Sakis Rouvas
Tha Erthi I Stigmi

Tha erthi i stigmi
Ola osa zisame
Na thimithis
Ti ehases
Tha dis
Tha to dis

Tha zisume etsi mia zoi
Lathos diko mu ap' tin arhi
Ma ego s' agapisa poli
Ke as min iksera giati
Giati mia agapi san ki afti
Eprepe toso na pona

Ki an tora adiaforis
Tha 'rthi mia mera
Na to dis
Tha erthi i stigmi
Ola osa zisame
Na thimithis
Ti ehases
Tha dis
Tha to dis

Pano sto derma su fotia
Tha ken akoma ta filia
Tha se pligoni i monaksia

Tote tha mathis n' agapas
Ke afto pu hanis na ektimas
Opos ponao tha ponas

Tha erthi i stigmi
Pu ke si tha pligothis
Ti eniosa
Pos to niosa
Tha dis
Tha to dis
Tha erthi i stigmi
Ti eniosa tha esthanthis


Mirror lyrics:

Ti eniosa tha esthanthis
Tha erthi i stigmi
Tha to dis
Tha dis
Pos to niosa
Ti eniosa
Pu ke si tha pligothis
Tha erthi i stigmi

Opos ponao tha ponas
Ke afto pu hanis na ektimas
Tote tha mathis n' agapas

Tha se pligoni i monaksia
Tha ken akoma ta filia
Pano sto derma su fotia

Tha to dis
Tha dis
Ti ehases
Na thimithis
Ola osa zisame
Tha erthi i stigmi
Na to dis
Tha 'rthi mia mera
Ki an tora adiaforis

Eprepe toso na pona
Giati mia agapi san ki afti
Ke as min iksera giati
Ma ego s' agapisa poli
Lathos diko mu ap' tin arhi
Tha zisume etsi mia zoi

Tha to dis
Tha dis
Ti ehases
Na thimithis
Ola osa zisame
Tha erthi i stigmi


Relevant Tags:
TTha EErthi II SStigmi ha rthi tigmi hTa rEthi I tSigmi fha srthi j ztigmi fTha sErthi jI zStigmi Tfha Esrthi Ij Sztigmi
5ha 3rthi 9 wtigmi 5Tha 3Erthi 9I wStigmi T5ha E3rthi I9 Swtigmi hha frthi l dtigmi hTha fErthi lI dStigmi Thha Efrthi Il Sdtigmi
yha rrthi o etigmi yTha rErthi oI eStigmi Tyha Errthi Io Setigmi 6ha 4rthi k xtigmi 6Tha 4Erthi kI xStigmi T6ha E4rthi Ik Sxtigmi
gha drthi 8 atigmi gTha dErthi 8I aStigmi Tgha Edrthi I8 Satigmi rha wrthi u Sttigmi rTha wErthi uI Sigmi Trha Ewrthi Iu Sitgmi
Sfigmi Ta Ethi Sftigmi Tah Etrhi Stfigmi Tja Edthi S5igmi Tjha S5tigmi Thja Erdthi St5igmi
Tua E4thi Shigmi Tuha Shtigmi Thua Er4thi Sthigmi Tna Egthi Syigmi Tnha Egrthi Sytigmi Thna Ergthi Styigmi
Tba Etthi S6igmi Tbha Etrthi S6tigmi Thba Ertthi St6igmi Tga E5thi Sgigmi E5rthi Sgtigmi Thga Er5thi Stgigmi
Tya Efthi Srigmi Srtigmi Thya Erfthi Strigmi Thaa Eethi Stiigmi Th Eerthi Stgmi Tha Erethi Stgimi
Thz Stjgmi Thza Erhi Stjigmi Thaz Erhti Stijgmi Thq Erfhi St9gmi Thqa St9igmi Thaq Ertfhi Sti9gmi
Ths Er5hi Stlgmi Thsa Stligmi Thas Ert5hi Stilgmi Thw Erhhi Stogmi Thwa Erhthi Stoigmi Thaw Erthhi Stiogmi
Thx Eryhi Stkgmi Thxa Erythi StkigmiHOME
Popular Songs:
out there

sugartune

lost in the supermarket

down where we belong [instrumental take 1]

annie

i'll fight hell to hold you

my ruin

why is it so hard

varannan damernas

aspirin

help me be good to you

ten thousand drums

mrs. toad's cookies

hyv is

the senses

yoked equally

down down down

why me lord

take out some insurance

la flaca

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us