Perikles
Finns Det Nn Annan Nu

Allt känns så tungt jag går runt här i tystnaden.
Ensam i kärlekens hus.
Jag fingrar på bilder med minnen av oss.
Jag behöver en ledstjärnas ljus.
Tankarna blandas med smaken av tårar.
I hjärtat finns bara du.
Säg mig, finns det nån annan,
finns det nån annan nu?

Nätterna plågar mig, stirrar i taket.
Jag önskar du låg tätt intill.
Utanför fönstret där rusar det timmar.
Här inne tycks tiden stå still.
Vänder mig om och försöker att sova.
I hjärtat finns bara du.
Finns det nån annan,
finns det nån annan nu ?

Finns det nån annan,
nån annan som älskar dig så som jag?
Försökte att nå dig igår men du sa:
"Lämna ditt nummer och ha en bra dag".

Solen går upp väcker världen till liv.
I min dröm ligger du tätt intill.
Utanför fönstret där rusar det timmar.
Här inne tycks tiden stå still.
Det känns lite bättre men hjärtat det gråter.
Du finns här 24-7.
Säg mig, finns det nån annan,
finns det nån annan nu?

Finns det nån annan,
finns det nån annan nu?

Säg mig, finns det nån annan,
finns det nån annan nu?


Mirror lyrics:

finns det nån annan nu?
Säg mig, finns det nån annan,

finns det nån annan nu?
Finns det nån annan,

finns det nån annan nu?
Säg mig, finns det nån annan,
Du finns här 24-7.
Det känns lite bättre men hjärtat det gråter.
Här inne tycks tiden stå still.
Utanför fönstret där rusar det timmar.
I min dröm ligger du tätt intill.
Solen går upp väcker världen till liv.

"Lämna ditt nummer och ha en bra dag".
Försökte att nå dig igår men du sa:
nån annan som älskar dig så som jag?
Finns det nån annan,

finns det nån annan nu ?
Finns det nån annan,
I hjärtat finns bara du.
Vänder mig om och försöker att sova.
Här inne tycks tiden stå still.
Utanför fönstret där rusar det timmar.
Jag önskar du låg tätt intill.
Nätterna plågar mig, stirrar i taket.

finns det nån annan nu?
Säg mig, finns det nån annan,
I hjärtat finns bara du.
Tankarna blandas med smaken av tårar.
Jag behöver en ledstjärnas ljus.
Jag fingrar på bilder med minnen av oss.
Ensam i kärlekens hus.
Allt känns så tungt jag går runt här i tystnaden.


Relevant Tags:
FFinns DDet NNn AAnnan NNu inns et n nnan u iFnns eDt Nn nAnan uN cinns xet mn znnan mu cFinns xDet mNn zAnnan mNu
Fcinns Dxet Nmn Aznnan Nmu rinns eet hn qnnan hu rFinns eDet hNn qAnnan hNu Frinns Deet Nhn Aqnnan Nhu ginns fet jn snnan ju
gFinns fDet jNn sAnnan jNu Fginns Dfet Njn Asnnan Nju tinns ret bn wnnan bu tFinns rDet bNn wAnnan bNu Ftinns Dret Nbn Awnnan Nbu
vinns cet Nn xnnan Nuu vFinns cDet Nn xAnnan N Fvinns Dcet Nn Axnnan Nu dinns set Nッn Annnan Nh dFinns sDet Nn Anan
Fdinns Dset N⃴n Annan Nuh Fiinns Nn Amnan N7 Fnns Dt Nヴn Amnnan N7u Fnins Dte Nヴn Anmnan Nu7 Fjnns Dst Nⴴn Ahnan Nk
Fjinns Nn Ahnnan Nku Fijnns Dest Nn Anhnan Nuk F9nns D3t Nnn Ajnan Ni F9inns D3et N Ajnnan Niu Fi9nns De3t Nn Anjnan Nui
Flnns Dft Nm Abnan N8 Flinns Nmn Abnnan N8u Filnns Deft Nnm Anbnan Nu8 Fonns Drt Nh Nj Foinns Nhn
Fionns Dert Nnh Anann Nuj Fknns D4t Nj Anman Ny Fkinns D4et Njn Nyu Fiknns De4t Nnj Annman Nuy F8nns Ddt Nb Anhan
F8inns Ddet Nbn Fi8nns Dedt Nnb Annhan Funns Dwt Anjan Fuinns DwetHOME
Popular Songs:
an occurrence during the restoration process

red house

a la orilla

aegen

central reservation

sangre por sangre

gonna lay down my burdens

ordinary man

outro mundo

beyond illusions

the march of the kings hark the herald angel

shake the sugar tree

just a closer walk with thee

dedicado

goodbye, goodnight (s.m. remix)

tru love

folies bergre (judi dench lilli la fleur)

talk to me texas

ven brind

sisters

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us