Rivermaya
Himala

Pangarap ko'y
Makita kang
Naglalaro sa buwan

Inalay mo
Sa aking ang
Gabing walang hangganan

(Hindi mahanap/'Di mahagilap)
Sa lupa ang pag-asa
Nakikiusap (na lang/ sa buwan)

Himala,
Kasalanan bang
Humingi ako sa langit ng
Isang himala?
Kasalanan bang
Humingi ako sa langit ng
Isang himala?

Pangarap ko'y makita ang
Liwanag ng umaga

Naglalambing
Sa iyong mga mata


Mirror lyrics:

Sa iyong mga mata
Naglalambing

Liwanag ng umaga
Pangarap ko'y makita ang

Isang himala?
Humingi ako sa langit ng
Kasalanan bang
Isang himala?
Humingi ako sa langit ng
Kasalanan bang
Himala,

Nakikiusap (na lang/ sa buwan)
Sa lupa ang pag-asa
(Hindi mahanap/'Di mahagilap)

Gabing walang hangganan
Sa aking ang
Inalay mo

Naglalaro sa buwan
Makita kang
Pangarap ko'y


Relevant Tags:
HHimala imala iHmala jimala jHimala Hjimala uimala uHimala Huimala nimala nHimala
Hnimala bimala bHimala Hbimala gimala gHimala Hgimala yimala yHimala Hyimala Hiimala
Hmala Hmiala Hjmala Hijmala H9mala H9imala Hi9mala Hlmala Hlimala Hilmala Homala
Hoimala Hiomala Hkmala Hkimala Hikmala H8mala H8imala Hi8mala Humala Hiumala Himmala
Hiala Hiamla Hijala HimjalaHOME
Popular Songs:
ohio

cancion del adios

desire brings me back

just like that

he's so heavenly

genocide skin

the lord's prayer

the first noel

the touch of the master's hand

high on a horse

everything is hollow

le mot amour

les aventures de croqu'soleil

when the sun comes down

kozmic blues radio commercial

dodje mi da

the stranger i love

exit 99

miss miranda

cheap day return

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us