Sakis Rouvas
Me Kommeni Tin Anasa

Kati tetia vradia siopila ke adia
Pu psahno na se vro gia na su po
Ti porta mu n' aniksis ke apokalipsis
Sto kormi su kathe mistiko

Me kommeni tin anasa paradinome
Na me kanis oti thelis su afinome
Su aniki sto ho pi i diki mu i zoi
Dihos orus

Me kommeni tin anasa paradinome
Na 'me sklavos su mu les ki amesos ginome
Mia gia panta sto dilono na se niotho thelo mono
Me kommeni tin anasa sto fili su na teliono

Sta oria mias krisis thelo na m' afisis
M' epitahinomeno rithmo
Oles tis esthisis na mu sintonisis
S' ena mikos kimatos trelo


Mirror lyrics:

S' ena mikos kimatos trelo
Oles tis esthisis na mu sintonisis
M' epitahinomeno rithmo
Sta oria mias krisis thelo na m' afisis

Me kommeni tin anasa sto fili su na teliono
Mia gia panta sto dilono na se niotho thelo mono
Na 'me sklavos su mu les ki amesos ginome
Me kommeni tin anasa paradinome

Dihos orus
Su aniki sto ho pi i diki mu i zoi
Na me kanis oti thelis su afinome
Me kommeni tin anasa paradinome

Sto kormi su kathe mistiko
Ti porta mu n' aniksis ke apokalipsis
Pu psahno na se vro gia na su po
Kati tetia vradia siopila ke adia


Relevant Tags:
MMe KKommeni TTin AAnasa e ommeni in nasa eM oKmmeni iTn nAasa je lommeni fin znasa jMe lKommeni fTin zAnasa Mje Klommeni Tfin Aznasa
ke oommeni 5in qnasa kMe oKommeni 5Tin qAnasa Mke Koommeni T5in Aqnasa ne mommeni hin snasa nMe mKommeni hTin sAnasa Mne Kmommeni Thin Asnasa
Mee jommeni yin wnasa M jKommeni yTin wAnasa Me Kjommeni Tyin Awnasa Ms iommeni 6in xnasa Mse iKommeni 6Tin xAnasa Mes Kiommeni T6in Axnasa
M3 gin Annasa M3e Kmmeni gTin Aasa Me3 Kmomeni Tgin Aansa Mf Kkmmeni rin Amasa Mfe Kkommeni rTin Amnasa Mef Kokmmeni Trin Anmasa
Mr K9mmeni Tiin Ahasa Mre K9ommeni Tn Ahnasa Mer Ko9mmeni Tni Anhasa M4 K0mmeni Tjn Ajasa M4e K0ommeni Tjin Ajnasa Me4 Ko0mmeni Tijn Anjasa
Md Klmmeni T9n Abasa Mde T9in Abnasa Med Kolmmeni Ti9n Anbasa Mw Kimmeni Tln Anaasa Mwe Tlin Ansa Mew Koimmeni Tiln Ansaa
Kommmeni Ton Anzsa Komeni Toin Anzasa Kommeni Tion Anazsa Kojmeni Tkn Anqsa Kojmmeni Tkin Anqasa Komjmeni Tikn Anaqsa
Kokmeni T8n Anssa T8in Ansasa Komkmeni Ti8n Anassa Konmeni Tun Anwsa Konmmeni Tuin Anwasa Komnmeni Tiun Anawsa
Tinn Anxsa Ti Anxasa Komemni Tin Anaxsa Komjeni Tim Timn Anaa Kommjeni Tinm Anaas
Komkeni Tih Anaza TihnHOME
Popular Songs:
throw yourself away

end of miles

i'll string along with you

vastaan

please come home for christmas

tres de la madrugada

love fight

west of her spine

lala song

a million more

you've got me crying again

i need you

oooh (when i love you)

you give me wings

20

heaven

namaste

lullaby

pokemon remix

dogs in a cage

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us