Red Warszawa
Lisa's Seng

Mens du drømmer
Væsker strømmer
Bed en bøn for de kar du tømmer
En flod som låber med linkent vand
Ingen kontrol men jeg gør hvad jeg kan
Slapper af
I Moskva
Kom alle børn og pis på mit flag
En by i Rusland er Incontinens
Den gyldne bruser er tegn på potens

Mens du er artig er lagenet hvid
Det står skrevet med farvekridt
Og når du har været uartig, min dreng
Står det skrevet med pis i Lisa's seng

Drik lidt bajer
Drik lidt sprut
All væsker er ligesom krudt
Skal situationen op på en spids
Når sengen for alvor skal fyldes med pis
Gå med ble
Se det ske
Gør hvad du kan bare det bliver ved
Den sande sportsmand giver aldrig op
Gør det totalt…pis med din krop

Mens du er artig er lagenet hvid
Det står skrevet med farvekridt
Og når du har været uartig, min dreng
Står det skrevet med pis i Lisa's seng

Næste morgen
Er du doven
Du har lige drømt at du var Victor Borge
I en mega urinfest med Steven Seagal
Itzi bitzi med mig til Nepal
Se til højre
Se til venstre
Pludselig ser du de andre mennesker
Du lige har ligget og tungspulet på
Du rejser dig og begynder at gå

Mens du er artig er lagenet hvid
Det står skrevet med farvekridt
Og når du har været uartig, min dreng
Står det skrevet med pis i Lisa's seng

Det står skrevet med pis i sneen
Det står skrevet med lort i bleen
Det står skrevet med gotisk skrift
Min lukkemuskel er ude af drift


Mirror lyrics:

Min lukkemuskel er ude af drift
Det står skrevet med gotisk skrift
Det står skrevet med lort i bleen
Det står skrevet med pis i sneen

Står det skrevet med pis i Lisa's seng
Og når du har været uartig, min dreng
Det står skrevet med farvekridt
Mens du er artig er lagenet hvid

Du rejser dig og begynder at gå
Du lige har ligget og tungspulet på
Pludselig ser du de andre mennesker
Se til venstre
Se til højre
Itzi bitzi med mig til Nepal
I en mega urinfest med Steven Seagal
Du har lige drømt at du var Victor Borge
Er du doven
Næste morgen

Står det skrevet med pis i Lisa's seng
Og når du har været uartig, min dreng
Det står skrevet med farvekridt
Mens du er artig er lagenet hvid

Gør det totalt…pis med din krop
Den sande sportsmand giver aldrig op
Gør hvad du kan bare det bliver ved
Se det ske
Gå med ble
Når sengen for alvor skal fyldes med pis
Skal situationen op på en spids
All væsker er ligesom krudt
Drik lidt sprut
Drik lidt bajer

Står det skrevet med pis i Lisa's seng
Og når du har været uartig, min dreng
Det står skrevet med farvekridt
Mens du er artig er lagenet hvid

Den gyldne bruser er tegn på potens
En by i Rusland er Incontinens
Kom alle børn og pis på mit flag
I Moskva
Slapper af
Ingen kontrol men jeg gør hvad jeg kan
En flod som låber med linkent vand
Bed en bøn for de kar du tømmer
Væsker strømmer
Mens du drømmer


Relevant Tags:
LLisa's SSeng isa's eng iLsa's eSng kisa's zeng kLisa's zSeng Lkisa's Szeng oisa's weng oLisa's wSeng Loisa's Sweng pisa's deng
pLisa's dSeng Lpisa's Sdeng Liisa's eeng Lsa's eSeng Lsia's Seeng Ljsa's xeng Ljisa's xSeng Lijsa's Sxeng L9sa's aeng L9isa's aSeng
Li9sa's Saeng Llsa's Llisa's Sng Lilsa's Sneg Losa's Ssng Sseng Liosa's Sesng Lksa's S3ng S3eng Liksa's Se3ng
L8sa's Sfng L8isa's Sfeng Li8sa's Sefng Lusa's Srng Luisa's Sreng Liusa's Serng Lissa's S4ng Lia's S4eng Lias's Se4ng Liza's Sdng
Lizsa's Lisza's Sedng Liwa's Swng Liwsa's Liswa's Sewng Lida's SenngHOME
Popular Songs:
aicha (french)

just for tonight

esplendor por ceniza

we bring us down

el fin del mundo

lagrimas de sal

cry on my shoulder

feeling a moment [feeder]

between the devil and the deep blue sea

lessons learned

monserrate

ik mis je

you thought

intuition (japanese bounus track tnt cover)

always and forever

ah, christine!

waste of time

povertyneck hillbillies stuck on you (orginally

pasin

i'll love you forever today

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us