Pugh Rogefeldt
H„§llregn

Ibland så faller regn på Gotland.
Ibland på något annat land. Men upppå min stig lyste solen,
när min älskling gav mej sin hand.
På söndan var det bara solsken,
men på måndan så var inte vinden god.
Och på tisdan så tog jag hennes liv,
som betalning för svekfulla ord.

Vi fick regn just den morgon,
ja vi fick regn hela denna dan.
Ja vi fick regn, hällregn just den natten
och det drar över syndarnas tak.

När jag ser ut igenom gallret
med en blick så kall och tom.
Så trycker skuldens iskalla finger
på min panna en livstidsdom.
Du vaktman, ta fram din nyckel
och låt mej gå till min kvinnas grav.
Dessa år jag fått är ändå ingenting
mot den sorg som dårskapet gav.

Upp till Gud ska några vandra,
under jorden många fler.
Jag undrar om det regnar i himlen. För i helvetet öser det ner.

Vi fick regn just den morgon,
ja vi fick regn hela denna dag.
Ja vi fick häll, hällregn just den kvällen
och det drar över syndarnas tak,
ja det drar över syndarnas tak.
Ja det drar över syndarnas tak...


Mirror lyrics:

Ja det drar över syndarnas tak...
ja det drar över syndarnas tak.
och det drar över syndarnas tak,
Ja vi fick häll, hällregn just den kvällen
ja vi fick regn hela denna dag.
Vi fick regn just den morgon,

Jag undrar om det regnar i himlen. För i helvetet öser det ner.
under jorden många fler.
Upp till Gud ska några vandra,

mot den sorg som dårskapet gav.
Dessa år jag fått är ändå ingenting
och låt mej gå till min kvinnas grav.
Du vaktman, ta fram din nyckel
på min panna en livstidsdom.
Så trycker skuldens iskalla finger
med en blick så kall och tom.
När jag ser ut igenom gallret

och det drar över syndarnas tak.
Ja vi fick regn, hällregn just den natten
ja vi fick regn hela denna dan.
Vi fick regn just den morgon,

som betalning för svekfulla ord.
Och på tisdan så tog jag hennes liv,
men på måndan så var inte vinden god.
På söndan var det bara solsken,
när min älskling gav mej sin hand.
Ibland på något annat land. Men upppå min stig lyste solen,
Ibland så faller regn på Gotland.


Relevant Tags:
HH„§llregn „§llregn „H§llregn j„§llregn jH„§llregn Hj„§llregn u„§llregn uH„§llregn Hu„§llregn n„§llregn nH„§llregn
Hn„§llregn b„§llregn bH„§llregn Hb„§llregn g„§llregn gH„§llregn Hg„§llregn y„§llregn yH„§llregn Hy„§llregn H„„§llregn
H§llregn H§„llregn H„§§llregn H„llregn H„l§lregn H„§lllregn H„§lregn H„§llregn H„§klregn H„§kllregn H„§lklregn
H„§olregn H„§ollregn H„§lolregn H„§plregn H„§pllregn H„§lplregn H„§lrlegn H„§lkregn H„§llkregn H„§loregn H„§lloregn
H„§lpregn H„§llpregn H„§llrregn H„§llegn H„§llergn H„§lldegn H„§lldregn H„§llrdegn H„§ll4egn H„§ll4regn H„§llr4egn
H„§llgegnHOME
Popular Songs:
tropique (remix)

tudo „Č poss„≠vel

say goodbye

verbo carne

anymore

footprints [live a round]

i won't be home no more

poor me

apple girl

what i'm lookin' 4 (ain't no mountain high enough)

s„É‚§rkyl„É‚§„É‚§kkeet

lamento dello sbronzo

nothin' song

p'ra te ter aqui (ft. vozes da r„Ędio)

juste avant

surabaya johnny

when a man loves a woman

mr. wilson

es ist vorbei

one day forever

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us