Patrycja Markowska
Fotografie (find Me An Angel)

[Jennifer Brown] "Find Me An Angel"
(Jamie Hartman - Andreas Karlegård - Marteen Karlegård)
Polish lyrics: Olaf Tryzna

starych fotografiach
odnajdujæ chwile,
które juz z pewnoscia
nie powtórza siæ...

Nieskoñczone zdania
szanse do wygrania
klótnie i wyznania
co zdarzylo siæ...

Mówisz - ja tam, ty tu
miædzy nami fragment snu
jak wiadomo w tej historii
nic nie zdarzy siæ znów...

Bo, to sa moje wspomnienia
do zapomnienia
to straconych przez nas kilka chwil
to sa moje wspomnienia
choc tak zal
to wiem, ze one nigdy
nie powróca tu...

Jeszcze kilka wierszy
z kartek pamiætnika
do kapsuly czasu
przerywaja sen...

Chwile do czekania
ramion skrzyzowania
jak ulice miasta
gdzies tam koñcza siæ...

Mówisz - ja tam, ty tu
miædzy nami fragment snu
jak wiadomo w tej historii
nic nie zdarzy siæ znów...

Bo, to sa moje wspomnienia
do zapomnienia
to straconych przez nas kilka chwil
to sa moje wspomnienia
choc tak ýal
to wiem, ze one nigdy
nie powróca tu, juz nie...

W lustrze znów odbija siæ
czyjas twarz, na niej gniew
kilka zdartych dni
trzy sekwencje, potem nic...

Bo, to sa moje wspomnienia
do zapomnienia
to straconych przez nas kilka chwil
to sa moje wspomnienia
choc tak zal
to wiem, ze one nigdy
nie powróca juz...


Mirror lyrics:

nie powróca juz...
to wiem, ze one nigdy
choc tak zal
to sa moje wspomnienia
to straconych przez nas kilka chwil
do zapomnienia
Bo, to sa moje wspomnienia

trzy sekwencje, potem nic...
kilka zdartych dni
czyjas twarz, na niej gniew
W lustrze znów odbija siæ

nie powróca tu, juz nie...
to wiem, ze one nigdy
choc tak ýal
to sa moje wspomnienia
to straconych przez nas kilka chwil
do zapomnienia
Bo, to sa moje wspomnienia

nic nie zdarzy siæ znów...
jak wiadomo w tej historii
miædzy nami fragment snu
Mówisz - ja tam, ty tu

gdzies tam koñcza siæ...
jak ulice miasta
ramion skrzyzowania
Chwile do czekania

przerywaja sen...
do kapsuly czasu
z kartek pamiætnika
Jeszcze kilka wierszy

nie powróca tu...
to wiem, ze one nigdy
choc tak zal
to sa moje wspomnienia
to straconych przez nas kilka chwil
do zapomnienia
Bo, to sa moje wspomnienia

nic nie zdarzy siæ znów...
jak wiadomo w tej historii
miædzy nami fragment snu
Mówisz - ja tam, ty tu

co zdarzylo siæ...
klótnie i wyznania
szanse do wygrania
Nieskoñczone zdania

nie powtórza siæ...
które juz z pewnoscia
odnajdujæ chwile,
starych fotografiach

Polish lyrics: Olaf Tryzna
(Jamie Hartman - Andreas Karlegård - Marteen Karlegård)
[Jennifer Brown] "Find Me An Angel"


Relevant Tags:
FFotografie ((find MMe AAn AAngel) otografie find e n ngel) oFtografie f(ind eM nA nAgel) cotografie (ffind je zn zngel) cFotografie (ind jMe zAn zAngel)
Fcotografie (ifnd Mje Azn Azngel) rotografie (cind ke qn qngel) rFotografie (cfind kMe qAn qAngel) Frotografie (fcind Mke Aqn Aqngel) gotografie (rind ne sn sngel)
gFotografie (rfind nMe sAn sAngel) Fgotografie (frind Mne Asn Asngel) totografie (gind Mee wn wngel) tFotografie (gfind M wAn wAngel) Ftotografie (fgind Me Awn Awngel)
votografie (tind Ms xn xngel) vFotografie (tfind Mse xAn xAngel) Fvotografie (ftind Mes Axn Axngel) dotografie (vind M3 Ann Anngel) dFotografie (vfind M3e A Agel)
Fdotografie (fvind Me3 An Agnel) Footografie (dind Mf Am Amgel) Ftografie (dfind Mfe Amn Amngel) Ftoografie (fdind Mef Anm Anmgel) Fktografie (fiind Mr Ah Ahgel)
Fkotografie (fnd Mre Ahn Ahngel) Foktografie (fnid Mer Anh Anhgel) F9tografie (fjnd M4 Aj Ajgel) F9otografie (fjind M4e Ajn Ajngel) Fo9tografie (fijnd Me4 Anj Anjgel)
F0tografie (f9nd Md Ab Abgel) F0otografie (f9ind Mde Abn Abngel) Fo0tografie (fi9nd Med Anb Anbgel) Fltografie (flnd Mw Anggel) Flotografie (flind Mwe Anel)
Foltografie (filnd Mew Anegl) Fitografie (fond Anhel) Fiotografie (foind Foitografie (fiond Anghel) Fottografie (fknd Anyel)
Foografie (fkind Anygel) Footgrafie (fiknd Angyel) Fofografie (f8nd Anbel) Foftografie (f8ind Fotfografie (fi8nd Angbel)
Fo5ografie (fund Anvel) Fo5tografie (fuind Anvgel) Fot5ografie (fiund Angvel) Fohografie (finnd Anfel) Fohtografie (fid Anfgel)
Fothografie (fidn Angfel) Foyografie (fimd Antel) Foytografie (fimnd Antgel) Fotyografie (finmd Angtel) Fo6ografie (fihd Angeel)
Fo6tografie (fihnd Angl) Fot6ografie (finhd Angle) Fogografie (fijd Angsl) Fogtografie Angsel) Fotgografie (finjd Angesl)
Forografie (fibd Ang3l) Fortografie (fibnd Ang3el) Fotrografie (finbd Ange3l) Fotoografie (findd Angfl) Fotgrafie (fin
Fotgorafie (find Angefl) Fotkgrafie (finx Angrl) Fotkografie (finxd Angrel) Fotokgrafie (findx Angerl) Fot9grafie (fine Ang4l)
Fot9ografie (fined Ang4el) Foto9grafie (finde Ange4l) Fot0grafie (finf Angdl) Fot0ografie (finfd Angdel) Foto0grafie (findf Angedl)
Fotlgrafie (finr Angwl) Fotlografie (finrd Angwel) Fotolgrafie (findr Angewl) Fotigrafie (finc Angell) Fotiografie (fincd Ange)
Fotoigrafie (findc Ange)l Fotoggrafie (fins Angek) Fotorafie (finsd Angekl) Fotorgafie (finds Angelk) Fotohrafie Angeo)
Fotohgrafie Angeol) Fotoghrafie Angelo) Fotoyrafie Angep) Fotoygrafie Angepl) Fotogyrafie Angelp)
Fotobrafie Angel)) Fotobgrafie Angel Fotogbrafie Angel) Fotovrafie Fotovgrafie
Fotogvrafie Fotofrafie Fotofgrafie Fotogfrafie Fototrafie
Fototgrafie Fotogtrafie Fotogrrafie Fotogafie FotogarfieHOME
Popular Songs:
celebrate

auld lang syne

jolene

juntos

calor

she runs away

mo e luva

burn (jo dee messina)

por un amor

i want more

flown away

les fenetres

la estrella

hay amores

blue yodel no. 5

confinados

sound of music alexandra

signed sealed and delivered

el beso

ludo luda

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us