Re Public
T Vienm␜r Bs

Es esmu augšā tur
Virs baltiem mākoņiem
Tik spožu mani tev
Ir tagad jāpieņem
Es negribēju būt
Tāds salti dedzinošs
Ja vēlies paliec te
Tā vienmēr būs

Kad melnās dienas nāks
Kad pelēks lietus līs
Tad sāļās lāses vējš
No vaigiem noslaucīs
Es smiltīs pamostos
Man saule mieru dos
Kad sarkana tā riet
Tā vienmēr būs

Vai varbūt citādāks
Būs mūsu abu stāsts
Tavs spožums pārāk karsts
Un aukstums ir mans lāsts
Kaut tu to varētu
Bez vārdiem sadzirdēt
Es dodu laiku tev
Tā vienmēr būs

Es esmu augšā tur
Virs baltiem mākoņiem
Tik spožu mani tev
Ir tagad jāpieņem
Es negribēju būt
Tāds salti dedzinošs
Ja vēlies paliec te
Tā vienmēr būsMirror lyrics:


Tā vienmēr būs
Ja vēlies paliec te
Tāds salti dedzinošs
Es negribēju būt
Ir tagad jāpieņem
Tik spožu mani tev
Virs baltiem mākoņiem
Es esmu augšā tur

Tā vienmēr būs
Es dodu laiku tev
Bez vārdiem sadzirdēt
Kaut tu to varētu
Un aukstums ir mans lāsts
Tavs spožums pārāk karsts
Būs mūsu abu stāsts
Vai varbūt citādāks

Tā vienmēr būs
Kad sarkana tā riet
Man saule mieru dos
Es smiltīs pamostos
No vaigiem noslaucīs
Tad sāļās lāses vējš
Kad pelēks lietus līs
Kad melnās dienas nāks

Tā vienmēr būs
Ja vēlies paliec te
Tāds salti dedzinošs
Es negribēju būt
Ir tagad jāpieņem
Tik spožu mani tev
Virs baltiem mākoņiem
Es esmu augšā tur


Relevant Tags:
TT VVienm␜r BBs ienm␜r s T iVenm␜r Bs f bienm␜r vs fT bVienm␜r vBs Tf Vbienm␜r Bvs
5 cienm␜r gs 5T cVienm␜r gBs T5 Vcienm␜r Bgs h gienm␜r ns hT gVienm␜r nBs Th Vgienm␜r Bns
y fienm␜r hs yT fVienm␜r hBs Ty Vfienm␜r Bhs 6 Viienm␜r Bs 6T Venm␜r Bs T6 Veinm␜r Bs
g Vjenm␜r Bㅅs gT Vjienm␜r Bs Tg Vijenm␜r BⅫs r V9enm␜r Bs rT V9ienm␜r Bㅫs Tr Vi9enm␜r Bㅫs
T Vlenm␜r B⫫s T Vlienm␜r Bs T Vilenm␜r Bs T㄄ Voenm␜r Bss T Voienm␜r B T℃ Vioenm␜r Bs
T Vkenm␜r Bz T㄃ Vkienm␜r Bzs T㄃ Vikenm␜r Bsz T⃃ V8enm␜r Bw T V8ienm␜r Bws T Vi8enm␜r Bsw
Vuenm␜r Bd Vuienm␜r Bds Viuenm␜r Bsd Vieenm␜r Be Vinm␜r Bes Vinem␜r Bse
Visnm␜r Bx Visenm␜r Bxs Viesnm␜r Bsx Vi3nm␜r Ba Vi3enm␜r Bas Vie3nm␜r Bsa
Vifnm␜r Vifenm␜r Viefnm␜r Virnm␜r Virenm␜r Viernm␜r
Vi4nm␜r Vi4enm␜r Vie4nm␜r Vidnm␜r Videnm␜r Viednm␜r
Viwnm␜r Viwenm␜r Viewnm␜rHOME
Popular Songs:
9 10 100 4

shout to the lord

nadja ja nikolai

haven't been to the ocean sense

se adesso te ne vai

move on

fight to survive

␜men

vivir sin ella

(i put a) spell on you

snart kommer en vind

y jota ei ollutkaan

down the drain

future works

feathers oars blades

adolescent

bloodwine

when day is done

take a breath

i wanna get back with you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us