Samson En Gert
Wij Zijn Bij De Brandweer

refrein S+G+K:
wij zijn bij de brandweer
wij zijn bij de brandweer
als het brandt dan blussen wij het vuur
wij zijn bij de brandweer
wij zijn bij de brandweer
in de brandweerwagen zit ik aan het stuur

G: heel vroeg deze morgen
werd er op de deur geramd
S: het was de burgemeester
en hij riep: dit is een ramp!

G: ik heb hulp nodig
sprak hij in paniek
S: jullie moeten branden blussen
want de brandweerman is ziek

refrein

G: Wij hebben onze helm op
en ook leren pakken aan
S: zeg Gertje, ik durf niet goed
op die brandweerladder staan

G: Eerst is alles rustig
maar dan loeit de sirene
S: we rukken heel vlug uit
want misschien brandt het bij Marlène

refrein

G: we komen snel ter plaatse
maar er is geen vuur te zien
S: alleen onder die boom
daar staat een man of tien

G: we gaan een kijkje nemen
en Jeannine die gilt heel luid:
S: mijn kat zit in die boom daar!
maar wij halen ze 'r wel uit

refrein 2x


Mirror lyrics:

refrein 2x

maar wij halen ze 'r wel uit
S: mijn kat zit in die boom daar!
en Jeannine die gilt heel luid:
G: we gaan een kijkje nemen

daar staat een man of tien
S: alleen onder die boom
maar er is geen vuur te zien
G: we komen snel ter plaatse

refrein

want misschien brandt het bij Marlène
S: we rukken heel vlug uit
maar dan loeit de sirene
G: Eerst is alles rustig

op die brandweerladder staan
S: zeg Gertje, ik durf niet goed
en ook leren pakken aan
G: Wij hebben onze helm op

refrein

want de brandweerman is ziek
S: jullie moeten branden blussen
sprak hij in paniek
G: ik heb hulp nodig

en hij riep: dit is een ramp!
S: het was de burgemeester
werd er op de deur geramd
G: heel vroeg deze morgen

in de brandweerwagen zit ik aan het stuur
wij zijn bij de brandweer
wij zijn bij de brandweer
als het brandt dan blussen wij het vuur
wij zijn bij de brandweer
wij zijn bij de brandweer
refrein S+G+K:


Relevant Tags:
WWij ZZijn BBij DDe BBrandweer ij ijn ij e randweer iWj iZjn iBj eD rBandweer aij aijn vij xe vrandweer aWij aZijn vBij xDe vBrandweer
Waij Zaijn Bvij Dxe Bvrandweer 3ij sijn gij ee grandweer 3Wij sZijn gBij eDe gBrandweer W3ij Zsijn Bgij Dee Bgrandweer dij xijn nij fe nrandweer
dWij xZijn nBij fDe nBrandweer Wdij Zxijn Bnij Dfe Bnrandweer eij Ziijn hij re hrandweer eWij Zjn hBij rDe hBrandweer Weij Zjin Bhij Dre Bhrandweer
sij Zjjn Biij ce Brrandweer sWij Zjijn Bj cDe Bandweer Wsij Zijjn Bji Dce Barndweer 2ij Z9jn Bjj se Bdandweer 2Wij Z9ijn Bjij sDe Bdrandweer
W2ij Zi9jn Bijj Dse Brdandweer qij Zljn B9j B4andweer qWij Zlijn B9ij D B4randweer Wqij Ziljn Bi9j De Br4andweer Wiij Zojn Blj Ds Bgandweer
Wj Zoijn Blij Wji Ziojn Bilj Des Brgandweer Wjj Zkjn Boj D3 Btandweer Wjij Zkijn Boij D3e Btrandweer Wijj Zikjn Bioj De3 Brtandweer
W9j Z8jn Bkj Df B5andweer W9ij Z8ijn Bkij B5randweer Wi9j Zi8jn Bikj Def Br5andweer Wlj Zujn B8j Dr Bfandweer Wlij Zuijn B8ij Bfrandweer
Wilj Ziujn Bi8j Der Brfandweer Woj Buj D4 Beandweer Woij Zin Buij D4e Berandweer Wioj Zinj Biuj De4 Breandweer Wkj Zikn Dd Braandweer
Wkij Bi Dde Brndweer Wikj Zijkn Bij Ded Brnadweer W8j Ziin Bik Dw Brzndweer W8ij Dwe Brzandweer Wi8j Zijin Bijk Dew Brazndweer
Wuj Zimn Bii Brqndweer Wuij Zimjn Brqandweer Wiuj Zijmn Biji Braqndweer Zinn Bim Brsndweer Wi Zinjn Bimj Brsandweer
Wij Zijnn Bijm Brasndweer Wik Zihn Bin Brwndweer Zihjn Binj Brwandweer Wijk Zijhn Bijn Brawndweer Wii Ziun Bih Brxndweer
Bihj Brxandweer Wiji Zijun Bijh Braxndweer Wim Biu Branndweer Wimj Zij Bradweer Wijm Zijn Biju Bradnweer
Win Zijm Bramdweer Winj Bramndweer Wijn Zijnm Branmdweer Wih Zijh Brahdweer Wihj Brahndweer
Wijh Zijnh Branhdweer Wiu Zijj Brajdweer Brajndweer Wiju Zijnj Branjdweer Zijb Brabdweer
Zijbn Brabndweer Zijnb Branbdweer Branddweer Branweer Branwdeer
Branxweer Branxdweer Brandxweer Braneweer Branedweer
Brandeweer Branfweer BranfdweerHOME
Popular Songs:
diamond angel

colonel hathi's march (the elephant song)

reason

fue la noche

minu vike paradiis

comment je saurai

rcker jag till

leaving me was the best thing you've ever done

the woman next door

...remembrance

par amour, par piti

le capitaine et le matelot

galaxy song

suuri rakkaustarina

satisfied

samantha

berpisah jua

love is an angel

love will save you

displaced aggression

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us