Pauline Hgberg
Duett (med Fredrik Furu El. Marcus hrn)

Jag fick ett brev
Ett riktigt brev med frimärken
Ett vykort ifrån längesen
Då framtiden var vår

Och som du skrev
Om din spaning efter friheten
Ord bevingade som fjärilen
Och jag tror att jag förstår

Att långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så vann du dina nätter tillbaks
Att långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så gled vi in i glömskan där ljuset är svagt
Det som var du och jag

Jag skrev ett brev
Om att leva med förbannelsen
Jag gav dig min version av sanningen
För att få dig att förstå

Att långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så vann vi våra nätter tillbaks
Långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så gled vi in i minnet, gömda längst bak
Det som var du och jag

Långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så vann vi våra nätter tillbaks
Långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så gled vi in i glömskan där ljuset är svagt
Det som var du och jag


Mirror lyrics:

Det som var du och jag
Så gled vi in i glömskan där ljuset är svagt
Långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så vann vi våra nätter tillbaks
Långsamt, långsamt, åh så långsamt

Det som var du och jag
Så gled vi in i minnet, gömda längst bak
Långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så vann vi våra nätter tillbaks
Att långsamt, långsamt, åh så långsamt

För att få dig att förstå
Jag gav dig min version av sanningen
Om att leva med förbannelsen
Jag skrev ett brev

Det som var du och jag
Så gled vi in i glömskan där ljuset är svagt
Att långsamt, långsamt, åh så långsamt
Så vann du dina nätter tillbaks
Att långsamt, långsamt, åh så långsamt

Och jag tror att jag förstår
Ord bevingade som fjärilen
Om din spaning efter friheten
Och som du skrev

Då framtiden var vår
Ett vykort ifrån längesen
Ett riktigt brev med frimärken
Jag fick ett brev


Relevant Tags:
DDuett ((med FFredrik FFuru EEl. MMarcus hrn) uett med redrik uru l. arcus hrn) uDett m(ed rFedrik uFru lE. aMrcus hrn)
xuett (mmed credrik curu sl. jarcus 㖖hrn) xDuett (ed cFredrik cFuru sEl. jMarcus hrn) Dxuett (emd Fcredrik Fcuru Esl. Mjarcus hrn)
euett (jed rredrik ruru 3l. karcus hhrn) eDuett (jmed rFredrik rFuru 3El. kMarcus rn) Deuett (mjed Frredrik Fruru E3l. Mkarcus rhn)
fuett (ked gredrik guru fl. narcus jrn) fDuett (kmed gFredrik gFuru fEl. nMarcus jhrn) Dfuett (mked Fgredrik Fguru Efl. Mnarcus hjrn)
ruett (ned tredrik turu rl. Maarcus urn) rDuett (nmed tFredrik tFuru rEl. Mrcus uhrn) Druett (mned Ftredrik Fturu Erl. Mracus hurn)
cuett (meed vredrik vuru 4l. Mzrcus nrn) cDuett (md vFredrik vFuru 4El. Mzarcus nhrn) Dcuett (mde Fvredrik Fvuru E4l. Mazrcus hnrn)
suett (msd dredrik duru dl. Mqrcus brn) sDuett (msed dFredrik dFuru dEl. Mqarcus bhrn) Dsuett (mesd Fdredrik Fduru Edl. Maqrcus hbrn)
Duuett (m3d Fuuru wl. Msrcus grn) Dett (m3ed Fedrik Fru wEl. Msarcus ghrn) Deutt (me3d Ferdrik Fruu Ewl. Masrcus hgrn)
Dhett (mfd Fdedrik Fhru Ell. Mwrcus yrn) Dhuett (mfed Fhuru E. Mwarcus yhrn) Duhett (mefd Frdedrik Fuhru E.l Mawrcus hyrn)
D7ett (mrd F4edrik F7ru Ek. Mxrcus hrrn) D7uett (mred F4redrik F7uru Ekl. Mxarcus hn) Du7ett (merd Fr4edrik Fu7ru Elk. Maxrcus hnr)
Dkett (m4d Fgedrik Fkru Eo. Marrcus hdn) Dkuett (m4ed Fkuru Eol. Macus hdrn) Dukett (me4d Frgedrik Fukru Elo. Macrus hrdn)
Diett (mdd Ftedrik Firu Ep. Madcus h4n) Diuett (mded Fiuru Epl. Madrcus h4rn) Duiett (medd Frtedrik Fuiru Elp. Mardcus hr4n)
D8ett (mwd F5edrik F8ru El.. Ma4cus hgn) D8uett (mwed F5redrik F8uru El Ma4rcus Du8ett (mewd Fr5edrik Fu8ru El. Mar4cus hrgn)
Djett Ffedrik Fjru Magcus htn) Djuett (me Ffredrik Fjuru Magrcus htrn) Dujett (med Frfedrik Fujru Margcus hrtn)
Dyett (mex Feedrik Fyru Matcus h5n) Dyuett (mexd Feredrik Fyuru Matrcus h5rn) Duyett (medx Freedrik Fuyru Martcus hr5n)
Dueett (mee Furru Ma5cus hfn) Dutt Frdrik Fuu Ma5rcus hfrn) Dutet (mede Frderik Fuur Mar5cus hrfn)
Dustt (mef Frsdrik Fudu Mafcus hen) Dusett Frsedrik Fudru Mafrcus hern) Duestt (medf Fresdrik Furdu Marfcus hren)
Du3tt (mer Fr3drik Fu4u Maecus hrnn) Du3ett Fr3edrik Fu4ru Maercus hr) Due3tt (medr Fre3drik Fur4u Marecus hr)n
Duftt (mec Frfdrik Fugu Marccus hrm) Dufett (mecd Fugru Marus hrmn) Dueftt (medc Frefdrik Furgu Marucs hrnm)
Durtt (mes Frrdrik Futu Marfus hrh) Durett Futru hrhn) Duertt (meds Frerdrik Furtu Marcfus hrnh)
Du4tt Fr4drik Fu5u Marxus hrj) Du4ett Fu5ru Marxcus hrjn) Due4tt Fre4drik Fur5u Marcxus hrnj)
Dudtt Frddrik Fufu Marvus hrb) Dudett Fufru Marvcus hrbn) Duedtt Freddrik Furfu Marcvus hrnb)
Duwtt Frwdrik Fueu Mardus hrn))HOME
Popular Songs:
deal goin' down

desde que o samba samba

can't stop now

o amor no sabe esperar

mental revenge

because of you (feat. joe budden)

the second day

all about love

dell'amore non si sa

don't give up the fight

eleganten frn vidderna

may we not forget grace

2 mal so schwer

seal

start over again

six o' clock

brace yourself

my favorite memory

roll over beethoven

you're my better half

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us