Per Gessle
Den de Stranden

Sommaren dör det är därför ag är ledsen ikväll
Sommaren dör det är därför jag är ledsen ikväll
Jag kämpar vid dess sida,
men hösten känns i kvällningen
Öde strand möter vågen när den slår mot land öde strand
möter vågen när den slår mot land
kvar finns inga sommarbarn
bara fiskaren med sitt garn sommarbarn sommarbarn
aktar sina ben sommarbarn sommarbarn aktar sina ben
Hon blir rädd när våg blir kall blir då rädd för vågens svall
Mitt kärleksbarn tar med sej sommaren när hon far till stan
Mitt kärleksbarn tar med sej sommaren när hon far till stan
Kvar blir bara ensamhet ensamhet och enslighet


Mirror lyrics:

Kvar blir bara ensamhet ensamhet och enslighet
Mitt kärleksbarn tar med sej sommaren när hon far till stan
Mitt kärleksbarn tar med sej sommaren när hon far till stan
Hon blir rädd när våg blir kall blir då rädd för vågens svall
aktar sina ben sommarbarn sommarbarn aktar sina ben
bara fiskaren med sitt garn sommarbarn sommarbarn
kvar finns inga sommarbarn
möter vågen när den slår mot land
Öde strand möter vågen när den slår mot land öde strand
men hösten känns i kvällningen
Jag kämpar vid dess sida,
Sommaren dör det är därför jag är ledsen ikväll
Sommaren dör det är därför ag är ledsen ikväll


Relevant Tags:
DDen de SStranden en de tranden eDn de tSranden xen 㖖de ztranden xDen de zStranden Dxen de Sztranden
een dde wtranden eDen e wStranden Deen ed Swtranden fen xe dtranden fDen xde dStranden Dfen dxe Sdtranden
ren ee etranden rDen ede eStranden Dren dee Setranden cen fe xtranden cDen fde xStranden Dcen dfe Sxtranden
sen re atranden sDen rde aStranden Dsen dre Satranden ce Sttranden Dn cde Sranden Dne dce Srtanden
Dsn se Sfranden sde Sftranden Desn dse Stfranden D3n S5randen D3en d S5tranden De3n de St5randen
Dfn ds Shranden Shtranden Defn des Sthranden Drn d3 Syranden d3e Sytranden Dern de3 Styranden
D4n df S6randen D4en S6tranden De4n def St6randen Ddn dr Sgranden Dden Sgtranden Dedn der Stgranden
Dwn d4 Srranden Dwen d4e Srtranden Dewn de4 Strranden Denn dd De Standen Den ded Starnden
Dem dw Stdanden Demn dwe Stdranden Denm dew Strdanden Deh St4anden Dehn St4randen Denh Str4anden
Dej Stganden Dejn Denj Strganden Deb Sttanden Debn Denb Strtanden
St5anden Str5anden Stfanden Strfanden Steanden Steranden
Streanden Straanden Strnden Strnaden Strznden Strzanden
Straznden StrqndenHOME
Popular Songs:
like a rockstar

fire against the ice

madame capucine

ever fallen in love

ain't it just like me

bunny gamer

mary in the morning

one in a million

kisses are weapons

love come down

world of love

reproduction

blood

to the sea

a duel will settle this

angel

turn on your light

tills natten tar farvl

now

lsemde bir kalsamda bir

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us