Runrig
'ic Iain 'ic Sheumais

A Mhic Iain 'Ic Sheumais
Tha do sgeul air m'aire
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Latha Blàr a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Latha Blàr a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Lathe Blàr na Feitheadh
Bha do lèine na ballan
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Lathe Blàr na Feitheadh
Bha do lèine na ballan
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha fuil do chuim chùbhraidh
A drùdhadh ro 'n anart
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Bha fuil do chuim chùbhraidh
A drùdhadh ro 'n anart
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Gum nach ghabh thu am bristeadh
Latha leigeadh na fala
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Bho 'n latha thug thu an cuan ort
Bha gruaim air na beinne
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha snigh air na speuran
'S bha na reultan galach
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Nam biodh agam curaidh
Gun cuirinn air chuan i
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Fiach a faighinn naidheachd
No brath an duin uasail
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

A Mhic Iain 'Ic Sheumais
Tha do sgeul air m'aire
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Latha Blàr a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile


Mirror lyrics:

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Bha feum air mo leanabh
Latha Blàr a' Cheithe
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Tha do sgeul air m'aire
A Mhic Iain 'Ic Sheumais

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
No brath an duin uasail
Fiach a faighinn naidheachd
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Gun cuirinn air chuan i
Nam biodh agam curaidh

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
'S bha na reultan galach
Bha snigh air na speuran
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha gruaim air na beinne
Bho 'n latha thug thu an cuan ort

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Latha leigeadh na fala
Gum nach ghabh thu am bristeadh
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Air uachdair gach fearainn
Bha fuil do chuirp uasail

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Air uachdair gach fearainn
Bha fuil do chuirp uasail
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
A drùdhadh ro 'n anart
Bha fuil do chuim chùbhraidh

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
A drùdhadh ro 'n anart
Bha fuil do chuim chùbhraidh
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha do lèine na ballan
Lathe Blàr na Feitheadh

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Bha do lèine na ballan
Lathe Blàr na Feitheadh
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha feum air mo leanabh
Latha Blàr a' Cheithe

Fal eile bho hiri bho ho fal eile
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Bha feum air mo leanabh
Latha Blàr a' Cheithe
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Tha do sgeul air m'aire
A Mhic Iain 'Ic Sheumais


Relevant Tags:
''ic IIain ''ic SSheumais ic ain ic heumais i'c aIin i'c hSeumais 'iic jain 'iic zheumais 'c jIain 'c zSheumais 'ci Ijain 'ci Szheumais
'jc 9ain 'jc wheumais 'jic 9Iain 'jic wSheumais 'ijc I9ain 'ijc Swheumais '9c lain '9c dheumais '9ic lIain '9ic dSheumais 'i9c Ilain 'i9c Sdheumais
'lc oain 'lc eheumais 'lic oIain 'lic eSheumais 'ilc Ioain 'ilc Seheumais 'oc kain 'oc xheumais 'oic kIain 'oic xSheumais 'ioc Ikain 'ioc Sxheumais
'kc 8ain 'kc aheumais 'kic 8Iain 'kic aSheumais 'ikc I8ain 'ikc Saheumais '8c uain '8c Shheumais '8ic uIain '8ic Seumais 'i8c Iuain 'i8c Sehumais
'uc Iaain 'uc Sjeumais 'uic Iin 'uic Sjheumais 'iuc Iian 'iuc Shjeumais 'icc Izin 'icc Sueumais 'i Izain 'i Suheumais 'ic Iazin 'ic Shueumais
'if Iqin 'if Sneumais 'ifc Iqain 'ifc Snheumais 'icf Iaqin 'icf Shneumais 'ix Isin 'ix Sbeumais 'ixc Isain 'ixc Sbheumais 'icx Iasin 'icx Shbeumais
'iv Iwin 'iv Sgeumais 'ivc Iwain 'ivc Sgheumais 'icv Iawin 'icv Shgeumais 'id Ixin 'id Syeumais 'idc Ixain 'idc Syheumais 'icd Iaxin 'icd Shyeumais
Iaiin Sheeumais Ian Shumais Iani Shuemais Iajn Shsumais Iajin Shseumais Iaijn Shesumais
Ia9n Sh3umais Ia9in Sh3eumais Iai9n She3umais Ialn Shfumais Ialin Shfeumais Iailn Shefumais
Iaon Shrumais Iaoin Shreumais Iaion Sherumais Iakn Sh4umais Iakin Sh4eumais Iaikn She4umais
Ia8n Shdumais Ia8in Shdeumais Iai8n Shedumais Iaun Shwumais Iauin Shweumais Iaiun Shewumais
Iainn Sheuumais Iai Shemais Iain Shemuais Iaim Shehmais Iaimn Shehumais Iainm Sheuhmais
Iaih She7mais Iaihn She7umais Iainh Sheu7mais Iaij Shekmais Shekumais Iainj Sheukmais
Iaib Sheimais Iaibn Sheiumais Iainb Sheuimais She8maisHOME
Popular Songs:
j'veux pas m'en meler

beautiful isle of somewhere

beautiful son

sleep

come back to me

the spell

escapate conmigo

i'm cryin'

i'm wanting to

gettin' by

i wanna be your driver

seriously in love

taking a chance on love

over

l'amour c'est trop fort

in too far

i will be there

sit back, relax

rakastunut taas

i used to know

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us