Rebecca
Jag Har Tnt Ett Juleljus

Jag har tänt ett juleljus
För den kärlek som är vår
Som har funnits i vårt hus
Genom alla fina år
Där juletid är vackra minnen
Där juletid är barnasinnen
För vår kärlek och gemenskap
Har jag tänt ett ljus
Jag tror änglarna har sänt
Juleljuset som jag tänt

Jag har tänt ett juleljus
För dom ensamma och små
I min bön finns det ett hus
Dit dom ensamma kan gå
Där juletid är vackra minnen
Där juletid är barnasinnen
Och för kärlek och gemenskap
Brinner där ett ljus
Jag tror änglarna har sänt
Juleljuset som är tänt

För juletid är vackra minnen
Och juletid är barnasinnen
För vår kärlek och gemenskap
Tänder jag ett ljus
Jag tror änglarna har sänt
Juleljuset som jag tänt

Jag tror änglarna har sänt
Juleljuset som jag tänt


Mirror lyrics:

Juleljuset som jag tänt
Jag tror änglarna har sänt

Juleljuset som jag tänt
Jag tror änglarna har sänt
Tänder jag ett ljus
För vår kärlek och gemenskap
Och juletid är barnasinnen
För juletid är vackra minnen

Juleljuset som är tänt
Jag tror änglarna har sänt
Brinner där ett ljus
Och för kärlek och gemenskap
Där juletid är barnasinnen
Där juletid är vackra minnen
Dit dom ensamma kan gå
I min bön finns det ett hus
För dom ensamma och små
Jag har tänt ett juleljus

Juleljuset som jag tänt
Jag tror änglarna har sänt
Har jag tänt ett ljus
För vår kärlek och gemenskap
Där juletid är barnasinnen
Där juletid är vackra minnen
Genom alla fina år
Som har funnits i vårt hus
För den kärlek som är vår
Jag har tänt ett juleljus


Relevant Tags:
JJag HHar TTnt EEtt JJuleljus ag ar nt tt uleljus aJg aHr Tnt tEt uJleljus kag jar fnt stt kuleljus kJag jHar fTnt sEtt kJuleljus
Jkag Hjar Tfnt Estt Jkuleljus iag uar 5nt 3tt iuleljus iJag uHar 5Tnt 3Ett iJuleljus Jiag Huar T5nt E3tt Jiuleljus mag nar hnt ftt muleljus
mJag nHar hTnt fEtt mJuleljus Jmag Hnar Thnt Eftt Jmuleljus nag bar ynt rtt nuleljus nJag bHar yTnt rEtt nJuleljus Jnag Hbar Tynt Ertt Jnuleljus
hag gar 6nt 4tt huleljus hJag gHar 6Tnt 4Ett hJuleljus Jhag Hgar T6nt E4tt Jhuleljus uag yar gnt dtt uuleljus uJag yHar gTnt dEtt uJuleljus
Juag Hyar Tgnt Edtt Juuleljus Jaag Haar rnt wtt Jg Hr rTnt wEtt Jleljus Jga Hra Trnt Ewtt Jlueljus Jzg Hzr Tnt Ettt Jhleljus
Jzag Hzar Tnt Et Jazg Hazr Tnt Ett Juhleljus Jqg Hqr Tッnt Eft J7leljus Jqag Hqar Tnt J7uleljus Jaqg Haqr T⃤nt Etft Ju7leljus
Jsg Hsr Tnt E5t Jkleljus Jsag Hsar Tヤnt E5tt Jasg Hasr Tヤnt Et5t Jukleljus Jwg Hwr T⤤nt Eht Jileljus Jwag Hwar Tnt Ehtt
Jawg Hawr Tnt Etht Juileljus Jxg Hxr Tnnt Eyt J8leljus Jxag Hxar Tt Eytt J8uleljus Jaxg Haxr Ttn Etyt Ju8leljus Jagg Harr Tmt E6t Jjleljus
Ja Ha Tmnt E6tt Jjuleljus Jag Har Tnmt Et6t Jujleljus Jah Had Tht Egt Jyleljus Jahg Hadr Thnt Egtt Jyuleljus Jagh Hard Tnht Etgt Juyleljus
Jay Ha4 Tjt Ert Julleljus Jayg Ha4r Tjnt Jueljus Jagy Har4 Tnjt Etrt Juelljus Jab Hag Tbt Jukeljus Jabg Hagr Tbnt
Jagb Harg Tnbt Julkeljus Jav Hat Tntt Etf Juoeljus Javg Hatr Tn Juoleljus Jagv Hart Tnt Ettf Juloeljus Jaf Ha5 Tnf Et5 Jupeljus
Jafg Ha5r Tnft Jupleljus Jagf Har5 Tntf Ett5 Julpeljus Jat Haf Tn5 Eth Juleeljus Jatg Hafr Tn5t Julljus Jagt Harf Tnt5 Etth Jullejus
Hae Tnh Ety Julsljus Haer Julseljus Hare Tnth Etty Julesljus Tny Et6 Jul3ljus Tnyt Jul3eljus
Tnty Ett6 Jule3ljus Tn6 Etg Julfljus Tn6t Julfeljus Tnt6 Ettg Julefljus Tng Etr Julrljus
Tngt Julreljus Tntg Ettr Julerljus Tnr Jul4ljus Tnrt Jul4eljusHOME
Popular Songs:
already gone

te mire a los ojos

runnin' down a dream

breathe, dream, pray love

if the whole world stopped lovin'

he really got mad (you really got me van halen)

lemon

maniac (feat. auburn)

escape from the city

all i've got

last flight home

mysterious ways

take me

hot to cold

hands that heal

there is a town

vivo en el limbo

en la playa

carry your heart

ice on the wing

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us