Sandra Dahlberg
K„§rleken „Öterv„§nder

Allting vänder, börjar på nytt
Inget går helt förlorat
Dagen flyr för mörkaste natt
Men morgonen möter oss åter

Kärleken som falnade bort
Fann ett liv i vår önskan
Världen log mot hjärtan som slog
Sorgerna gömdes i grönskan

Se mig, håll mig, älska mig ömt
Jag faller i dina händer
Jag vet inget berg är för högt
Kärleken den återvänder

Se mig, håll mig, älska mig ömt
Jag faller i dina händer
Jag vet inget berg är för högt
Kärleken den återvänder

Kärlek ger och kärleken tar
Inget finns som den lämnar
Men min vilja ger jag var dag
Till dig som har allt åt mig lämnat

Se mig, håll mig, älska mig ömt
Jag faller i dina händer
Jag vet inget berg är för högt
Kärleken den återvänder

Se mig, håll mig, älska mig ömt
Jag är till dig överlåten
Jag vet inget berg är för högt
Med dig så kom kärleken åter


Mirror lyrics:

Med dig så kom kärleken åter
Jag vet inget berg är för högt
Jag är till dig överlåten
Se mig, håll mig, älska mig ömt

Kärleken den återvänder
Jag vet inget berg är för högt
Jag faller i dina händer
Se mig, håll mig, älska mig ömt

Till dig som har allt åt mig lämnat
Men min vilja ger jag var dag
Inget finns som den lämnar
Kärlek ger och kärleken tar

Kärleken den återvänder
Jag vet inget berg är för högt
Jag faller i dina händer
Se mig, håll mig, älska mig ömt

Kärleken den återvänder
Jag vet inget berg är för högt
Jag faller i dina händer
Se mig, håll mig, älska mig ömt

Sorgerna gömdes i grönskan
Världen log mot hjärtan som slog
Fann ett liv i vår önskan
Kärleken som falnade bort

Men morgonen möter oss åter
Dagen flyr för mörkaste natt
Inget går helt förlorat
Allting vänder, börjar på nytt


Relevant Tags:
KK„§rleken „„Öterv„§nder „§rleken Öterv„§nder „K§rleken Ö„terv„§nder l„§rleken „ÖÖterv„§nder lK„§rleken „terv„§nder Kl„§rleken „tÖerv„§nder
o„§rleken „Ötterv„§nder oK„§rleken „Öerv„§nder Ko„§rleken „Öetrv„§nder m„§rleken „Öferv„§nder mK„§rleken „Öfterv„§nder Km„§rleken „Ötferv„§nder
j„§rleken „Ö5erv„§nder jK„§rleken „Ö5terv„§nder Kj„§rleken „Öt5erv„§nder i„§rleken „Öherv„§nder iK„§rleken „Öhterv„§nder Ki„§rleken „Ötherv„§nder
K„„§rleken „Öyerv„§nder K§rleken „Öyterv„§nder K§„rleken „Ötyerv„§nder K„§§rleken „Ö6erv„§nder K„rleken „Ö6terv„§nder K„r§leken „Öt6erv„§nder
K„§rrleken „Ögerv„§nder K„§leken „Ögterv„§nder K„§lreken „Ötgerv„§nder K„§dleken „Örerv„§nder K„§drleken „Örterv„§nder K„§rdleken „Ötrerv„§nder
K„§4leken „Öteerv„§nder K„§4rleken „Ötrv„§nder K„§r4leken „Ötrev„§nder K„§gleken „Ötsrv„§nder K„§grleken „Ötserv„§nder K„§rgleken „Ötesrv„§nder
K„§tleken „Öt3rv„§nder K„§trleken „Öt3erv„§nder K„§rtleken „Öte3rv„§nder K„§5leken „Ötfrv„§nder K„§5rleken K„§r5leken „Ötefrv„§nder
K„§fleken „Ötrrv„§nder K„§frleken K„§rfleken „Öterrv„§nder K„§eleken „Öt4rv„§nder K„§erleken „Öt4erv„§nder K„§releken „Öte4rv„§nder
K„§rlleken „Ötdrv„§nder K„§reken „Ötderv„§nder K„§relken „Ötedrv„§nder K„§rkeken „Ötwrv„§nder K„§rkleken „Ötwerv„§nder K„§rlkeken „Ötewrv„§nder
K„§roeken K„§roleken „Ötev„§nder K„§rloeken „Ötevr„§nder K„§rpeken „Ötedv„§nder K„§rpleken K„§rlpeken „Öterdv„§nder
K„§rleeken „Öte4v„§nder K„§rlken K„§rlkeen „Öter4v„§nder K„§rlsken „Ötegv„§nder K„§rlseken „Ötegrv„§nder K„§rlesken „Ötergv„§nder
K„§rl3ken „Ötetv„§nder K„§rl3eken „Ötetrv„§nder K„§rle3ken „Ötertv„§nder K„§rlfken „Öte5v„§nder K„§rlfeken „Öte5rv„§nder K„§rlefken „Öter5v„§nder
K„§rlrken „Ötefv„§nder K„§rlreken K„§rlerken „Öterfv„§nder K„§rl4ken „Öteev„§nder K„§rl4eken K„§rle4ken „Öterev„§nder
K„§rldken „Ötervv„§nder K„§rldeken „Öter„§nder K„§rledken „Öter„v§nder K„§rlwken „Öterb„§nderHOME
Popular Songs:
„ötre „ź la hauteur

smak slow

timidez

galaxia malakia

that's enough about you

apron strings (live)

the maiden and the minstrel knight

your symphony

our window

pods and gods

house mix 2000 with whitney houston, amber and mad

friends

give me the right

go away with me

bad seeds

drive

awake sleep

this is my heart

bebop drop

i don't need another reason

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us