Real Group
Alla Talar Med Varandra

Nämen, hej vad kul å se dig igen.
Det var säkert 10 år sen sist vi sågs.
Värst vad tiden går.
Ja, du förstår, det är inte klokt det känns ju som om det var igår.
och annars?
Huvudet upp å fötterna ner.
Man mår som man förtjänar.
Jämna plågor.
Och hur har helgen varit?
Har man sagt A får man säga B så får man se vad det är.

Alla talar med varandra om det ena eller andra.
Några talar om något riktigt viktigt.
Men det är mycket snack också.

Ser man på är du här hur är det med dej?
Jo man tar en dag i taget och du själv?
Det gnallar och det går
Jaha du menar det minsann.
Så säg mig vad gör du nu för tiden?
Läget?
Synd å klaga det kunde vara värre
Du har inte ändrats någonting sen sista.
Och bilen den går bra.
Vi borde ta och ses.
Har man sagt A får man säga B så får man se vad det är.

Alla talar med varandra om det ena eller andra.
Några talar om något riktigt viktigt.
Men det är mycket snack också.

Man ältar samma gamla fraser om och om igen
Man ältar samma gamla fraser om och om igen
Man ältar samma gamla fraser om och om igen och om och om igen

Alla talar med varandra om det ena eller andra.
Några talar om något riktigt viktigt.
Men det är mycket snack också.

Alla talar ju med glädje om det ena eller tredje.
Så de du, några talar om något riktigt viktigt.
Men det är mycket snack också.


Mirror lyrics:

Men det är mycket snack också.
Så de du, några talar om något riktigt viktigt.
Alla talar ju med glädje om det ena eller tredje.

Men det är mycket snack också.
Några talar om något riktigt viktigt.
Alla talar med varandra om det ena eller andra.

Man ältar samma gamla fraser om och om igen och om och om igen
Man ältar samma gamla fraser om och om igen
Man ältar samma gamla fraser om och om igen

Men det är mycket snack också.
Några talar om något riktigt viktigt.
Alla talar med varandra om det ena eller andra.

Har man sagt A får man säga B så får man se vad det är.
Vi borde ta och ses.
Och bilen den går bra.
Du har inte ändrats någonting sen sista.
Synd å klaga det kunde vara värre
Läget?
Så säg mig vad gör du nu för tiden?
Jaha du menar det minsann.
Det gnallar och det går
Jo man tar en dag i taget och du själv?
Ser man på är du här hur är det med dej?

Men det är mycket snack också.
Några talar om något riktigt viktigt.
Alla talar med varandra om det ena eller andra.

Har man sagt A får man säga B så får man se vad det är.
Och hur har helgen varit?
Jämna plågor.
Man mår som man förtjänar.
Huvudet upp å fötterna ner.
och annars?
Ja, du förstår, det är inte klokt det känns ju som om det var igår.
Värst vad tiden går.
Det var säkert 10 år sen sist vi sågs.
Nämen, hej vad kul å se dig igen.


Relevant Tags:
AAlla TTalar MMed VVarandra lla alar ed arandra lAla aTlar eMd aVrandra zlla falar jed barandra zAlla fTalar jMed bVarandra Azlla Tfalar Mjed Vbarandra
qlla 5alar ked carandra qAlla 5Talar kMed cVarandra Aqlla T5alar Mked Vcarandra slla halar ned garandra sAlla hTalar nMed gVarandra Aslla Thalar Mned Vgarandra
wlla yalar Meed farandra wAlla yTalar Md fVarandra Awlla Tyalar Mde Vfarandra xlla 6alar Msd Vaarandra xAlla 6Talar Msed Vrandra Axlla T6alar Mesd Vraandra
Allla galar M3d Vzrandra Ala gTalar M3ed Vzarandra Alla Tgalar Me3d Vazrandra Akla ralar Mfd Vqrandra Aklla rTalar Mfed Vqarandra Alkla Tralar Mefd Vaqrandra
Aola Taalar Mrd Vsrandra Aolla Tlar Mred Vsarandra Alola Tlaar Merd Vasrandra Apla Tzlar M4d Vwrandra Aplla Tzalar M4ed Vwarandra Alpla Tazlar Me4d Vawrandra
Tqlar Mdd Vxrandra Tqalar Mded Vxarandra Alal Taqlar Medd Vaxrandra Alka Tslar Mwd Varrandra Tsalar Mwed Vaandra Allka Taslar Mewd Vaarndra
Aloa Twlar Vadandra Twalar Me Vadrandra Alloa Tawlar Med Vardandra Alpa Txlar Mex Va4andra Txalar Mexd Va4randra Allpa Taxlar Medx Var4andra
Allaa Tallar Mee Vagandra All Taar Vagrandra Taalr Mede Vargandra Allz Takar Mef Vatandra Allza Taklar Vatrandra Allaz Talkar Medf Vartandra
Allq Taoar Mer Va5andra Allqa Taolar Va5randra Allaq Taloar Medr Var5andra Alls Tapar Mec Vafandra Allsa Taplar Mecd Vafrandra Allas Talpar Medc Varfandra
Allw Talaar Mes Vaeandra Allwa Talr Vaerandra Allaw Talra Meds Vareandra Allx Talzr Varaandra Allxa Talzar Varndra Allax Talazr Varnadra
Talqr Varzndra Talqar Varzandra Talaqr Varazndra Talsr Varqndra Talsar Varqandra Talasr Varaqndra
Talwr Varsndra Talwar Varsandra Talawr Varasndra Talxr Varwndra Talxar Varwandra Talaxr Varawndra
Talarr Varxndra Tala Varxandra Talar VaraxndraHOME
Popular Songs:
whereever you may go

closer to heaven

so, so sad

in failed attempts

magic words

pismo dedku mrazu

la tumba falsa

your old standby (v1)

i'd hear heaven

simple things (feat. justine suissa)

the stars that play with laughing sam's dice

oogie boogie's song (feat. ed ivory and ken page)

white christmas

if i could hear my mother pray again

for every tear that falls

heartbeat

who we are

grey lady of the sea

worldwide

hombre

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us