Rally
In Dr Bak

Vers:

Så var det lördag kväll igen
Och jag har inte någon vän
Så jag sitter å slappar å zappar en liten stund

Å kanske att det händer då och då
Man råkar se en film som e blå
Men man är ju trots allt tv 1000-kund

För när klockan klämtar tolv
Rullar jag mattan från mitt golv
Och i tv rullar vuxenfilmen igång

Randy West och Traci Lords
Tori Wells och Peter North
På sängar å ängar å soffor och lastbilsflak

Dom är väl ganska bra men jag vill ha
Sakerna där dom ska va, jag undrar
Varför ska dom alltid in där bak

Ref (x10):

Jag undrar...

Varför ska dom alltid in där bak
Är det verkligen tecken på god smak
Kan dom inte älska helt normalt
Varför ska dom alltid in där bak


Mirror lyrics:

Varför ska dom alltid in där bak
Kan dom inte älska helt normalt
Är det verkligen tecken på god smak
Varför ska dom alltid in där bak

Jag undrar...

Ref (x10):

Varför ska dom alltid in där bak
Sakerna där dom ska va, jag undrar
Dom är väl ganska bra men jag vill ha

På sängar å ängar å soffor och lastbilsflak
Tori Wells och Peter North
Randy West och Traci Lords

Och i tv rullar vuxenfilmen igång
Rullar jag mattan från mitt golv
För när klockan klämtar tolv

Men man är ju trots allt tv 1000-kund
Man råkar se en film som e blå
Å kanske att det händer då och då

Så jag sitter å slappar å zappar en liten stund
Och jag har inte någon vän
Så var det lördag kväll igen

Vers:


Relevant Tags:
IIn DDr BBak n r ak nI Dr aBk jn xr vak jIn xDr vBak Ijn Dxr Bvak 9n er gak 9In eDr gBak I9n Der Bgak ln fr nak
lIn fDr nBak Iln Dfr Bnak on rr hak oIn rDr hBak Ion Drr Bhak kn cr Baak kIn cDr Bk Ikn Dcr Bka 8n sr Bzk 8In sDr Bzak
I8n Dsr Bazk un Dr Bqk uIn Dr Bqak Iun Dr Baqk Inn D㤤r Bsk I Dr BsakHOME
Popular Songs:
me against the world

work it out

the rest of my life

escapate conmigo

romans z petitem

little little little

i'll never love another

en uzun gece

archaic smile

something big

i'm hungry, hungry for your love

por

televisor

i'm not the same man

brave

pick up the pieces

my love

study war

the end of the world

lady

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us