Sakis Rouvas
Se Kathe Anapnoi

Mia anasa pio konta su
Thelo pali na vretho
Den anteho makria su
Kratise me na sotho

Adies ores adies nihtes
Sti kardia mu ena keno
Sto mialo mu sto kormi mu
Eho mono ena skopo

Se kathe anapnoi, ponao
Tis ores pu ise mazi, zitao
Se kathe anapnoi, ponao
Gia ena su mono fili, dipsao

Mu horevi i psihi mu
Kapion agnosto rithmo
Pos na pekso mia hordi
Tis kardias mu to skopo


Mirror lyrics:

Tis kardias mu to skopo
Pos na pekso mia hordi
Kapion agnosto rithmo
Mu horevi i psihi mu

Gia ena su mono fili, dipsao
Se kathe anapnoi, ponao
Tis ores pu ise mazi, zitao
Se kathe anapnoi, ponao

Eho mono ena skopo
Sto mialo mu sto kormi mu
Sti kardia mu ena keno
Adies ores adies nihtes

Kratise me na sotho
Den anteho makria su
Thelo pali na vretho
Mia anasa pio konta su


Relevant Tags:
SSe KKathe AAnapnoi e athe napnoi eS aKthe nAapnoi ze lathe znapnoi zSe lKathe zAnapnoi Sze Klathe Aznapnoi we oathe qnapnoi
wSe oKathe qAnapnoi Swe Koathe Aqnapnoi de mathe snapnoi dSe mKathe sAnapnoi Sde Kmathe Asnapnoi ee jathe wnapnoi eSe jKathe wAnapnoi
See Kjathe Awnapnoi xe iathe xnapnoi xSe iKathe xAnapnoi Sxe Kiathe Axnapnoi ae Kaathe Annapnoi aSe Kthe Aapnoi Sae Ktahe Aanpnoi
Kzthe Amapnoi S Kzathe Amnapnoi Se Kazthe Anmapnoi Ss Kqthe Ahapnoi Sse Kqathe Ahnapnoi Ses Kaqthe Anhapnoi S3 Ksthe Ajapnoi
S3e Ksathe Ajnapnoi Se3 Kasthe Anjapnoi Sf Kwthe Abapnoi Sfe Kwathe Abnapnoi Sef Kawthe Anbapnoi Sr Kxthe Anaapnoi Sre Kxathe Anpnoi
Ser Kaxthe Anpanoi S4 Katthe Anzpnoi S4e Kahe Anzapnoi Se4 Kahte Anazpnoi Sd Kafhe Anqpnoi Kafthe Anqapnoi Sed Katfhe Anaqpnoi
Sw Ka5he Anspnoi Ka5the Ansapnoi Sew Kat5he Anaspnoi Kahhe Anwpnoi Kahthe Anwapnoi Kathhe Anawpnoi Kayhe Anxpnoi
Kaythe Anxapnoi Katyhe Anaxpnoi Ka6he Anappnoi Ka6the Ananoi Kat6he Ananpoi Kaghe Ana0noi Kagthe Ana0pnoi
Katghe Anap0noi Karhe Analnoi



HOME
Popular Songs:
i wanna hear you say it

get it (duet with carl perkins)

voice of harold

tangled in a dream

intimisto

loose end

the troublemaker

gel akm

a little unfair

nectarine (part one)

loser

never be the same

corsic'armes

endless

all i need

blame me

i'm in the wrong business

zor yllar

dreaming

hr kommer solen

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us