Nephew
Mexico Ligger I Spanien

Mexico ligger i Spanien i Spanien
Hvor man hader Italien
Benelux ligger i Tyskland i Tyskland
Hvor man graver efter nyt land
Texaco ligger i udbrud de udskud
Gir min konto et hovedbrud
Vesterbro ligger så vandret så mundret
At man ørler så lodret ned

Kig på Luxemborg
Sæt skik på Luxemborg

Hvis du går med mig læser jeg din færden
Hvis du går med mig viser jeg dig verden
Som den er

Babylon ligger i Asien i Asien
Bibelen fejler men læs den
Marathon ligger til batman, men batman
Går og heile i batland
Ladies' night er for vandaler og hvaler
Som har hang til mistraler
Esperanto er for kvindfolk og tvindfolk
Som behøver en skindtolk til

Kig på Luxemborg
Sæt skik på Luxemborg

Hvis du går med mig læser jeg din færden
Hvis du går med mig viser jeg dig verden
Kig på Luxemborg
Kom nu her
Vi tar til Barcelona


Mirror lyrics:

Vi tar til Barcelona
Kom nu her
Kig på Luxemborg
Hvis du går med mig viser jeg dig verden
Hvis du går med mig læser jeg din færden

Sæt skik på Luxemborg
Kig på Luxemborg

Som behøver en skindtolk til
Esperanto er for kvindfolk og tvindfolk
Som har hang til mistraler
Ladies' night er for vandaler og hvaler
Går og heile i batland
Marathon ligger til batman, men batman
Bibelen fejler men læs den
Babylon ligger i Asien i Asien

Som den er
Hvis du går med mig viser jeg dig verden
Hvis du går med mig læser jeg din færden

Sæt skik på Luxemborg
Kig på Luxemborg

At man ørler så lodret ned
Vesterbro ligger så vandret så mundret
Gir min konto et hovedbrud
Texaco ligger i udbrud de udskud
Hvor man graver efter nyt land
Benelux ligger i Tyskland i Tyskland
Hvor man hader Italien
Mexico ligger i Spanien i Spanien


Relevant Tags:
MMexico LLigger II SSpanien exico igger panien eMxico iLgger I pSanien jexico kigger j zpanien jMexico kLigger jI zSpanien Mjexico Lkigger Ij Szpanien
kexico oigger 9 wpanien kMexico oLigger 9I wSpanien Mkexico Loigger I9 Swpanien nexico pigger l dpanien nMexico pLigger lI dSpanien Mnexico Lpigger Il Sdpanien
Meexico Liigger o epanien Mxico Lgger oI eSpanien Mxeico Lgiger Io Sepanien Msxico Ljgger k xpanien Msexico Ljigger kI xSpanien Mesxico Lijgger Ik Sxpanien
M3xico L9gger 8 apanien M3exico L9igger 8I aSpanien Me3xico Li9gger I8 Sapanien Mfxico Llgger u Sppanien Mfexico Lligger uI Sanien Mefxico Lilgger Iu Sapnien
Mrxico Logger S0anien Mrexico S0panien Merxico Liogger Sp0anien M4xico Lkgger Slanien M4exico Slpanien Me4xico Likgger Splanien
Mdxico L8gger Soanien Mdexico L8igger Sopanien Medxico Li8gger Spoanien Mwxico Lugger Spaanien Mwexico Luigger Spnien Mewxico Liugger Spnaien
Mexxico Liggger Spznien Meico Liger Spzanien Meixco Ligger Spaznien Medico Lihger Spqnien Lihgger Spqanien Mexdico Lighger Spaqnien
Mezico Liyger Spsnien Mezxico Liygger Spsanien Mexzico Ligyger Spasnien Mecico Libger Spwnien Mecxico Libgger Spwanien Mexcico Ligbger Spawnien
Mesico Livger Spxnien Livgger Spxanien Mexsico Ligvger Spaxnien Mexiico Lifger Spannien Mexco Lifgger Spaien Mexcio Ligfger Spainen
Mexjco Litger Spamien Mexjico Litgger Spamnien Mexijco Ligtger Spanmien Mex9co Spahien Mex9ico Spahnien Mexi9co Ligegr Spanhien
Mexlco Ligher Spajien Mexlico Spajnien Mexilco Liggher Spanjien Mexoco Ligyer SpabienHOME
Popular Songs:
the rope

you make me feel

bla bla bla

sometimes

slow motion

we shall be free

don't go

sec walkin'

esta bueno

the king

hold on

la flor perdida

one step closer

like a wind

i can't explain

teenager in love

arrow

let's love

some things never change

sorrow

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us