Sailor Moon
Sailor Moon (swedish Theme)

En liten tjej med jätte långa flätor, sådär en fjorton år och rätt söt.
Men om hon ramlar på sin lilla rumpa du kan vara säker på att hon tjöt.

Men så en dag hon mötte mystiken, ja universums iskalla natt.
Hon blir en kämpe ja en hjältinna och får till vän en underbar katt.

Ett öde som hon inte riktigt kan förstå och inte vet hon hur det ska gå.

En liten tjej med jätte långa flätor, sådär en fjorton år och rätt söt,
som nu får slåss mot ondskans lakejer
hur ska det gå?
hur ska det gå?
det är blott stärnorna som vet
hur det ska gå, hur det ska gå.


Mirror lyrics:

hur det ska gå, hur det ska gå.
det är blott stärnorna som vet
hur ska det gå?
hur ska det gå?
som nu får slåss mot ondskans lakejer
En liten tjej med jätte långa flätor, sådär en fjorton år och rätt söt,

Ett öde som hon inte riktigt kan förstå och inte vet hon hur det ska gå.

Hon blir en kämpe ja en hjältinna och får till vän en underbar katt.
Men så en dag hon mötte mystiken, ja universums iskalla natt.

Men om hon ramlar på sin lilla rumpa du kan vara säker på att hon tjöt.
En liten tjej med jätte långa flätor, sådär en fjorton år och rätt söt.


Relevant Tags:
SSailor MMoon ((swedish TTheme) ailor oon swedish heme) aSilor oMon s(wedish hTeme) zailor joon (sswedish fheme) zSailor jMoon (wedish fTheme)
Szailor Mjoon (wsedish Tfheme) wailor koon (zwedish 5heme) wSailor kMoon (zswedish 5Theme) Swailor Mkoon (szwedish T5heme) dailor noon (wwedish hheme)
dSailor nMoon (wswedish hTheme) Sdailor Mnoon (swwedish Thheme) eailor Mooon (dwedish yheme) eSailor Mon (dswedish yTheme) Seailor Moon (sdwedish Tyheme)
xailor Mkon (ewedish 6heme) xSailor (eswedish 6Theme) Sxailor Mokon (sewedish T6heme) aailor M9on (xwedish gheme) aSailor M9oon (xswedish gTheme)
Saailor Mo9on (sxwedish Tgheme) M0on (awedish rheme) Silor M0oon (aswedish rTheme) Sialor Mo0on (sawedish Trheme) Szilor Mlon
Mloon (sedish Teme) Sazilor Molon (sewdish Tehme) Sqilor Mion (saedish Tjeme) Sqailor Mioon Tjheme) Saqilor Moion (swaedish Thjeme)
Ssilor (s3edish Tueme) Ssailor (s3wedish Tuheme) Sasilor Mono (sw3edish Thueme) Swilor Mokn (sdedish Tneme) Tnheme)
Sawilor Mookn (swdedish Thneme) Sxilor Mo9n (seedish Tbeme) Tbheme) Saxilor Moo9n (sweedish Thbeme) Saiilor Mo0n (ssedish Tgeme)
Salor Salior Moo0n (swsedish Thgeme) Sajlor Moln (s2edish Tyeme) Sajilor (s2wedish Saijlor Mooln (sw2edish Thyeme)
Sa9lor Moin (sqedish Theeme) Sa9ilor (sqwedish Thme) Sai9lor Mooin (swqedish Thmee) Sallor Moonn Thsme) Salilor Moo (swdish Thseme)
Saillor (swdeish Thesme) Saolor Moom (swsdish Th3me) Saoilor Moomn Th3eme) Saiolor Moonm (swesdish The3me) Saklor Mooh (sw3dish Thfme)
Sakilor Moohn Thfeme) Saiklor Moonh (swe3dish Thefme) Sa8lor Mooj (swfdish Thrme) Sa8ilor Moojn (swfedish Threme) Sai8lor Moonj (swefdish Therme)
Saulor Moob (swrdish Th4me) Sauilor Moobn (swredish Th4eme) Saiulor Moonb (swerdish The4me) (sw4dish Thdme) Saior (sw4edish Thdeme)
Saiolr (swe4dish Thedme) Saikor (swddish Thwme) Thweme) Sailkor (sweddish Thewme) Saioor (swwdish Themme)
Thee) Sailoor (swewdish Theem)HOME
Popular Songs:
when the night comes

frio

don't open your eyes

stay the night

teenage vampire

for the sake of talking

sur la route

burning hills

you're the only world i know

dandy

harmony

lela

something so strong

reflections, perceptions

angel

sleeping fox

ship the majestic suffix

leavin’s not the only way to go

your mother

wrong or right

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us