Puolikuu
Sin Tulit

Tänään tiedän elämästä enemmän
Opin sitä hiukan sietämään
Paljoa en vielä mutta enemmän
Vähemmän kuin tulen tietämään

Tänään tunsin huulillani maailman
Maku suolan kohta häviää
Meren talvet tuulet koko maailman
Se meni mutta jotain silti jää

Sinä tulit luokseni
Toivoin sitä niin
Sinä minun vuokseni
Uusiin huomisiin
Sinä tulit luokseni
Kuulut sinä jäät
Sinä minun luokseni
Pelkäisi en enää pimeää

Tänään tunsin vanhan taakan väistyvän
Se ohi meni pois jäi syyllisyys
Sisältäni väsymyksen väistyvän
Ei saarra mua merkityksettömyys

Tänään tunsin sisälläni liikkuvan
Nauroin ensi kertaa itsellein
Sisälläni sydämeni liikkuvan
Niin uskoin joka sanan yksinteinMirror lyrics:


Niin uskoin joka sanan yksintein
Sisälläni sydämeni liikkuvan
Nauroin ensi kertaa itsellein
Tänään tunsin sisälläni liikkuvan

Ei saarra mua merkityksettömyys
Sisältäni väsymyksen väistyvän
Se ohi meni pois jäi syyllisyys
Tänään tunsin vanhan taakan väistyvän

Pelkäisi en enää pimeää
Sinä minun luokseni
Kuulut sinä jäät
Sinä tulit luokseni
Uusiin huomisiin
Sinä minun vuokseni
Toivoin sitä niin
Sinä tulit luokseni

Se meni mutta jotain silti jää
Meren talvet tuulet koko maailman
Maku suolan kohta häviää
Tänään tunsin huulillani maailman

Vähemmän kuin tulen tietämään
Paljoa en vielä mutta enemmän
Opin sitä hiukan sietämään
Tänään tiedän elämästä enemmän


Relevant Tags:
SSin TTulit in ulit iSn uTlit zin fulit zSin fTulit Szin Tfulit win 5ulit wSin 5Tulit Swin T5ulit
din hulit dSin hTulit Sdin Thulit ein yulit eSin yTulit Sein Tyulit xin 6ulit xSin 6Tulit Sxin T6ulit
ain gulit aSin gTulit Sain Tgulit Siin rulit Sn rTulit Sni Trulit Sjn Tuulit Sjin Tlit Sijn Tluit
S9n Thlit S9in Si9n Tuhlit Sln T7lit Slin T7ulit Siln Tu7lit Son Tklit Soin Tkulit Sion Tuklit
Skn Tilit Skin Tiulit Sikn Tuilit S8n T8lit S8in T8ulit Si8n Tu8lit Sun Tjlit Suin Tjulit Siun Tujlit
Sinn Tylit Si Sin Tuylit Sim Tullit Simn Tuit Sinm TuiltHOME
Popular Songs:
on the bumpy road to love

garden of one

si algo as como el amor est en el aire

een liefde voor het leven

onnenonkija

i can't make you love me

poupe brise

the devil

unstoppable force

give it up (old habits)

peto rakasti sinua

en el bao al areopuerto

footsteps

sovereign

redeeming love

(oh baby mine) i get so lonely

i was there

change

ac

seasons fly

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us