Sakis Rouvas
Oso Ise Edo

Stamata na mu les
Pos leo ipervoles
Orkus pu mpori na min kratiso
Den ginete esena na afiso

Stamata na kitas
Ksana sto parelthon
S' afta pu prodosan esena
Min krinis ap' afta tora ki emena

Oso ise edo, tha me ki ego
Pu thes na orkisto
Gia sena tha me do
Sw oti ki an simvi
Ego tha ime edo mazi su
Oso ise edo
Edo tha me ki ego
Arki na m' agapas
Opos s' agapo
Se oti se pona
Ego tha ime edo mazi su

Stamata esi na kles
Mu lionis tin kardia
Logos den iparhi na fovase
Ta logia pu su leo na thimase

Sramata ki ela do
St' alithia s' agapo
Tipota gia mas se th' allaksi
Mia agalia gia sena eho filaksi


Mirror lyrics:

Mia agalia gia sena eho filaksi
Tipota gia mas se th' allaksi
St' alithia s' agapo
Sramata ki ela do

Ta logia pu su leo na thimase
Logos den iparhi na fovase
Mu lionis tin kardia
Stamata esi na kles

Ego tha ime edo mazi su
Se oti se pona
Opos s' agapo
Arki na m' agapas
Edo tha me ki ego
Oso ise edo
Ego tha ime edo mazi su
Sw oti ki an simvi
Gia sena tha me do
Pu thes na orkisto
Oso ise edo, tha me ki ego

Min krinis ap' afta tora ki emena
S' afta pu prodosan esena
Ksana sto parelthon
Stamata na kitas

Den ginete esena na afiso
Orkus pu mpori na min kratiso
Pos leo ipervoles
Stamata na mu les


Relevant Tags:
OOso IIse EEdo so se do sOo sIe dEo kso jse sdo kOso jIse sEdo Okso Ijse Esdo 9so 9se 3do 9Oso 9Ise 3Edo O9so I9se E3do 0so lse fdo
0Oso lIse fEdo O0so Ilse Efdo lso ose rdo lOso oIse rEdo Olso Iose Erdo iso kse 4do iOso kIse 4Edo Oiso Ikse E4do Osso 8se ddo Oo 8Ise dEdo
Oos I8se Eddo Ozo use wdo Ozso uIse wEdo Oszo Iuse Ewdo Owo Isse Owso Ie Eo Oswo Ies Eod Odo Ize Exo Odso Izse Exdo Osdo Isze Edxo
Oeo Iwe Eeo Oeso Iwse Eedo Oseo Iswe EdeoHOME
Popular Songs:
you done lost your baby

keep holding on

here we are feat george jones

backseat

non esiste l'amor

make it matter

waiting for spring

princesa de neptuno

love

the wedding song

forever, for always, for you

tearing me apart

yesterday dreams

du r min sommar marie

forget

and all the roses

i know where you live pt. ii

hollywood and vine

never leave the sun

don't keep me lonely too long

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us