Neocolours
Kulang Na Kulang

Sa tuwing magkasama
parang baliwala
nagmumukhang hangin
dumaang baliwala

Ni ayaw mong hawakan
aking kamay

Chorus:

Kulang na kulang ba
hindi pa ba sapat
inubos kong lahat
panahon ko sa iyo
anong gagawin
di mo pinapansin
etong damdamin
aking paglalambing

Minsan ako'y nakahalata
ika'y tulala
malalim ang iniisip
malayo ang tingin

Aking nalaman
nabaling sa iba
ang nilalaman ng iyong damdamin

repeat chorus

Bridge:

Buong magdamag
nag-isip kung bakit
paanong nangyari ito sa akin
ayaw mo na pala bat di mo sinabi
nagsawa ka na...
paano na?

repeat chorus 2x


Mirror lyrics:

repeat chorus 2x

paano na?
nagsawa ka na...
ayaw mo na pala bat di mo sinabi
paanong nangyari ito sa akin
nag-isip kung bakit
Buong magdamag

Bridge:

repeat chorus

ang nilalaman ng iyong damdamin
nabaling sa iba
Aking nalaman

malayo ang tingin
malalim ang iniisip
ika'y tulala
Minsan ako'y nakahalata

aking paglalambing
etong damdamin
di mo pinapansin
anong gagawin
panahon ko sa iyo
inubos kong lahat
hindi pa ba sapat
Kulang na kulang ba

Chorus:

aking kamay
Ni ayaw mong hawakan

dumaang baliwala
nagmumukhang hangin
parang baliwala
Sa tuwing magkasama


Relevant Tags:
KKulang NNa KKulang ulang a ulang uKlang aN uKlang lulang ma lulang lKulang mNa lKulang Klulang Nma Klulang oulang ha oulang
oKulang hNa oKulang Koulang Nha Koulang mulang ja mulang mKulang jNa mKulang Kmulang Nja Kmulang julang ba julang jKulang bNa jKulang
Kjulang Nba Kjulang iulang Naa iulang iKulang N iKulang Kiulang Na Kiulang Kuulang Nz Kuulang Klang Nza Klang Kluang Naz Kluang
Khlang Nq Khlang Khulang Nqa Khulang Kuhlang Naq Kuhlang K7lang Ns K7lang K7ulang Nsa K7ulang Ku7lang Nas Ku7lang Kklang Nw Kklang
Kkulang Nwa Kkulang Kuklang Naw Kuklang Kilang Nx Kilang Nxa Kuilang Nax Kuilang K8lang K8lang K8ulang K8ulang
Ku8lang Ku8lang Kjlang Kjlang Kujlang Kujlang Kylang Kylang Kyulang Kyulang Kuylang Kuylang Kullang Kullang
Kuang Kuang Kualng Kualng Kukang Kukang Kulkang Kulkang Kuoang Kuoang Kuolang Kuolang Kuloang Kuloang
Kupang KupangHOME
Popular Songs:
graham hill

these are the ways i love you

friede sei mit dir

louie louie (at the royal albert hall in london)

martyr

who cares

fighting with clay

mrgray

ahi, ahi

little miss intent

heaven (piece of my heart)

my bucket's got a hole in it

leave me alone

bare

it's all over

toe hold

en san juan me enamoră©

shades of the past

dreamin'

i wandered by a brookside

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us