Rivermaya
Halik Sa Araw

Pinagpapawisan sa sobrang init
Di mapakali, sa kaldero, sa impiyerno,
ang araw ay galit na galit na galit
Ganyan, ganyan, ganyan lang ang buhay,
minsa'y nakakainis,
kapai inabot ka ng malas ay wala ka nang ligtas,
maligo ka nalang ulit.
Hindi na baling magbaga ang buong mundo,
huwag lamang pare, mag-iinit ang ulo mo.

Humalik sa araw, relaks lang kayo
Humalik sa araw, daanin nyo nalang sa konting
Rock and Roll, o! ang init!

Wala nanamang eskwela, di ka b gagala?
Panahon na para magsaya, lakwatsa,
Lakwatsa lang ang gimik,
Baka sakaling makahanap ng pag-ibig.
Buong barkada'y kasama sa swimming,
Mga problema'y lunurin, sa bote ng inumin.

Sunog!

So bery hot in the Pihlipens!!!


Mirror lyrics:

So bery hot in the Pihlipens!!!

Sunog!

Mga problema'y lunurin, sa bote ng inumin.
Buong barkada'y kasama sa swimming,
Baka sakaling makahanap ng pag-ibig.
Lakwatsa lang ang gimik,
Panahon na para magsaya, lakwatsa,
Wala nanamang eskwela, di ka b gagala?

Rock and Roll, o! ang init!
Humalik sa araw, daanin nyo nalang sa konting
Humalik sa araw, relaks lang kayo

huwag lamang pare, mag-iinit ang ulo mo.
Hindi na baling magbaga ang buong mundo,
maligo ka nalang ulit.
kapai inabot ka ng malas ay wala ka nang ligtas,
minsa'y nakakainis,
Ganyan, ganyan, ganyan lang ang buhay,
ang araw ay galit na galit na galit
Di mapakali, sa kaldero, sa impiyerno,
Pinagpapawisan sa sobrang init


Relevant Tags:
HHalik SSa AAraw alik a raw aHlik aS rAaw jalik za zraw jHalik zSa zAraw Hjalik Sza Azraw ualik wa qraw uHalik wSa qAraw Hualik Swa Aqraw
nalik da sraw nHalik dSa sAraw Hnalik Sda Asraw balik ea wraw bHalik eSa wAraw Hbalik Sea Awraw galik xa xraw gHalik xSa xAraw Hgalik Sxa Axraw
yalik aa Arraw yHalik aSa Aaw Hyalik Saa Aarw Haalik Adaw Hlik S Adraw Hlaik Sa Ardaw Hzlik Sz A4aw Hzalik A4raw Hazlik Saz Ar4aw
Hqlik Sq Agaw Hqalik Sqa Agraw Haqlik Saq Argaw Hslik Ss Ataw Hsalik Ssa Atraw Haslik Sas Artaw Hwlik Sw A5aw Hwalik A5raw Hawlik Saw Ar5aw
Hxlik Sx Afaw Hxalik Afraw Haxlik Sax Arfaw Hallik Aeaw Haik Aeraw Hailk Areaw Hakik AraawHOME
Popular Songs:
t'es pas mon fils

have a heart

hindsight

as the day wears on

where the boat leaves from

masih ada waktu

paso a paso

lotsa luck

forgive my heart

hero

the wedding cake

get back to the country

never loved

magnetic halos

skinned

morrisey

breathe on me

k masal

genesis (thomas p. heckmann mix)

evergreen

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us