Neon 2
Kerro Mik㤠Mun Oikein On

maanantai-aamu ja kaduttaa
et menin lupaukseni rikkomaan
mä tein sen taas

vain muutamaa menin ottamaan
siihen poikamiesten porukkaan
ihan niin kuin sovittiin

joku kaunis kutsui tanssimaan
valomerkin jälkeen jatkamaan
vasta aamuyöstä oven taakse
synkkänä jäin seisomaan

ei tehtyä enää muuksi saa
siitä omatuntoni muistuttaa
se saa avaimetkin kättä polttamaan

ja vaikken suoraan silmiin
sitä pystyis koskaan kertomaan
sä kyllä voit sen aavistaa
ettei se ilta ollutkaan
niin viaton kuin kuulla saat
ei ollenkaan

kerro mikä mun oikein on
miksi olen niin voimaton
kerro mikä mut oikein saa
kaiken sotkemaan
vaikken sitä meille tahtoiskaan

maanantai-aamu ja huomaan taas
etten virheistä pysty oppimaan
tää saan pään painamaan

kun aina tähän juttuun joudutaan
ja mä näen kuinka se sua satuttaa
en kai opi milloinkaan

ja vaikken suoraan silmiin
sitä pystyis koskaan kertomaan
sä kyllä voit sen aavistaa
ettei se ilta ollutkaan
niin viaton kuin kuulla saat
ei ollenkaan

kerro mikä mun oikein on
miksi olen niin voimaton
kerro mikä mut oikein saa
kaiken sotkemaan
vaikken sitä meille tahtoiskaan


Mirror lyrics:

vaikken sitä meille tahtoiskaan
kaiken sotkemaan
kerro mikä mut oikein saa
miksi olen niin voimaton
kerro mikä mun oikein on

ei ollenkaan
niin viaton kuin kuulla saat
ettei se ilta ollutkaan
sä kyllä voit sen aavistaa
sitä pystyis koskaan kertomaan
ja vaikken suoraan silmiin

en kai opi milloinkaan
ja mä näen kuinka se sua satuttaa
kun aina tähän juttuun joudutaan

tää saan pään painamaan
etten virheistä pysty oppimaan
maanantai-aamu ja huomaan taas

vaikken sitä meille tahtoiskaan
kaiken sotkemaan
kerro mikä mut oikein saa
miksi olen niin voimaton
kerro mikä mun oikein on

ei ollenkaan
niin viaton kuin kuulla saat
ettei se ilta ollutkaan
sä kyllä voit sen aavistaa
sitä pystyis koskaan kertomaan
ja vaikken suoraan silmiin

se saa avaimetkin kättä polttamaan
siitä omatuntoni muistuttaa
ei tehtyä enää muuksi saa

synkkänä jäin seisomaan
vasta aamuyöstä oven taakse
valomerkin jälkeen jatkamaan
joku kaunis kutsui tanssimaan

ihan niin kuin sovittiin
siihen poikamiesten porukkaan
vain muutamaa menin ottamaan

mä tein sen taas
et menin lupaukseni rikkomaan
maanantai-aamu ja kaduttaa


Relevant Tags:
KKerro MMik㤠MMun OOikein OOn erro ik㤠un ikein n eKrro iMk㤠uMn iOkein nO lerro jik㤠jun kikein kn lKerro jMik㤠jMun kOikein kOn
Klerro Mjik㤠Mjun Okikein Okn oerro kik㤠kun 9ikein 9n oKerro kMik㤠kMun 9Oikein 9On Koerro Mkik㤠Mkun O9ikein O9n merro nik㤠nun 0ikein 0n
mKerro nMik㤠nMun 0Oikein 0On Kmerro Mnik㤠Mnun O0ikein O0n jerro Miik㤠Muun likein ln jKerro Mk㤠Mn lOikein lOn Kjerro Mki㤠Mnu Olikein Oln
ierro Mjk㤠Mhn iikein in iKerro Mhun iOikein iOn Kierro Mijk㤠Muhn Oiikein Oin Keerro M9k㤠M7n Onn Krro M9ik㤠M7un Okein O
Krero Mi9k㤠Mu7n Okiein On Ksrro Mlk㤠Mkn Ojkein Om Kserro Mlik㤠Ojikein Omn Kesrro Milk㤠Mukn Oijkein Onm K3rro Mok㤠Min O9kein Oh
K3erro Moik㤠Miun Ohn Ke3rro Miok㤠Muin Oi9kein Onh Kfrro Mkk㤠M8n Olkein Oj Kferro M8un Ojn Kefrro Mikk㤠Mu8n Oilkein Onj
Krrro M8k㤠Mjn Ookein Ob Krerro M8ik㤠Ooikein Obn Kerrro Mi8k㤠Mujn Oiokein Onb K4rro Muk㤠Myn Okkein K4erro Muik㤠Myun
Ke4rro Miuk„§ Muyn Oikkein Kdrro Munn O8kein Kderro Mi„§ Mu O8ikein Kedrro Mi„k§ Mun Oi8kein Kwrro Mil„§ Mum Oukein
Kwerro Mumn Ouikein Kewrro Mikl㤠Munm Oiukein Mio㤠Muh Kero Oiein Kerro Miko㤠Munh Oiekin
Kedro Mim㤠Muj Oilein Mimk㤠Kerdro Mikm㤠Munj Oiklein Ke4ro Mij㤠Mub Oioein Mubn
Ker4ro Mikj„§ Munb Oikoein Kegro Mii„§ Oimein Kegrro Oimkein Kergro Miki„§ Oikmein Ketro Mik„„§ Oijein
Ketrro Mik§ Kertro Mik§„ OikjeinHOME
Popular Songs:
good as you think

crawdaddy train

pensamiento y palabra

h„É‚łytflyvning

heaven's missing an angel

la vita „ł adesso

„ā‚Ņcu„É‚Ęntos pasos (acoustic)

si puedes vencer al temor

turn it up

marriage of heaven & hell

she's lost control

fog has lifted

babylona (my sharona)

whatever you want

hello happiness goodbye loneliness

earthquake

rosemary

make me feel

buche y pluma

profesor

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us