Roger Pontare
Stj„É‚§rnorna

God morgon min sol,
säg har du vaknat för
att ge mig av din härlighet,
eller försvinner du?

NÃ¥nstans i ett regn
där dina tårar blir en spegel
av din ensamhet som jag känner nu

Men om du ger mej av det ljus du har,
stannar dagen kvar tills månen tänder

Stjärnorna, som lyser upp min natt,
som ger vår kärlek kraft,
som leder oss när vinden vänder

Stjärnorna, som styr med ödets hand
när hjärtan sätts i brand
som leder oss till drömmens land
SÃ¥ kom och ta min hand,
följ mej i natt

God morgon min sol
tänk om jag kunde se allt det
som bara du kan se
då visste jag
Allt det du vet
om vad som händer med oss båda
i en morgondag, om du stannar kvar
SÃ¥ om du ger mej av det ljus du har,
stannar dagen kvar tills månen tänder

Stjärnorna, som lyser upp min natt,
som ger vår kärlek kraft,
som leder oss när vinden vänder

Stjärnorna, som styr med ödets hand
när hjärtan sätts i brand
och jag till dig en tanke sänder

Stjärnorna, som lyser upp min natt
som ger vår kärlek kraft
som leder oss

Stjärnorna, som styr med ödets hand
när hjärtan sätts i brand
till drömmens land
SÃ¥ kom och ta min hand,
följ mej i natt


Mirror lyrics:

följ mej i natt
SÃ¥ kom och ta min hand,
till drömmens land
när hjärtan sätts i brand
Stjärnorna, som styr med ödets hand

som leder oss
som ger vår kärlek kraft
Stjärnorna, som lyser upp min natt

och jag till dig en tanke sänder
när hjärtan sätts i brand
Stjärnorna, som styr med ödets hand

som leder oss när vinden vänder
som ger vår kärlek kraft,
Stjärnorna, som lyser upp min natt,

stannar dagen kvar tills månen tänder
SÃ¥ om du ger mej av det ljus du har,
i en morgondag, om du stannar kvar
om vad som händer med oss båda
Allt det du vet
då visste jag
som bara du kan se
tänk om jag kunde se allt det
God morgon min sol

följ mej i natt
SÃ¥ kom och ta min hand,
som leder oss till drömmens land
när hjärtan sätts i brand
Stjärnorna, som styr med ödets hand

som leder oss när vinden vänder
som ger vår kärlek kraft,
Stjärnorna, som lyser upp min natt,

stannar dagen kvar tills månen tänder
Men om du ger mej av det ljus du har,

av din ensamhet som jag känner nu
där dina tårar blir en spegel
NÃ¥nstans i ett regn

eller försvinner du?
att ge mig av din härlighet,
säg har du vaknat för
God morgon min sol,


Relevant Tags:
SStj„É‚§rnorna tj„É‚§rnorna tSj„É‚§rnorna ztj„É‚§rnorna zStj„É‚§rnorna Sztj„É‚§rnorna wtj„É‚§rnorna wStj„É‚§rnorna Swtj„É‚§rnorna
dtj„É‚§rnorna dStj„É‚§rnorna Sdtj„É‚§rnorna etj„É‚§rnorna eStj„É‚§rnorna Setj„É‚§rnorna xtj„É‚§rnorna xStj„É‚§rnorna Sxtj„É‚§rnorna
atj„É‚§rnorna aStj„É‚§rnorna Satj„É‚§rnorna Sttj„É‚§rnorna Sj„É‚§rnorna Sjt„É‚§rnorna Sfj„É‚§rnorna Sftj„É‚§rnorna Stfj„É‚§rnorna
S5j„É‚§rnorna S5tj„É‚§rnorna St5j„É‚§rnorna Shj„É‚§rnorna Shtj„É‚§rnorna Sthj„É‚§rnorna Syj„É‚§rnorna Sytj„É‚§rnorna Styj„É‚§rnorna
S6j„É‚§rnorna S6tj„É‚§rnorna St6j„É‚§rnorna Sgj„É‚§rnorna Sgtj„É‚§rnorna Stgj„É‚§rnorna Srj„É‚§rnorna Srtj„É‚§rnorna Strj„É‚§rnorna
Stjj„É‚§rnorna St„É‚§rnorna St„jÉ‚§rnorna Stk„É‚§rnorna Stkj„É‚§rnorna Stjk„É‚§rnorna Sti„É‚§rnorna Stij„É‚§rnorna Stji„É‚§rnorna
Stm„É‚§rnorna Stmj„É‚§rnorna Stjm„É‚§rnorna Stn„É‚§rnorna Stnj„É‚§rnorna Stjn„É‚§rnorna Sth„É‚§rnorna Stjh„É‚§rnorna Stu„É‚§rnorna
Stuj„É‚§rnorna Stju„É‚§rnorna Stj„„É‚§rnorna StjÉ‚§rnorna StjÉ„‚§rnorna Stj„ÉÉ‚§rnorna Stj„‚§rnorna Stj„‚ɧrnorna Stj„É‚‚§rnorna
Stj„ɧrnorna Stj„ɧ‚rnorna Stj„É‚§§rnorna Stj„É‚rnorna Stj„É‚r§norna Stj„É‚§rrnorna Stj„É‚§norna Stj„É‚§nrorna Stj„É‚§dnorna
Stj„É‚§drnorna Stj„É‚§rdnorna Stj„É‚§4norna Stj„É‚§4rnorna Stj„É‚§r4norna Stj„É‚§gnorna Stj„É‚§grnorna Stj„É‚§rgnorna Stj„É‚§tnorna
Stj„É‚§trnorna Stj„É‚§rtnorna Stj„É‚§5norna Stj„É‚§5rnorna Stj„É‚§r5nornaHOME
Popular Songs:
undercover angel

rainy day in centerville

i could have danced all night

wouldn't it be cool

little let down

it's going to get worse before it gets better

hummingbird

sonnenbrillengestell

second skin

futures

i'm movin' on

unbelievable

overload

amnesia

every single day

menta rosmarino

me olvide de los dem„Ęs

into the light

i know you're there

do you love me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us