Rune Rudberg
Opp P侍 Rommet

Jeg lokker med GHB, skjelvende st책r du foran meg.
Glemmer bort all din tvil, n책 vil jeg dope deg.

Refr:
Hei du var styling i ditt h책r, og jeg vet hvor veien g책r.
Opp p책 rommet, der dr첩mmer blir sanne, og cola'n gir svar.
Hei, tenk s책 fint 책 ha det s책nn, der vi vandrer h책nd i h책nd.
Opp p책 rommet, p책 badet 책 snorter i oss sn첩.

I dine 첩yne kan jeg seat du er kanon, og alt det dopet som jeg har.
Maria, Maria. Hvis du heter Maria
Du vil elske meg, n책r du f책r GHB.

Refr:
Hei du var styling i ditt h책r, og jeg vet hvor veien g책r.
Opp p책 rommet, der dr첩mmer blir sanne, og cola'n gir svar.
Hei, tenk s책 fint 책 ha det s책nn, der vi vandrer h책nd i h책nd.
Opp p책 rommet, p책 badet 책 snorter i oss sn첩.

En sommerprom p책 hotell, stoffenes muntre lek i sinn.
Det er minner som svinner kjapt, i komaens m첩rke natt.Mirror lyrics:


Det er minner som svinner kjapt, i komaens m첩rke natt.
En sommerprom p책 hotell, stoffenes muntre lek i sinn.

Opp p책 rommet, p책 badet 책 snorter i oss sn첩.
Hei, tenk s책 fint 책 ha det s책nn, der vi vandrer h책nd i h책nd.
Opp p책 rommet, der dr첩mmer blir sanne, og cola'n gir svar.
Hei du var styling i ditt h책r, og jeg vet hvor veien g책r.
Refr:

Du vil elske meg, n책r du f책r GHB.
Maria, Maria. Hvis du heter Maria
I dine 첩yne kan jeg seat du er kanon, og alt det dopet som jeg har.

Opp p책 rommet, p책 badet 책 snorter i oss sn첩.
Hei, tenk s책 fint 책 ha det s책nn, der vi vandrer h책nd i h책nd.
Opp p책 rommet, der dr첩mmer blir sanne, og cola'n gir svar.
Hei du var styling i ditt h책r, og jeg vet hvor veien g책r.
Refr:

Glemmer bort all din tvil, n책 vil jeg dope deg.
Jeg lokker med GHB, skjelvende st책r du foran meg.


Relevant Tags:
OOpp PP侍 RRommet pp 侍 ommet pOp P oRmmet kpp 0侍 dommet kOpp 0P侍 dRommet Okpp P0侍 Rdommet 9pp l侍 4ommet 9Opp lP侍 4Rommet
O9pp Pl侍 R4ommet 0pp o侍 gommet 0Opp oP侍 gRommet O0pp Po侍 Rgommet lpp P娠 tommet lOpp P tRommet Olpp P담 Rtommet ipp P侍 5ommet
iOpp P 5Rommet Oipp P侍 R5ommet Oppp fommet Op fRommet Opp Rfommet O0p eommet eRommet Op0p Reommet
Olp Roommet Rmmet Oplp Rmomet Oop Rkmmet Oopp Rkommet Opop Rokmmet R9mmet R9ommet
Ro9mmet Op0 R0mmet R0ommet Opp0 Ro0mmet Opl Rlmmet Rlommet Oppl Rolmmet Opo Rimmet
Riommet Oppo Roimmet Rommmet Romet Rommet Rojmet Rojmmet Romjmet
Rokmet Romkmet Ronmet RonmmetHOME
Popular Songs:
gallant nights

standing where i was

whole heap of little horses

shy boy

new old

could you lie

back to the middle

i did it for love

repo man

bye bye blackbird

madre mia

transparence

love will never do (without you)

someone to love

seems like yesterday

cold dark river

hou hou

bara dej (nio broars v蝨g 97)

auld lang syne

mona lisa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us