Sandra Lyng Haugen
Kan Du Fle Det

(chorus:)
Kan du føle det, at mitt hjerte slår
Kan du føle det er deg jeg faller for
Kom og hold rundt meg, ikke la meg gå
Ikke slipp, for jeg trenger deg nær meg

Jeg drømte om at vi var et sted alene
og tiden stoppet opp
Vi var der ifra dager til netter
og jeg fikk aldri nok
Det var jo bare en drøm, en enkel fantasi
Men jeg håper det er oss det blir

(chorus)

Jeg husker første dagen med deg på skolen
Du satt ved siden av meg
Du sa jeg gjorde dagen din lys, og solen
Du var så søt da

(chorus)

Hold meg nære, aldri la meg være
Kom og hold meg nære, jeg vil bli din kjæreste

(chorusx2)


Mirror lyrics:

(chorusx2)

Kom og hold meg nære, jeg vil bli din kjæreste
Hold meg nære, aldri la meg være

(chorus)

Du var så søt da
Du sa jeg gjorde dagen din lys, og solen
Du satt ved siden av meg
Jeg husker første dagen med deg på skolen

(chorus)

Men jeg håper det er oss det blir
Det var jo bare en drøm, en enkel fantasi
og jeg fikk aldri nok
Vi var der ifra dager til netter
og tiden stoppet opp
Jeg drømte om at vi var et sted alene

Ikke slipp, for jeg trenger deg nær meg
Kom og hold rundt meg, ikke la meg gå
Kan du føle det er deg jeg faller for
Kan du føle det, at mitt hjerte slår
(chorus:)


Relevant Tags:
KKan DDu FFle DDet an u le et aKn uD Fle eDt lan xu cle xet lKan xDu cFle xDet Klan Dxu Fcle Dxet oan eu rle eet
oKan eDu rFle eDet Koan Deu Frle Deet man fu gle fet mKan fDu gFle fDet Kman Dfu Fgle Dfet jan ru tle ret jKan rDu tFle rDet
Kjan Dru Ftle Dret ian cu vle cet iKan cDu vFle cDet Kian Dcu Fvle Dcet Kaan su dle set Kn sDu dFle sDet Kna Dsu Fdle Dset
Kzn Duu Fle Kzan D Fle Dt Kazn Du Fle Dte Kqn Dh F㸸le Dst Kqan Dhu Fle Kaqn Duh Fle Dest Ksn D7 Flle D3t
Ksan D7u Fe D3et Kasn Du7 Fel De3t Kwn Dk Fke Dft Kwan Dku FkleHOME
Popular Songs:
como un explorador

people gettin busy

ikhlas tapi jauh

vacant

this old heartache

them and us

far country

beautifully

ammaring #2

sentimental journey

the dark

bottle of jesus

don't quote me on that

alexander beetle

hg standard

trame

blue sister

rain

le ciel

nutty sound

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us