Rico Blanco
Yugto

Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik
Tatawagin kang kaibigan na pinakamatalik
Pupulupot sa leeg mo't sisipsip ng iyong dugo
Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo

Sa gitna ng kaguluhan may kumukulong bulkan
Di ma pigil ang yabang at sakdal na kasakiman
Susubukang angkinin ang lahat ng hindi kanya
Kung kaya kang paikutin tiyak paiikutin ka

Ngunit hindi nila kayang baliin ang iyong loob
Ang pag-ibig na hawak mo'y hindi malulubog

Lumiyab ka….

Sa gitna ng kadiliman may buwitreng nagmamasid
May magbabato ng putik ngunit walang mayayanig
Iiyak ang mga batang nahulugan ng kendi
Lahat ng mga problema sa iba sinisisi

Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik
Itinuring mong kaibigan na pinakamatalik
Leeg mo'y pupuluputan dugo mo'y sisipsipin
Kapag wala ka nang pakinabang ang ending mo'y sa bangin

Ngunit hindi nila kayang baliin ang iyong loob
Ang pag-ibig na hawak mo'y hindi malulubog

Lumiyab ka….

Tuwing hating gabi maririnig mo ang huni
Ng mga kaluluwang naliligaw
Lahat ng pera sa mundo hindi kayang gawing ginto
Ang huwad na tao..

Ang mga tinig palakas ng palakas
hanggang gumuho ang mga hadlang

Saksi ang langit sa lahat ng naganap
Saksi ang langit sa ikalawang yugto …

Lumiyab ka….

Sa ngalan ng katotohanan
Sa ngalan ng iyong dangal
Ang puso at iyong isipan
Ialay mo sa Maykapal


Mirror lyrics:

Ialay mo sa Maykapal
Ang puso at iyong isipan
Sa ngalan ng iyong dangal
Sa ngalan ng katotohanan

Lumiyab ka….

Saksi ang langit sa ikalawang yugto …
Saksi ang langit sa lahat ng naganap

hanggang gumuho ang mga hadlang
Ang mga tinig palakas ng palakas

Ang huwad na tao..
Lahat ng pera sa mundo hindi kayang gawing ginto
Ng mga kaluluwang naliligaw
Tuwing hating gabi maririnig mo ang huni

Lumiyab ka….

Ang pag-ibig na hawak mo'y hindi malulubog
Ngunit hindi nila kayang baliin ang iyong loob

Kapag wala ka nang pakinabang ang ending mo'y sa bangin
Leeg mo'y pupuluputan dugo mo'y sisipsipin
Itinuring mong kaibigan na pinakamatalik
Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik

Lahat ng mga problema sa iba sinisisi
Iiyak ang mga batang nahulugan ng kendi
May magbabato ng putik ngunit walang mayayanig
Sa gitna ng kadiliman may buwitreng nagmamasid

Lumiyab ka….

Ang pag-ibig na hawak mo'y hindi malulubog
Ngunit hindi nila kayang baliin ang iyong loob

Kung kaya kang paikutin tiyak paiikutin ka
Susubukang angkinin ang lahat ng hindi kanya
Di ma pigil ang yabang at sakdal na kasakiman
Sa gitna ng kaguluhan may kumukulong bulkan

Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo
Pupulupot sa leeg mo't sisipsip ng iyong dugo
Tatawagin kang kaibigan na pinakamatalik
Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik


Relevant Tags:
YYugto ugto uYgto gugto gYugto Ygugto hugto hYugto Yhugto 6ugto 6Yugto
Y6ugto uugto uYugto Yuugto 7ugto 7Yugto Y7ugto jugto jYugto Yjugto tugto
tYugto Ytugto Ygto Yguto Yhgto Yuhgto Y7gto Yu7gto Ykgto Ykugto Yukgto
Yigto Yiugto Yuigto Y8gto Y8ugto Yu8gto Yjgto Yujgto Yygto Yyugto Yuygto
Yuggto YutoHOME
Popular Songs:
no rules

to live is to sacrifice

tlt ikuisuuteen

love you're so beautiful tonight

take it from here

kardia mou

que voy a hacer sin ti

cocoon

be my baby

long time gone

sundown

al taster

use the man

just a little

de m

for the good times

reason why

fake

never met a man i didn't like

what won't kill you eats gas

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us