Rebecca
Hej Mitt Vinterland

Hej mitt vinterland
Nu är jag här
Nu biter frosten i min kind
Ty kall är kvällen

Hej mitt vinterland
Se månen där
Den lyser kyligt trind
På mörka himla pällen

Bjällrans klang nu friden stör
När vi genom skogen kör
Bofink uti granens topp
Förlåt att vi väcker dig upp

Hej, mitt vinterland
Nu är jag här
På vinter holiday
Nu blinkar stugans ljus mot mig
I mitt vita vinterland

La la la la la la......

Bjällrans klang nu friden stör
När vi genom skogen kör
Bofink uti granens topp
Förlåt att vi väcker dig upp

Hej, mitt vinterland
Nu är jag här
På vinter holiday
Nu blinkar stugans ljus mot mig
I mitt vita vinterland

I mitt vita vinterland


Mirror lyrics:

I mitt vita vinterland

I mitt vita vinterland
Nu blinkar stugans ljus mot mig
På vinter holiday
Nu är jag här
Hej, mitt vinterland

Förlåt att vi väcker dig upp
Bofink uti granens topp
När vi genom skogen kör
Bjällrans klang nu friden stör

La la la la la la......

I mitt vita vinterland
Nu blinkar stugans ljus mot mig
På vinter holiday
Nu är jag här
Hej, mitt vinterland

Förlåt att vi väcker dig upp
Bofink uti granens topp
När vi genom skogen kör
Bjällrans klang nu friden stör

På mörka himla pällen
Den lyser kyligt trind
Se månen där
Hej mitt vinterland

Ty kall är kvällen
Nu biter frosten i min kind
Nu är jag här
Hej mitt vinterland


Relevant Tags:
HHej MMitt VVinterland ej itt interland eHj iMtt iVnterland jej jitt binterland jHej jMitt bVinterland Hjej Mjitt Vbinterland
uej kitt cinterland uHej kMitt cVinterland Huej Mkitt Vcinterland nej nitt ginterland nHej nMitt gVinterland Hnej Mnitt Vginterland
bej Miitt finterland bHej Mtt fVinterland Hbej Mtit Vfinterland gej Mjtt Viinterland gHej Vnterland Hgej Mijtt Vniterland
yej M9tt Vjnterland yHej M9itt Vjinterland Hyej Mi9tt Vijnterland Heej Mltt V9nterland Hj Mlitt V9interland Hje Miltt Vi9nterland
Hsj Mott Vlnterland Hsej Moitt Vlinterland Hesj Miott Vilnterland H3j Mktt Vonterland H3ej Vointerland He3j Miktt Vionterland
Hfj M8tt Vknterland Hfej M8itt Vkinterland Hefj Mi8tt Viknterland Hrj Mutt V8nterland Hrej Muitt V8interland Herj Miutt Vi8nterland
H4j Mittt Vunterland H4ej Mit Vuinterland He4j Mitt Viunterland Hdj Mift Vinnterland Hdej Miftt Viterland Hedj Mitft Vitnerland
Hwj Mi5t Vimterland Hwej Mi5tt Vimnterland Hewj Mit5t Vinmterland Hejj Miht Vihterland He Mihtt Vihnterland Hej Mitht Vinhterland
Hek Miyt Vijterland Hekj Miytt Hejk Mityt Vinjterland Hei Mi6t Vibterland Heij Mi6tt Vibnterland Heji Mit6t Vinbterland
Hem Migt Vintterland Hemj Migtt Vinerland Hejm Mitgt Vinetrland Hen Mirt Vinferland Henj Mirtt Vinfterland Hejn Mitrt Vintferland
Heh Vin5erland Hehj Vin5terland Hejh Vint5erland Heu Mitf Vinherland Heuj Heju Mittf Vintherland
Mit5 Vinyerland Vinyterland Mitt5 Vintyerland Mith Vin6erland Vin6terland Mitth Vint6erland
Mity Vingerland Vingterland Mitty Vintgerland Mit6 Vinrerland Vinrterland Mitt6 Vintrerland
Mitg Vinteerland Vintrland Mittg Vintreland Mitr Vintsrland Vintserland Mittr Vintesrland
Vint3rland Vint3erland Vinte3rland Vintfrland Vintefrland VintrrlandHOME
Popular Songs:
woran erkennt mich deine sehnsucht morgen

call of dispair

no us in lust

phantom of the opry

overjoyed ensemble

whole again

casa abandonada

the christmas song

bad day to let you go

broken but im healed

not an addict

arrival

war

i went to heaven

access babylon

lullaby

the tower

with your love

how do i forget

mess of you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us