Rune Rudberg
Peder Med Mopeden

Rett borti gata bor han Peder.
Peder med mopeden ble han kalt.
En gammal tempo corvette ifra nittensekstisju.
Ser nesten ut som ny det er ikke til å tru.
Han er originalen er i bygda, med en mannevond hannkatt på vakt.
På et skilt står det "vokt deg for katta"
å stakkars den som våger seg dit midt på natta.

Refr:
Peder med mopeden, første mai tar han den ut år etter år.
Peder med mopeden, krom og lakk skal pusses blank, nå er det vår.
For når han tar på skinnhjelm og drakt må du alltid væra på vakt
for nå kommer Peder med mopeden.

Ute i garasjen der bor katta, og til frokost spiser'n pudding frikkasè.
Og en sjefestuing før han går på nattvakt, og for å jage tyvene vekk ifra Peders moped.

Refr:
Peder med mopeden, første mai tar han den ut år etter år.
Peder med mopeden, krom og lakk skal pusses blank, nå er det vår.
For når han tar på skinnhjelm og drakt må du alltid væra på vakt
for nå kommer Peder med mopeden.

Refr:
Peder med mopeden, første mai tar han den ut år etter år.
Peder med mopeden, krom og lakk skal pusses blank, nå er det vår.
For når han tar på skinnhjelm og drakt må du alltid væra på vakt,
for nå kommer Peder med mopeden.
Ja han Peder på mopeden, Peder med mopeden.


Mirror lyrics:

Ja han Peder på mopeden, Peder med mopeden.
for nå kommer Peder med mopeden.
For når han tar på skinnhjelm og drakt må du alltid væra på vakt,
Peder med mopeden, krom og lakk skal pusses blank, nå er det vår.
Peder med mopeden, første mai tar han den ut år etter år.
Refr:

for nå kommer Peder med mopeden.
For når han tar på skinnhjelm og drakt må du alltid væra på vakt
Peder med mopeden, krom og lakk skal pusses blank, nå er det vår.
Peder med mopeden, første mai tar han den ut år etter år.
Refr:

Og en sjefestuing før han går på nattvakt, og for å jage tyvene vekk ifra Peders moped.
Ute i garasjen der bor katta, og til frokost spiser'n pudding frikkasè.

for nå kommer Peder med mopeden.
For når han tar på skinnhjelm og drakt må du alltid væra på vakt
Peder med mopeden, krom og lakk skal pusses blank, nå er det vår.
Peder med mopeden, første mai tar han den ut år etter år.
Refr:

å stakkars den som våger seg dit midt på natta.
På et skilt står det "vokt deg for katta"
Han er originalen er i bygda, med en mannevond hannkatt på vakt.
Ser nesten ut som ny det er ikke til å tru.
En gammal tempo corvette ifra nittensekstisju.
Peder med mopeden ble han kalt.
Rett borti gata bor han Peder.


Relevant Tags:
PPeder MMed MMopeden eder ed opeden ePder eMd oMpeden 0eder jed jopeden 0Peder jMed jMopeden P0eder Mjed Mjopeden
leder ked kopeden lPeder kMed kMopeden Pleder Mked Mkopeden oeder ned nopeden oPeder nMed nMopeden Poeder Mned Mnopeden
Peeder Meed Moopeden Pder Md Mpeden Pdeer Mde Mpoeden Psder Msd Mkpeden Pseder Msed Pesder Mesd Mokpeden
P3der M3d M9peden P3eder M3ed M9opeden Pe3der Me3d Mo9peden Pfder Mfd M0peden Pfeder Mfed M0opeden Pefder Mefd Mo0peden
Prder Mrd Mlpeden Preder Mred Mlopeden Perder Merd Molpeden P4der M4d Mipeden P4eder M4ed Miopeden Pe4der Me4d Moipeden
Pdder Mdd Moppeden Pdeder Mded Moeden Pedder Medd Moepden Pwder Mwd Mo0eden Pweder Mwed Pewder Mewd Mop0eden
Moleden Peer Me Peedr Med Mopleden Pexer Mex Mooeden Pexder Mexd Pedxer Medx Mopoeden
Peeer Mee Mopeeden Mopden Pedeer Mede Mopdeen Pefer Mef Mopsden Mopseden Pedfer Medf Mopesden
Perer Mer Mop3den Mop3eden Pedrer Medr Mope3den Pecer Mec Mopfden Pecder Mecd Mopfeden Pedcer Medc Mopefden
Peser Mes Moprden MopredenHOME
Popular Songs:
money (that's what i want)

lettre morte

jacob's ladder

keeper

me pierdo

notice me

zanim zapragniesz

the wonton song

just one minute

touch by touch

make this church your home

brothers

stick figure

trademark

eilinen

second to none

like a child

shame bird

beautiful boy

fallen like the sky

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us