Reni Jusis
Spiew Syreni

O Boze, kiedy wróce znów nad morze
I swe cialo wnet zanurze
Niczym zaba dam nura w kaluze
Albo udam sie w podróze
Jutro znajde sie na chinskim murze
By wywolac sztuczna burze
A wszystko przez to, ze sie nudze


Mirror lyrics:

A wszystko przez to, ze sie nudze
By wywolac sztuczna burze
Jutro znajde sie na chinskim murze
Albo udam sie w podróze
Niczym zaba dam nura w kaluze
I swe cialo wnet zanurze
O Boze, kiedy wróce znów nad morze


Relevant Tags:
SSpiew SSyreni piew yreni pSiew ySreni zpiew zyreni zSpiew zSyreni Szpiew Szyreni wpiew wyreni wSpiew wSyreni Swpiew Swyreni
dpiew dyreni dSpiew dSyreni Sdpiew Sdyreni epiew eyreni eSpiew eSyreni Sepiew Seyreni xpiew xyreni xSpiew xSyreni Sxpiew Sxyreni
apiew ayreni aSpiew aSyreni Sapiew Sayreni Sppiew Syyreni Siew Sreni Sipew Sryeni S0iew Sgreni S0piew Sgyreni Sp0iew Sygreni
Sliew Shreni Slpiew Shyreni Spliew Syhreni Soiew S6reni Sopiew S6yreni Spoiew Sy6reni Spiiew Sureni Spew Suyreni Speiw Syureni
Spjew S7reni Spjiew S7yreni Spijew Sy7reni Sp9ew Sjreni Sp9iew Sjyreni Spi9ew Syjreni Splew Streni Styreni Spilew Sytreni
Spoew Syrreni Syeni Spioew Syerni Spkew Sydeni Spkiew Sydreni Spikew Syrdeni Sp8ew Sy4eni Sp8iew Sy4reni Spi8ew Syr4eni
Spuew Sygeni Spuiew Spiuew Syrgeni Spieew Syteni Spiw Spiwe Syrteni Spisw Sy5eni Spisew Sy5reniHOME
Popular Songs:
cottonwool (filia brazillia remix)

the meetings

sol de invierno

nada en comun

around the block

holy man

how very great you are

done is done

34

drive

spongebob squarepants theme song (spanish)

obsolete

your own worst enemy

merry mending

fresher than the sweetness in water

unchained melody

another cup of coffee

owen down

half as good as you

get up (the way i feel)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us