Romeo En Julia
Roddels In De Straat

Mercutio:
Ze spreken hier op straat
Van Romeo veel kwaad
Hij verkocht zijn ziel
Toen hij voor haar viel

Benvolio:
Ze spreken hier op straat
Hij pleegde hoogverraad
Wie familie achterlaat
Is niet waard dat hij bestaat

Mercutio en Benvolio:
En jij die nu zo zweeft
En in de wolken leeft
Die de liefde preekt
Wacht maar tot ze breekt

Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat is de waarheid niet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat is hypocriet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je kent geen liefde
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je hebt haar nooit gezien
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ach zeg maar wat je wil
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat is dan het verschil
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Het enige wat ik weet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Is dat mijn hart nu spreekt

Mercutio:
Ze spreken hier op straat
Jij zaaide zoveel haat
Jij verloor je eer
Je bent jezelf niet meer

Benvolio:
Ze spreken hier op straat
Je luistert naar geen raad
Laat haar in de steek
Of is je hart te week

Mercutio en Benvolio:
En jij die nu zo zweeft
En in de wolken leeft
Die de liefde preekt
Wacht maar tot ze breekt

Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Wat wil je dat ik zeg
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat vind ik onterecht
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je weet toch wie ik ben
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: En dat ik jou goed ken
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Veroordeel me nu niet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Bezorg me geen verdriet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Jij bent toch een vriend
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat heb ik niet verdient

Mercutio en Benvolio: Natuurlijk ben jij het die kiest
Romeo: Natuurlijk ben ik het die kies
Mercutio en Benvolio: Waarom je vijand's dochter dan
Romeo: Het lot die dat bepalen kan
Mercutio en Benvolio: Je kan met iedereen Naar bed gaan
Romeo: Nee, nee, nee, nee
Mercutio en Benvolio: Waarom is het dat je haar nu kiest

Romeo:
Ze is van mij
En ik beslis
Wie ik verkies
Oh, ja

Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Wat wil je dat ik doe
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je bent gewoon jaloers
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Geef het maar eerlijk toe
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Jullie zijn toch mijn broers
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik doe wat mijn hart zegt
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: En dat klinkt heel oprecht
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dit is mijn grote kans
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Kijk naar mijn vreugde dans
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik pleegde geen verraad
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik moet geen vergiffenis
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik wil dat je mij verstaat
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik weet dat ik haar mis
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik pleegde geen verraad
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik wil dat je dat verstaat
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Zonder haar ben ik niets
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik weet dat ik haar mis
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet


Mirror lyrics:

Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik weet dat ik haar mis
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Zonder haar ben ik niets
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik wil dat je dat verstaat
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik pleegde geen verraad
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik weet dat ik haar mis
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik wil dat je mij verstaat
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik moet geen vergiffenis
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik pleegde geen verraad
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Kijk naar mijn vreugde dans
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dit is mijn grote kans
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: En dat klinkt heel oprecht
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ik doe wat mijn hart zegt
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Jullie zijn toch mijn broers
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Geef het maar eerlijk toe
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je bent gewoon jaloers
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Wat wil je dat ik doe
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet

Oh, ja
Wie ik verkies
En ik beslis
Ze is van mij
Romeo:

Mercutio en Benvolio: Waarom is het dat je haar nu kiest
Romeo: Nee, nee, nee, nee
Mercutio en Benvolio: Je kan met iedereen Naar bed gaan
Romeo: Het lot die dat bepalen kan
Mercutio en Benvolio: Waarom je vijand's dochter dan
Romeo: Natuurlijk ben ik het die kies
Mercutio en Benvolio: Natuurlijk ben jij het die kiest

Romeo: Dat heb ik niet verdient
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Jij bent toch een vriend
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Bezorg me geen verdriet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Veroordeel me nu niet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: En dat ik jou goed ken
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je weet toch wie ik ben
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat vind ik onterecht
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Wat wil je dat ik zeg
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet

Wacht maar tot ze breekt
Die de liefde preekt
En in de wolken leeft
En jij die nu zo zweeft
Mercutio en Benvolio:

Of is je hart te week
Laat haar in de steek
Je luistert naar geen raad
Ze spreken hier op straat
Benvolio:

Je bent jezelf niet meer
Jij verloor je eer
Jij zaaide zoveel haat
Ze spreken hier op straat
Mercutio:

Romeo: Is dat mijn hart nu spreekt
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Het enige wat ik weet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat is dan het verschil
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Ach zeg maar wat je wil
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je hebt haar nooit gezien
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Je kent geen liefde
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat is hypocriet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet
Romeo: Dat is de waarheid niet
Mercutio en Benvolio: Je hebt het recht niet

Wacht maar tot ze breekt
Die de liefde preekt
En in de wolken leeft
En jij die nu zo zweeft
Mercutio en Benvolio:

Is niet waard dat hij bestaat
Wie familie achterlaat
Hij pleegde hoogverraad
Ze spreken hier op straat
Benvolio:

Toen hij voor haar viel
Hij verkocht zijn ziel
Van Romeo veel kwaad
Ze spreken hier op straat
Mercutio:


Relevant Tags:
RRoddels IIn DDe SStraat oddels n e traat oRddels nI eD tSraat doddels jn xe ztraat dRoddels jIn xDe zStraat Rdoddels Ijn Dxe Sztraat
4oddels 9n ee wtraat 4Roddels 9In eDe wStraat R4oddels I9n Dee Swtraat goddels ln fe dtraat gRoddels lIn fDe dStraat Rgoddels Iln Dfe Sdtraat
toddels on re etraat tRoddels oIn rDe eStraat Rtoddels Ion Dre Setraat 5oddels kn ce xtraat 5Roddels kIn cDe xStraat R5oddels Ikn Dce Sxtraat
foddels 8n se atraat fRoddels 8In sDe aStraat Rfoddels I8n Dse Satraat eoddels un Sttraat eRoddels uIn D Sraat Reoddels Iun De Srtaat
Rooddels Inn Ds Sfraat Rddels I Sftraat Rdodels In Des Stfraat Rkddels Im D3 S5raat Rkoddels Imn D3e S5traat Rokddels Inm De3 St5raat
R9ddels Ih Df Shraat R9oddels Ihn Shtraat Ro9ddels Inh Def Sthraat R0ddels Ij Dr Syraat R0oddels Sytraat Ro0ddels Inj Der Styraat
Rlddels Ib D4 S6raat Rloddels Ibn D4e S6traat Rolddels Inb De4 St6raat Riddels Dd Sgraat Rioddels Dde Sgtraat Roiddels Ded Stgraat
Rodddels Dw Srraat Rodels Dwe Srtraat Roddels Dew Strraat Roxdels Roxddels Staat Rodxdels Starat
Roedels Stdaat Roeddels Stdraat Rodedels Strdaat Rofdels St4aat Rofddels St4raat Rodfdels Str4aat
Rordels Stgaat Rorddels Rodrdels Strgaat Rocdels Sttaat Rocddels Rodcdels Strtaat
Rosdels St5aat Rosddels Rodsdels Str5aat StfaatHOME
Popular Songs:
lord don't forsake me

verona post

deixa sangrar (carnaval 1971)

love will find the way

culpable (into the morning)

it's rainin'

rr vid min sjl (you raise me up)

lupaus kesst

ma place au soleil

yo se que es mentira

lord, i give you my heart

wasting my time

morning time

dash after dash

on my mind

the bed you made for me

mr. sadman

dreams

the chosen one (american dragon jake long) season

farto de...

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us