Paula Koivuniemi
Jin Kiinni Elmn

myönnän pelkään kuollaksein
oikeinko vai väärin tein
jos väärin valitsin
jos liikaa rakastin

voi en muuta toivon vain
ett' kohtalo ois puolellain
vaikka paljon sain
ei sammuttaa se janoain

jäin kiinni elämään
sun elämääs, sun rakkautees yksin
tyhjät sivut nää
mun kirjassain voit täyttää vain
jäin kiinni elämään
mut elämään, saa rakkautta nytkin
ei yksin kirjoittaa
voi kahden tarinaa

yli yön jos huomisen
nähdä voisin rakkauteen
niin surut sulaa vois
ja huolet liitää pois

uuden luvun kirjaan mun
kai kirjoittaa vois sydän mun
pyydän luojaltain
vain pientä palaa taivaastain

jäin kiinni elämään....


Mirror lyrics:

jäin kiinni elämään....

vain pientä palaa taivaastain
pyydän luojaltain
kai kirjoittaa vois sydän mun
uuden luvun kirjaan mun

ja huolet liitää pois
niin surut sulaa vois
nähdä voisin rakkauteen
yli yön jos huomisen

voi kahden tarinaa
ei yksin kirjoittaa
mut elämään, saa rakkautta nytkin
jäin kiinni elämään
mun kirjassain voit täyttää vain
tyhjät sivut nää
sun elämääs, sun rakkautees yksin
jäin kiinni elämään

ei sammuttaa se janoain
vaikka paljon sain
ett' kohtalo ois puolellain
voi en muuta toivon vain

jos liikaa rakastin
jos väärin valitsin
oikeinko vai väärin tein
myönnän pelkään kuollaksein


Relevant Tags:
JJin KKiinni EElmn in iinni lmn Jin iKinni lEmn kin liinni slmn kJin lKiinni sElmn
Jkin Kliinni Eslmn iin oiinni 3lmn iJin oKiinni 3Elmn Jiin Koiinni E3lmn min miinni flmn
mJin mKiinni fElmn Jmin Kmiinni Eflmn nin jiinni rlmn nJin jKiinni rElmn Jnin Kjiinni Erlmn
hin iiinni 4lmn hJin iKiinni 4Elmn Jhin Kiiinni E4lmn uin dlmn uJin Kinni dElmn
Juin Kiinni Edlmn Jin Kjinni wlmn Jin wElmn Jin Kijinni Ewlmn Jッin K9inni Ellmn
Jin K9iinni Emn J⃤in Ki9inni Elmn Jin Klinni Ekmn Jヤin Eklmn Jヤin Kilinni Elkmn
J⤤in Koinni Eomn Jin Eolmn Jin Kioinni Elomn Jiin Kkinni Epmn Jn Kkiinni Eplmn
Jni Kikinni Elpmn Jjn K8inni Elmn Jjin K8iinni Elmn Jijn Ki8inni Elmn J9n Kuinni Elッmn
J9in Kuiinni Elmn Ji9n Kiuinni El⃤mn Jln Elmn Jlin Elヤmn Jiln Kinini Elヤmn
Jon Kijnni El⤤mn Join Elmn Jion Kiijnni Elmn Jkn Ki9nni Elmmn Jkin ElnHOME
Popular Songs:
mortals watch the day

black

more than this

maak me gek

vanhat kirjeet

voil la nouvelle

guitar song

jannelle

lift your name up

there was

the richest man

das nennt man blues

izabelle fantiserar om dig

sabor

to by tylko moment

lucifer

power windows

scarred for life

take this to heart

les soldats de plomb

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us