National Anthems Of The World
Du Gamla Du Fria (the Second Version)

Du gamla du fria du fjällhöga Nord,
du tysta du glädjerika sköna.
Jag hälsar dig vänaste land upp på jord,
din sol din himmel dina ängder gröna. (2x)

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och förblir vad du var,
ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. (2x)

Jag städes dig tjäna mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderikt jag bära. (2x)

Med bud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter dig ej, mot allt i en värld,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. (2x)


Mirror lyrics:

Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. (2x)
Jag byter dig ej, mot allt i en värld,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Med bud skall jag kämpa, för hem och för härd,

din fana, högt den bragderikt jag bära. (2x)
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
dig trohet till döden vill jag svära.
Jag städes dig tjäna mitt älskade land,

ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. (2x)
Jag vet att du är och förblir vad du var,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Du tronar på minnen från fornstora dar,

din sol din himmel dina ängder gröna. (2x)
Jag hälsar dig vänaste land upp på jord,
du tysta du glädjerika sköna.
Du gamla du fria du fjällhöga Nord,


Relevant Tags:
DDu GGamla DDu FFria ((the SSecond VVersion) u amla u ria the econd ersion) uD aGmla uD rFia t(he eScond eVrsion)
xu hamla xu cria (tthe zecond bersion) xDu hGamla xDu cFria (he zSecond bVersion) Dxu Ghamla Dxu Fcria (hte Szecond Vbersion)
eu yamla eu rria (fhe wecond cersion) eDu yGamla eDu rFria (fthe wSecond cVersion) Deu Gyamla Deu Frria (tfhe Swecond Vcersion)
fu bamla fu gria (5he decond gersion) fDu bGamla fDu gFria (5the dSecond gVersion) Dfu Gbamla Dfu Fgria (t5he Sdecond Vgersion)
ru vamla ru tria (hhe eecond fersion) rDu vGamla rDu tFria (hthe eSecond fVersion) Dru Gvamla Dru Ftria (thhe Seecond Vfersion)
cu famla cu vria (yhe xecond Veersion) cDu fGamla cDu vFria (ythe xSecond Vrsion) Dcu Gfamla Dcu Fvria (tyhe Sxecond Vresion)
su tamla su dria (6he aecond Vsrsion) sDu tGamla sDu dFria (6the aSecond Vsersion) Dsu Gtamla Dsu Fdria (t6he Saecond Vesrsion)
Duu Gaamla Duu (ghe V3rsion) D Gmla D Fia (gthe Scond V3ersion) Du Gmala Du Fira (tghe Sceond Ve3rsion)
Dh Gzmla Dh Fdia (rhe Sscond Vfrsion) Dhu Gzamla Dhu (rthe Ssecond Duh Gazmla Duh Frdia (trhe Sescond Vefrsion)
D7 Gqmla D7 F4ia S3cond Vrrsion) D7u Gqamla D7u F4ria (te S3econd Vrersion) Du7 Gaqmla Du7 Fr4ia (teh Se3cond Verrsion)
Dk Gsmla Dk Fgia (tje Sfcond V4rsion) Dku Gsamla Dku (tjhe Sfecond V4ersion) Duk Gasmla Duk Frgia (thje Sefcond Ve4rsion)
Di Gwmla Di Ftia (tue Srcond Vdrsion) Diu Gwamla Diu (tuhe Srecond Vdersion) Dui Gawmla Dui Frtia (thue Sercond Vedrsion)
D8 Gxmla D8 F5ia (tne S4cond Vwrsion) D8u Gxamla D8u F5ria (tnhe S4econd Vwersion) Du8 Gaxmla Du8 Fr5ia (thne Se4cond Vewrsion)
Dj Gammla Dj Ffia (tbe Sdcond Dju Gala Dju Ffria (tbhe Vesion) Duj Galma Duj Frfia (thbe Sedcond Vesrion)
Dy Gajla Dy Feia (tge Swcond Vedsion) Dyu Gajmla Dyu Feria Duy Gamjla Duy Freia (thge Sewcond Verdsion)
Gakla Friia (tye Seccond Ve4sion) Gakmla Fra Seond Gamkla Frai (thye Seocnd Ver4sion)
Ganla Frja (thee Sefond Vegsion) Ganmla Frjia (th Vegrsion) Gamnla Frija (the Secfond Vergsion)
Gamlla Fr9a (ths Sexond Vetsion) Gama Fr9ia (thse Sexcond Vetrsion) Gamal Fri9a (thes Secxond Vertsion)
Gamka Frla (th3 Sevond Ve5sion) Frlia (th3e Sevcond Ve5rsion) Gamlka Frila (the3 Secvond Ver5sion)
Gamoa Froa (thf Sedond Vefsion) Gamola Froia (thfe Gamloa Frioa (thef Secdond Verfsion)
Gampa Frka (thr Secoond Veesion) Gampla Frkia (thre Secnd Gamlpa Frika (ther Secnod Veresion)
Gamlaa Fr8a (th4 Secknd Verssion) Gaml Fr8ia (th4e Seckond Verion) Gamla Fri8a (the4 Secoknd Verison)HOME
Popular Songs:
lena philipsson dansa i neon

invisible

alive

tongue tied

emmaretta

amazing grace

crush

kotchi wo muite li meiling's song (english)

ma tovu

tell me

um dia em provena

pontes entre ns

come on you people

hukun

el valor que no se ve

ne deyim

circle

archie & veronica

amenaza de lluvia

home

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us