Samson En Gert
Klap Maar In Je Handen

Eendjes doen van kwak kwak
Kuikentjes zeggen piep piep
Ieder diertje zingt plots even luid

Hondjes zeggen waf waf
Vogels roepen tjierp tjierp
Alles krijgt een eigen stemgeluid

Zomer is weer in het land
Koetjes doen een rondedans
Grijp je liefste troeteldier!
Wat hebben we plezier!

Refrein
Klap maar in je handen!
Stamp maar met je voeten!
Fluit tussen je tanden!
Zet ze op een rij!
Lalalala….

Poesjes gaan van miauw miauw
Visjes zeggen bloeb bloeb
Ieder beestje heeft z'n eigen lied

Biggetjes doen knor knor
Duifjes zingen roekoe
En dat mooi geluid vergeet je niet

Zomer is weer in het land
Koetjes doen een rondedans
Grijp je liefste troeteldier!
Wat hebben we plezier!

REFREIN

Paardjes gaan van brrrr
Ezeltjes doen i-a
Papegaaien krijsen in je oor
Mensen gaan van blabla
Maar kindjes roepen hiep hoera!
Iedereen op aarde zingt in koor

Zomer is weer in het land
Koetjes doen een rondedans
Grijp je liefste troeteldier!
Wat hebben we plezier!
REFREIN 2xMirror lyrics:


REFREIN 2x
Wat hebben we plezier!
Grijp je liefste troeteldier!
Koetjes doen een rondedans
Zomer is weer in het land

Iedereen op aarde zingt in koor
Maar kindjes roepen hiep hoera!
Mensen gaan van blabla
Papegaaien krijsen in je oor
Ezeltjes doen i-a
Paardjes gaan van brrrr

REFREIN

Wat hebben we plezier!
Grijp je liefste troeteldier!
Koetjes doen een rondedans
Zomer is weer in het land

En dat mooi geluid vergeet je niet
Duifjes zingen roekoe
Biggetjes doen knor knor

Ieder beestje heeft z'n eigen lied
Visjes zeggen bloeb bloeb
Poesjes gaan van miauw miauw

Lalalala….
Zet ze op een rij!
Fluit tussen je tanden!
Stamp maar met je voeten!
Klap maar in je handen!
Refrein

Wat hebben we plezier!
Grijp je liefste troeteldier!
Koetjes doen een rondedans
Zomer is weer in het land

Alles krijgt een eigen stemgeluid
Vogels roepen tjierp tjierp
Hondjes zeggen waf waf

Ieder diertje zingt plots even luid
Kuikentjes zeggen piep piep
Eendjes doen van kwak kwak


Relevant Tags:
KKlap MMaar IIn JJe HHanden lap aar n e anden lKap aMar nI eJ aHnden llap jaar jn ke janden lKlap jMaar jIn kJe jHanden Kllap Mjaar Ijn Jke Hjanden
olap kaar 9n ie uanden oKlap kMaar 9In iJe uHanden Kolap Mkaar I9n Jie Huanden mlap naar ln me nanden mKlap nMaar lIn mJe nHanden Kmlap Mnaar Iln Jme Hnanden
jlap Maaar on ne banden jKlap Mar oIn nJe bHanden Kjlap Maar Ion Jne Hbanden ilap Mzar kn he ganden iKlap Mzaar kIn hJe gHanden Kilap Mazar Ikn Jhe Hganden
Mqar 8n ue yanden Kap Mqaar 8In uJe yHanden Kalp Maqar I8n Jue Hyanden Kkap Msar un Jee Haanden Kklap Msaar uIn J Hnden Klkap Masar Iun Je Hnaden
Koap Mwar Inn Js Hznden Mwaar I Jse Hzanden Kloap Mawar In Jes Haznden Kpap Mxar Im J3 Hqnden Kplap Mxaar Imn J3e Hqanden Klpap Maxar Inm Je3 Haqnden
Klaap Ih Jf Hsnden Klp Ihn Jfe Hsanden Klpa Mara Inh Jef Hasnden Klzp Mazr Ij Jr Hwnden Klzap Jre Hwanden Klazp Maazr Inj Jer Hawnden
Klqp Maqr Ib J4 Hxnden Klqap Ibn J4e Hxanden Klaqp Maaqr Inb Je4 Haxnden Klsp Masr Jd Hannden Klsap Jde Haden Klasp Maasr Jed Hadnen
Klwp Mawr Jw Hamden Klwap Jwe Hamnden Klawp Maawr Jew Hanmden Klxp Maxr Hahden Klxap Hahnden Klaxp Maaxr Hanhden
Klapp Maarr Hajden Kla Maa Hajnden Klap Hanjden Kla0 Maad Habden Kla0p Maadr Habnden Klap0 Maard Hanbden
Klal Maa4 HanddenHOME
Popular Songs:
much more

il volo

tenn et lys

the boxing song

hiphop dance by coach z

drive

clinging vine

l'enfant aux papillons

no todo es dentro de ti

l'absence

all my love

there is no easy way (but there is a way)

tempat yang paling indah

haegyulsah

late in the day

you were the fool

due minuti di felicit„† (deux minutes trente cinq d...

algu„©m

moving on up

for the dj's

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us