eS r4 Dret Drrfr Jnag loskar Drej Se g cet crfr hag pskar cej x
gr cDet cDrfr hJag plskar cDej xS rg Dcet Dcrfr Jhag lpskar Dcej Sx t set srfr uag lsskar sej a tr sDet sDrfr uJag lkar sDej aS
rt Dset Dsrfr Juag lksar Dsej Sa 5 Drfr Jaag lzkar S 5r Dt Drfr Jg lzskar Dj S r5 Dte Drfr Jga lszkar Dje S
f Dst D㤤rfr Jzg lwkar Dsj S㴴 fr Drfr Jzag lwskar S rf Dest Drfr Jazg lswkar Desj S e D3t Drrfr Jqg ldkar D3j
er D3et Dfr Jqag ldskar D3ej re De3t Dfrr Jaqg lsdkar De3j Dft Ddfr Jsg lekar Dfj Ddrfr Jsag leskar
Deft Drdfr Jasg lsekar Defj Drt D4fr Jwg lxkar Drj D4rfr Jwag lxskar Dert Dr4fr Jawg lsxkar Derj
D4t Dgfr Jxg lakar D4j D4et Dgrfr Jxag laskar D4ej De4t Drgfr Jaxg lsakar De4j Ddt Dtfr Jagg lskkar Ddj
Ddet Dtrfr Ja lsar Ddej Dedt Drtfr Jag lsakr Dedj Dwt D5fr Jah lslar Dwj Dwet D5rfr Jahg lslkar Dwej
Dewt Dr5fr Jagh lsklar Dewj Dett Dffr Jay lsoar Dejj De Dfrfr Jayg lsokar De Det Drffr Jagy lskoar Dej
Def Defr Jab lsmar Dek Derfr Jabg lsmkar DekjHOME
Popular Songs:
what are you waiting for

oppimisen ylistys

dress off

hymn # xiii (the sleeping antarct)

la cumparsita

gioia (che mi do)

honey

isk

christine

my bird performs

be my lady

players eyes

puras mentiras

spring affair

dreaming memories

a kind of magic

wild as the wind

just call and i'll be there

tiger roach

je n'taime plus

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us