Per Gessle
Om Du Bara Vill

Lägg din arm omkring min hals så du är nära
Det finns inget mer ikväll du måste bära
Fäll ut ditt hår en silvertår
Lägg ditt huvud på min kudde

Om du bara vill så säg till
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill öppna din dörr
Och bara våga släppa någon in

Det bor en sorg i dina ögon som jag inte når
Det bor en sorg i ditt hjärta som är svår att förstå
Hur kom den dit hur kom den dit
Den är svart som svart granit

Om du bara vill så säg till
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill öppna din dörr
Och bara våga släppa någon in

Om du bara vill så säg till säg till säg till

Om du bara vill så säg till
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill öppna din dörr
Och börjar andas släpper någon in

Om du bara vill så säg till
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill öppna din dörr
Och börjar andas släpper någon in

Om du bara vill
Öppna din dörr
Och börjar andas släpper någon in

Om du bara vill (om du bara vill) så säg till
Jag kan vara din vän (jag kan vara din vän) när natten faller
Om du bara vill öpnna din dörr
Och bara våga släppa någon in


Mirror lyrics:

Och bara våga släppa någon in
Om du bara vill öpnna din dörr
Jag kan vara din vän (jag kan vara din vän) när natten faller
Om du bara vill (om du bara vill) så säg till

Och börjar andas släpper någon in
Öppna din dörr
Om du bara vill

Och börjar andas släpper någon in
Om du bara vill öppna din dörr
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill så säg till

Och börjar andas släpper någon in
Om du bara vill öppna din dörr
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill så säg till

Om du bara vill så säg till säg till säg till

Och bara våga släppa någon in
Om du bara vill öppna din dörr
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill så säg till

Den är svart som svart granit
Hur kom den dit hur kom den dit
Det bor en sorg i ditt hjärta som är svår att förstå
Det bor en sorg i dina ögon som jag inte når

Och bara våga släppa någon in
Om du bara vill öppna din dörr
Jag kan vara din vän när natten faller
Om du bara vill så säg till

Lägg ditt huvud på min kudde
Fäll ut ditt hår en silvertår
Det finns inget mer ikväll du måste bära
Lägg din arm omkring min hals så du är nära


Relevant Tags:
OOm DDu BBara VVill m u ara ill mO uD aBra iVll km xu vara bill kOm xDu vBara bVill Okm Dxu Bvara Vbill 9m eu gara cill
9Om eDu gBara cVill O9m Deu Bgara Vcill 0m fu nara gill 0Om fDu nBara gVill O0m Dfu Bnara Vgill lm ru hara fill lOm rDu hBara fVill
Olm Dru Bhara Vfill im cu Baara Viill iOm cDu Bra Vll Oim Dcu Braa Vlil Omm su Bzra Vjll O sDu Bzara Vjill Om Dsu Bazra Vijll
Oj Duu Bqra V9ll Ojm D Bqara V9ill Omj Du Baqra Vi9ll Ok Dh Bsra Vlll Dhu Bsara Vlill Omk Duh Basra Villl On D7 Bwra Voll
Onm D7u Bwara Voill Omn Du7 Bawra Violl Dk Bxra Vkll Dku Bxara Vkill Duk Baxra Vikll Di Barra V8ll Diu Baa V8ill
Dui Baar Vi8ll D8 Bada Vull D8u Badra VuillHOME
Popular Songs:
caprichosa

broke my eyes

whatever you say

hail to the thief

singing the blues

if you believe

you walk

und wenn ein lied

home

donde estan corazon

escape

his last voyage

learning to crawl

riskuvam da te imam

this time

house at pooh corner

paradise

a half a mile a day

no encuentro alivioo

j'ai tout perdu (not for me)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us